ו. מחלוקות בענייני פנים וקרע גלוי עמ בן ־גוריון

עמוד:449

... " אין הממשלה סבורה , שהיא צריכה להביא לחקירה משפטית של השאלה אם הממשלה שכיהנה ב 1960 צדקה כשהיא הקימה ועדת שרים , כפי שעשתה , במקום להקים ועדת חקירה משפטית לחקור בעסק הביש . כמו כן אין היא רואה שמחובתה היא לחקור את דרכי ניהול בירוריה של ועדת שבעת השרים שהקימה הממשלה הקודמת . " בין נימוקי שר המשפטים להצעתו היה כי נתגלו הוכחות חדשות שלא היו ידועות לוועדות השונות שטיפלו בבירור העניין . לאחר שנערכה בדיקה מטעמי במקורות הטיעון הזה , יש לי יסוד סביר לומר כי החומר שהיה חדש לכאורה לדעת שר המשפטים , או שאינו חדש כלל או שאין בו לכאורה כרי הוכחה מכרעת שמחמתה היתה הוועדה חייבת לשנות את מסקנותיה , אילו היתה לפניה . אישי הנשיא , לפי מיטב הכרתי לא תצמח כל תועלת מעשית מחקירה של עניין שהתרחש לפני עשר שנים . איני רואה טעם למנות ועדה לחקר ההיסטוריה , ומה גם שמסקנותיה , אפילו תגיע אליהן , אינן בגדר פסק דין שאין עליו ערעור . רואה אני לעומת זאת נזק פנימי וחיצוני למעמדה של המדינה וליוקרתה אם נמשיך ונתעסק בחקירות כאלה . הכרתי היא כי רובם המכריע של חברי הממשלה אינם מוכנים לקבל את הצעתו של שר המשפטים . בינתיים הפך העניין הנידון לנושא לדיונים בקרב המפלגות . לדעתי העניין הוא ממלכתי והממשלה צריכה להיות חופשית להחליט בו . במצב שנתהווה איני יכול להוסיף ולשאת באחריות . על כן מצאתי לנכון להודיע הערב לממשלה , בישיבתה המיוחדת , על התפטרותי , שדינה כדין התפטרות הממשלה כולה . הריני מגיש לך בזה , אישי הנשיא , את התפטרות הממשלה . שלך בכבוד ובהוקרה לוי אשכול ראש הממשלה לוי אשכול מגיש את התפטרותו לנשיא המדינה זלמן שזר , 14 בדצמבר 1964

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר