ו. מחלוקות בענייני פנים וקרע גלוי עמ בן ־גוריון

עמוד:444

על סמך מה אתה מעיד עדות משונה כזאת על מפא"י ? על סמך הקמת חקלאות עובדת מעורבת אדירה ? על סמך ההשקעות העצומות בפרדסנות העובדת , בענף שהיה קודם מונופולין כמעט של הון פרטי ? פיתוח תעשייה בקיבוצים על ידי השקעת שלוש מאות מיליונים ל"י ? קליטת העלייה במושבים , הקמת מאות כפרים , קיבוצים ומושבים , על אדמת הלאום , תוך מילוי חללה של המדינה ברבבות חלוצים ? ושמא השיכון הממלכתי ? שיכון העובדים ? השקעה זו נמדדת במיליארדים ל"י ! "מקורות ? " הרי בימינו התרחש הדבר : הלאמת המים , דבר שאינו נופל בערכו מבעלות הלאום על הקרקע , כך אנו מנצלים את מקורותינו ועד להמתקת מי הים אנו מגיעים . התפתחות המשק הממלכתי בענפי היסוד , נכס כמו חברת החשמל , ששוויה כחצי מיליארד ל"י , ושהוקמה דווקא בהון פרטי ועברה לרשות המרינה ; ניצול מקורות הטבע שלנו , המעטים שיש לנו , הפוספטים , הנפט , הנחושת ועוד , [ הקלון כל אלה בעיניך ? והתעשייה הביטחונית ? ומה במשק ההסתדרותי ? כמה עשרות מיליונים הושקעו בהקמת מפעלים חרשים ובפיתוח מפעלים קיימים ? ואזכיר מפעלי התחבורה הציבורית הקואופרטיווית , מ"אל על" ו"צים" ועד "אגד , " הון של מאות מיליונים ואלפי עובדים משולבים במפעלים אלה . בוודאי זוכר אתה כמוני את הנוף המרהיב של התפתחות המשק הציבורי ( המשק העצמי של הפועלים , המשק ההסתדרותי , המשק הממלכתי ) שהעלה פ' ספיר בפגישה בין שתי ועדות השמונה בירושלים . חשבתי לתומי כי עובדת טיפוח היזמה הממלכתית והציבורית הובהרה הבהר היטב לכל הנוכחים ואיני מבין איך אפשר לחזור ולטעון את ההפך . זכורני שהשיחה נסבה דווקא על הצורך להשקיע עמל רב בהקמה נושא אנושי ראוי למשק זה . ואני שמח לבשרך כי כתוצאה ממחשבה שהעליתי בוועידת מפא"י אשתקד זז משהו . הודיעני מזכיר ההסתדרות , החבר אהרון בקר , כי כבר בסוף השנה יקום קורס ראשון ל 60 עד 70 איש ובשנת הלימודים הבאה יוקם מכון קבע אוניברסיטאי לכך . זוכר אתה את המוסכם על כולנו בקווי היסוד של הממשלה ( סעיף : ( 10 "למען תהליך ההעצמותנו הכלכלית תעודד הממשלה כל יזמה יוצרת — של הון פרטי , שיתופי , לאומי , ממלכתי ובין לאומי - של יחידים ושל חברות פרטיות , שיתופיות , קואופרטיוויות וקיבוציות מישראל ומחו"ל . לכל התושבים והסקטורים תינתן הזדמנות שווה לתרום תרומתם לפיתוח המשק ולביצור עצמאותנו הכלכלית . " איני יודע מי היה מוכן לייעץ לנו את ההפך מזה . אותה שעה עצמה לא חדלנו מלהצר את צעדיו של הון פרטי ספסרי , ודי אם שוב אזכיר כאן את מס שבח מקרקעין ועוד את מס רווחי ההון בבורסה . טיפוח המשק הפועלי מוסכם על כולנו , אולם כאמור - שם הבעיה היא המחסור בנושא אנושי , אידאי ויעיל גם יחד , ועל מילויו אנו מחויבים לשקוד במשותף . אני מסכים אתך , טבנקין היקר , כי צריך ארם להיות במיעוט למען רעתו . אינני מסכים אתך שיש צידוק לאחדות העבודה להיות מיעוט למען רעות המשותפות לה ולרוב . עוד פחות מזה אני מסכים לכך שכדי להצדיק מצב עניינים כזה באופן מלאכותי יתלו במפלגה הראשה בציבור הפועלים דברים שאין בה . שלך בברכת חברים לוי אשכול

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר