א. הכרעה בוועידה העשירית של מפא"י

עמוד:452

א . הכרעה בוועידה הע שירית של מפא"י ה ממשלה הראשונה השנייה למעט של שינוי אשכול מבני דמתה אחד , בהרכבה והוא הקמת לממשלתו משרד התיירות , שהופקד בידיו של עקיבא גוברין . ואולם מבחינת אופיה היתה זו ממשלה שנשענה על כוחם הפוליטי של אשכול ושל רוב ותיקי מפא"י , והיא סימנה שינוי היסטורי בהיותה הממשלה הראשונה שהצליחה להתנתק מבן גוריון . בראשית החורף דומה היה שנמשך המצב שאפיין את חודשיה האחרונים של ממשלתו הראשונה של אשכול - שוב היה עליו להקדיש זמן רב יחסית לענייני המפלגה לצד הטיפול בענייני מדינה , שכן ניצחונו הפוליטי על בךגוריון לא סיים את העימות בין השניים ; לאשכול נכונו עור מאבקים קשים והראשון שבהם בוועידה העשירית של מפא"י , שעמדה להתכנס בפברואר . 1965 בוועידה זו עמדו להכרעה שני נושאים שבהם ניצבו שני האישים משני עברי המתרס , והם : שאלת הקמת "המערך" עם "אחדות העבודה , " וררישתו של בן גוריון שהוועידה תדון ותכריע בעניין תביעתו להקים ועדת חקירה לאירועי "הפרשה . " אשכול הבין שמאבק הכוח הצפוי לו בוועידה מול בן גוריון הוא קריטי להמשך דרכו , ובחודשים שעד לכינוסה פעל ככל יכולתו כדי לשכנע את חברי מפא"י לתמוך בעמדתו . כוחו העיקרי של אשכול היה במפגשים ישירים עם חברי המפלגה וביחסו השוויוני והלא מתנשא כלפיהם . הוא ניסה לשכנע את חברי המפלגה בפגישות שקיים עם חוגים שונים במפלגה , במאמרים שפרסם בעיתונות , באיגרת אישית ששלח לכל חברי המפלגה ובהתכתבות עם רבים מהם . כ 5 בינואר 1965 ענה למכתביה של סימה אחילאה , חברת מפא"י מן השורה שהכיר בעת שעבד במחלקת הכספים של הסוכנות . במכתב מפורט הסביר לה אשכול את המניעים להתפטרותו ושלל את הגרסה שהעלו אחדים , ושעל פיה מנסה בן גוריון במאבקו לטהר בעצם את שמו מחשד שמא הוא זה שנתן את ההוראה . עם זאת העלה תהיות לגבי טענתו של בךגוריון שכל רצונו בחשיפת האמת : "למה לא בדק בן גוריון נושא זה לאחר שנעשה שוב שר ביטחון ב ? 1955 או לאחר הבחירות של אותה שנה , כשנעשה שוב ראש ממשלה , " ? שאל . הוא שלל את הטענה שיש בחומר שהגיש בךגוריון לשר המשפטים עובדות חדשות המצדיקות את פתיחת החקירה , ורמז לאמון שהוא נותן בערותה של דליה כרמל בפני ועדת השבעה : "יש לי יסוד מלא להאמין בעדויות מסוימות אשר אחרים רוצים לפקפק בכנותן" ( תעודה . ( 145 דוד בן גוריון דורש מינוי ועדת חקירה ל"פרשה" - אם לא תיזהר , תפסיד ! ( צויר בידי יוסף בס , 20 בנובמבר ( 1964

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר