א. הכרעה בוועידה העשירית של מפא"י

עמוד:461

אינני רוצה חס וחלילה להזיק או לקלקל לחברים אתם דיברנו מאחרות העבודה . יש חלק של חברים אשר בודקים מחרש בלבם וחושבים על אפשרות של צעדים יותר רחבים מאשר הצעד הראשון של האיחוד הזה . אנחנו אמרנו , כפי שאמרתי בהסתדרות , ואמרו ראשי אחדות העבודה : טוב , נלך לכנסת במצע אחד , בסיעה אחת , ועליכם לומר ולהעיר איך הגיעו לזה ? הגיעו לכך מתוך עבודה משותפת בכנסה , ולמדו שאפשר ללכת יחד בסיעה אחת . לגבי ההסתדרות אמרו : לא , ואני עכשיו מנסה לתרגם את הדברים : אנחנו לא החלטנו עדיין בקשר לאיחוד בהסתדרות ואינני רוצה עדיין לרמוז לכם שבעוד שנה או בעוד שנתיים זה יהיה . יש באחדות העבודה אפילו המתנגדים לצעד הזה . אנחנו מפלגה כפי שאנחנו , לפי גורלנו . העניין הוא ללכת לאיזה מועצה בבאר יעקב או במקום עוד יותר קטן , שם נלך יחד לבחירות למועצה המקומית . זה פחות חשוב . ביום בהיר אחד באו ואמרו , פחות או יותר במליצה : ניצחתונו , או ניצחתנו , אנחנו מוכנים לעניין זה , אבל נשאר עניין ההסתדרות , שם בכל זאת נקיים שתי סיעות . כמובן מפא"י יכולה להחליט לא , ויכול להיות איזה דבר משונה מאוד : יכול להיות שלאחדות העבודה יהיה חלק יותר קטן לעניין הזה , שיהיה זה בלי ההסתדרות , כי לכנסת ולעיריות היתה הסכמה , הסכמה יותר קלה . נאמרו מילים קשות , ולמה אני מזכיר זאת , כי איזה אדם המכבד את עצמו יגיד זאת ? אבל האם זה סוד ? הציבור לא ידע אם נופיע במצע וברשימה לבחירות - יהיה זה סוד למישהו מה היסודות , מה המצע ? פעם שמעתי טענה במרכז , צודקת פורמלית , אם כי מאנשים שידעו את הדברים , והיא היתה : מה אתה מציע . אני חשבתי שהעיקר הוא היסוד להחלטה - כן או לא , ואנחנו גם הדפסנו חוברת ושלחנו אותה ובחוברת מדובר על שינוי בשיטת הבחירות . אנחנו שם מנסחים ואומרים : "מאחר שהמפלגות חלוקות ביניהן על שיטת הבחירות לכנסת , הן תהיינה חופשיות לגלות דעתן בעניין זה כפי שנראה להן . " החל ממועד הקמת המערך , והוא יכול להיות מחר , אם יוקם , או בערב הבחירות לכנסת - "תוך קיומה של הכנסת השישית והרשויות המקומיות לא תנקוטנה שתי המפלגות יזמה לשינו השיטה הקיימת ... אלא אם כן תהא הסכמה הדדית על כך בין שתי המפלגות . עד תקופת כהונתה של הכנסת השישית ייערך כמפלגות בירור משותף בנושא זה בכללותו וייבחנו הצעות לתיקונים ושינויים . " גם הפרטנר לא הודיע כי כל מה שיש - כזה ראה וקדש . לו לפחות עכשיו היו באים ואומרים כי יש אפשרות , ומפא"י רוצה בשני דברים : חן אם יש אפשרות להשיג רוב ; ( ב ) להשיג רוב בעזרת אלה ואלה . אבל זה איננו . "והמפלגות תקבענה את עמדתן ... וכל ] אחת לעצמה לגבי העתיד . " אז שואלים חברים : מה השתנה ? ואני שואל : ריבונו של עולם - מה הפסדנו שהכנסת חיה את השנים האלו , ולפעמים כנסת אינה חיה את כל ארבע השנים , וחס וחלילה לי לרמוז שאנחנו הפעם נהיה פחות מארבע שנים , אני הייתי רוצה ב 12 שנה ... אבל מאיץ הפסקנות הזו ? לא אגיד שבמשך 4 שנים לא יצליח בן גוריון לשכנע את מישהו גם באחדות העבודה , ואני מניח שגם לוי אשכול , גם אם אעשה כמיטב יכולתי להסביר ולשכנע , ער כמה שאפשר להסביר ולשכנע את הבוחר באספות . ותמיד דיברתי על כך , לא נכנסתי לפרטים , כי הם ידועים . אמרתי כי 14 רשימות זה לוקסוס יותר מדי גדול . יכול משהו להשתנות במשך השנים הללו בגישתה של עוד מפלגה . ואני אמרתי בישיבת המרכז , ואני חוזר על זה בפני הוועידה . מישהו אמר : משאל עם . אני לא הייתי רוצה להשיג את שינוי שיטת הבחירות על ידי 51 % אשר מהם , 11 % או " : ו ! הם כאלה אשר בדרך כלל מפלגת פועלי ישראל לא היתה רוצה להשתמש בהם . וישנן מפלגות כאלה , שתמיד אמרנו לגביהן : "עם אלו לא , עם אלו לא " ! הייתי רוצה להשיג את 60 ^ על ידי מפלגת פועלי ישראל . וזה ניתן יהיה אולי להשיג במרוצת הזמן . אני מבשרי חזיתי , ואחזה עוד אם כי אנחנו עכשיו בעצמנו במצב שקשה לנו לדבר , שאנחנו בוויכוח , אבל חזיתי כבר ואני יודע שהוויכוח ייגמר בהחלטה , והכל ייגמר בשלום . אני מקווה ואני רוצה להאמין , ואני טוען זאת לבן גוריון וגם לחברים אחרים , שנוכל להגיע להידברות . אני מדבר על הידברות , וזה כוח עצום . הוא כוח יותר גדול מאשר כוח ההרתעה . אם אני שומע תכופות את הביטוי הזה , שלא הייתי רוצה להשתמש בו , אבל שרבים משתמשים בו - "אור לגויים , " ואם בתוך כל זה שהצלחנו לעשות במדינה הצלחנו לשלוח גם מאות ואלפים שליחים לעזור לארצות המתפתחות , ושמעתי את הביטוי הזה גם ממישהו גדול בישראל , הרי נדמה לי שזה יכול להיות אחד הדברים הגדולים אם יהיה לנו גם קצת אור כזה לתנועת הפועלים בעולם , שידעו שלא כל כך קל להתפלג ושלא צריך לשים כל כך אבנים למכשול בדרך הפעולה , אלא לכוון יותר לשיתוף , להידברות בתוך תנועת הפועלים .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר