א. הכרעה בוועידה העשירית של מפא"י

עמוד:462

נתקלתי פה בעוד כמה הערות , אבל היות והן שייכות לעניין הפרשה , אני פוסח עליהן . אני רוצה לסיים , כי השעה מאוחרת , כמעט באמירה אישית . אני מבקש , אני פונה אל בן גוריון ואומר לו : הוא יורע שלא רציתי להיכנס לתפקיד הזה . מתוך דחילו ורחימו נכנסתי אליו , לא מפני שזלזלתי בו חס וחלילה . אבל כאשר נכנסתי , בהצעתו ולחצו , תן לי , בן גוריון , ואגיד את זה בשפתי הגזברית , תן לי אשראי ( מחיאות כפיים ממושכות . ( ובסך הכל מה שאני מבקש - לקדנציה אחת , מקסימום 4 שנים ( קריאה מן האולם : אל תהיה צנוע . (! ואולי אגיד עור משהו למפלגה . שימו נא יד על הלב ( ואני אומר את זה לכולם , מבלי להזכיר שמות , החל מן הצמרת עד לצעירי החברים , הצעירים באמת ) הלוא בעצם המפלגה עד עכשיו לא בל כך הרבה הקלה על הממשלה הזאת בראשותי . היא לא הקלה עלינו את המלאכה . מצאנו את דרכנו ואת האמון ואת היחס הטוב ברחבי העם הגדול בארץ , גם בעולם , אך לא כל כך שפרה נחלתי עלי ושל חברי עמדי דווקא במפלגה . אולי תחשבו על זה קצת . ואני חוזר ואומר , שאולי באמת קרה משהו . נניח שאני אתפטר , יש עניין רציני ומאחורי העניין הרציני הזה עומד בךגוריון - הפרשה . ניתן למפלגה : תחליט היא . אבל אם זה ככה אני מבקש את המינימום הזה , את האשראי הזה ואת הכתף של המפלגה והתנועה . עוד מילה אחת אישית . אינני רוצה , ואני אומר את זה בכל האמת ובכל החררה והדאגה , אינני רוצה בוויכוח חריף אבל אני אומר לבן גוריון : אל נא תיתן לי לחשוב שהפחד שלי במשך כל השנים ללכת להיות ראש ממשלה היה פחד נכון . ואני לא בכל לב רציתי להיכנס לממשלה . היום מתפרסם גם ב"דבר" מה שכתבתי לבן גוריון ב 1960 בעניין זה . והוא נדמה לי לא מסופק ביחסי אליו . אבל חשבתי שהמצב הוא כזה שמפלגת פועלי ישראל איננה יכולה לשלוח חבר אחר למלא שליחות ראש הממשלה מחוץ לבךגוריון . אבל כאשר אתה התפטרת פעם ופעמיים וכאשר אתה הטלת עלי פעם ופעמיים ( פעם אחת במזכירות המרכז ופעם שנייה - המרכז כולו ) להיכנס לתפקיד הזה , ואני מודיע לכם שנכנסתי למלא אותו בדחילו ורחימו , הרי הרגשתי היטב , ולא אגיד את זה ברוסית , כי פה החלטתי לא לדבר לא רוסית ולא יידיש , הרי "הכובע של מונומך וכתר הצארים של ררסיהו כבד מאוד . " כאשר הטלתם עלי את התפקיד הזה , אני מבקש את כךגוריון ואת החברים האחרים : תנו לנו לפעול ארבע שנים , אולי גם בעניין הבחירות נביא לשינויים אחרים . אולי על ידי סיבות שונות ומשונות נצליח להביא גם לאיחור רב יותר של פועלי ישראל , בעזרת העם , בעזרת העם העובר הגדול והנפלא והיקר הזה , אשר מתקבץ מכל העולם , אולי נהפוך עוד למכשיר מהפכני לשינוי כמה דברים בישראל . תנסו עוד בלב שלם ותמים , תנו לנו לעשות את המלאכה !

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר