א. הכרעה בוועידה העשירית של מפא"י

עמוד:456

ראש הממשלה ? למה הסתפק במסקנות של ועדת אולשן-דורי ? למה לא הטיל את בדיקת כל הנושא על ועדת כהן , שהוא עצמו מינה כ"ועדת חקירה משפטית" בשנת ? 1960 למה לא חזר לנושא זה אחרי הבחירות של , 1961 כשחזר ונבחר לראש ממשלה ? ואם סבר שהשעה אינה כשרה - למה סבור הוא שדווקא עכשיו , בתנאים החמורים — מחוץ ומבית - בהם אנו נתונים , יש צורך בבירורו של נושא זה , כשהמשמעות הפוליטית והציבורית של בירור זה יכולה להיות קשה ביותר ? ועוד , תביעתו המקורית והעקרונית היתה לבדוק את הליכיה של ועדת השרים , מה שקרוי "פרשת - " 1960 והרי אפילו שר המשפטים והיועץ המשפטי דהאידנא מצאו שאין מקום לכך שהממשלה תבדוק מעשיה של ממשלה קודמת ותחרוץ דינה . ואגב , היועץ המשפטי גם לא הציע בכלל להקים ועדת חקירה חדשה . רק בשלב מאוחר יותר , בהשפעת "ידידיו / ' הסכים בן גוריון להצעת "פשרה" לחקור את "פרשת . " 1954 גם פרט לתמיהה שעוררה סטייה זו מעמדתו העקרונית והמוצהרת ברבים , היו לחברי ולי סיבות רבות , ודומני שמוצדקות , להתנגד לדרישה זו . היה בזה משום התחכמות והתפתחות לא מכובדת . והראיה - בהצהרותיו הפומביות כעת הוא מדגיש שוב את "פרשת . " 1960 קראתי בעיון רב את החומר שהוגש על ידי ד' בן גוריון לשר המשפטים . אני בקי קצת בחומר זה , והתייעצתי עם אנשי משפט וחוק המכירים אותו אף הם . הגעתי למסקנה שאין בחומר זה עובדות חדשות שיש בהן כדי לשכנע כי אכן מסקנות ועדת השבעה היו מוטעות , ובוודאי לא חצאי אמת ולא עיוות דין וכר . ' דברים אשר בקושי אפשר לסלוח . כל הדברים האמורים הם בבחינת עדויות נסיבתיות הניתנות לפירושים שונים , והן היו ידועות לנו . יש לי למשל יסוד מלא להאמין בעדויות מסוימות אשר אחרים רוצים לפקפק בכנותן . ייתכן אפילו ששני האנשים לא הבינו זה את זה באותה שיחה . אפשרות זו העלה גם בךגוריון באוזני , בשיחותינו על נושא זה . בתנאים אלה לא היה כל ביטחון שאכן ועדה כל שהיא , ואפילו "משפטית , " תוכל להסיק פסק ברור שיסיים את העניין , ומה גם ששני הצדדים אינם רוצים בירור מחודש והודיעו כי לא יופיעו לפניה , ואפילו יהיה עליהם לשלם קנס של 75 ל"י וזה הכל . זכרי - תשעה גופים שונים דנו בשאלה : ( א ) ועדת אולשן-דורי , בה היה חבר נשיא בית המשפט העליון אולשן . ( ב ) וערה ציבורית לעניין האדם השלישי , בה היה חבר הפרקליט הצבאי הראשי . ( ג ) חקירה שערך מזכירו הצבאי של בן גוריון , אלוף ח' בן דוד . ( ד ) ועדת חקירה צבאית , בראשותו של שופט בית המשפט העליון ח' כהן . ( ה ) בית המשפט המחוזי שדן את "האדם השלישי , " בראשות ב' הלוי , שהוא כיום שופט עליון . ( ו ) בית המשפט העליון ששמע ערעורו של האדם השלישי . ( ז ) היועץ המשפטי ג' האוזנר שבדק נושא זה [ בשבילן ראש הממשלה ואחר כך בשביל הוועדה . ( ח ) ועדת השרים , שבדקה את הנושא לכל צדדיו , בראשות משפטן דגול - שר המשפטים דאז , פ' רוזן . ( ט < הממשלה - שאישרה את מסקנות ועדת השרים . התייעצתי עם עורכי דין גדולים וגם - שלא לפרסום - עם שופטים גדולים , חברי בג"ץ , דעתם היתה אחת - אין לבירור חדש מקום , הצדקה ואפשרות . פרט לכך הפך הדבר נחלת ההיסטוריה . אף אחד מה"פרסונות הדרמטיות" של הנושא אינן בתפקידן , לא ראש הממשלה דאז , לא שר הביטחון דאז , לא הקצין הבכיר . יתר על כן , ראש הממשלה [ לשעבר ] מי שרת סבור בהחלטיות גמורה שאין לחזור ולחטט בנושא . לבון נענש קשות ( מילאתי שליחות זאת ואינני מתחרט על כך ;( הקצין הבכיר מסרב לחזור לנושא ; האם אין מקום להחליט שיש לשים לנושא זה קץ וסוף , לטובת המדינה וחייה התקינים . ואביא דוגמה ממדינות מתוקנות : נמסר לי כי כשעלתה מפלגת הלייבור לשלטון היו שפנו לווילסון והציעו לו לברר האם שיקר ראש הממשלה השמרני אירן בבית הנבחרים בדווחו על פרשת הסואץ , השיב ראש הממשלה ב"לאו" פסקני , מתוך דאגה לאחדות האומה . האם מצבנו טוב יותר מזה של אנגליה ? האם דאגותינו פחותות ?

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר