ו. מחלוקות בענייני פנים וקרע גלוי עמ בן ־גוריון

עמוד:447

* . 143 אל הרמטכ"ל יצחק רבין , תל אביב ירושלים , ג' בטבת תשכ"ה , 8 בדצמבר 1964 אישי - לידיו מצאתי לנכון להסב תשומת לבך האישית למספר הקלות בדיווח נושאים שונים שעסקנו בהם בעת האחרונה . מבלי להעלות מחרש עניין גודל השטח בבית צפפה , הרי בתקרית האחרונה באזור דן אירעו שתי תקלות - האחת , כפי שסיפרת לי ביום - 20 . 11 . 1964 היתה מחלקת טנקים בתוך המשק עצמו בעוד שנאמר לי ( ובוודאי גם לך , ( כי לא יהיו כל טנקים בתוך המשק . כאשר שוחחנו בשעתו על עיבור השטח בלטרון נאמר לי , כי לא ייזרעו החלקות , והנה גם במקרה זה התברר כי נזרעו 250 דונם ללא אישור ( לא שלך ולא שלי . ( גם כעניין ההתנדבות לנח"ל והארכת תקופת השירות בארבעה חודשים , רווח לי כי זאת על דעת כל זרמי ההתיישבות , והנה מתברר כי "הקיבוץ המאוחד" אמנם השלים עם הגזרה , אך ממכתבם מתברר כי לא הסכימו לכך בפה מלא . אני בטוח כי אפשר למנוע תקלות מסוג זה . הריוק בריווח הוא תנאי בל יעבור לקבלת החלטות שקולות ובדוקות . כל טעות או אי דיוק בדיווח — עלול לגרום לקבלת החלטה לא נכונה , אשר עלולה להביא בעקבותיה סיבוכים רבים אם לא אבדן חיי אדם . אין לי ספק כי אתה מכיר בכך , וכי המטה הכללי עושה למען יהיה הריווח מדויק - אך בעקבות מספר מקרים אלה שעלו בזיכרוני דומני כי מוטב לפעול במשנה מרץ למען לא יישנו בעתיד . בברכה , לוי אשכול * דברי ההסבר למכתב זה מופיעים בפרק עשירי , ג . בית ילדים בקיבוץ דן שנפגע בהפגזה של הצבא הסורי , 13 בנובמבר 1964

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר