ו. מחלוקות בענייני פנים וקרע גלוי עמ בן ־גוריון

עמוד:443

אשר לעתיד , ציינת אל נכון כי סיכמנו שלא למכור עוד קרקעות . ברצוני רק להוציא מלבך את המחשבה כי רק אחדות העבודה היא שלחצה על החלטה בכיוון כזה . בשנים האחרונות , כשהצלחנו להבטיח תעסוקה מלאה , ועלה בידינו למשוך הון רב , גם של משקיעים פרטיים וגם בעזרת ביצועו התקין של הסכם השילומים , ועם הפיצויים מגרמניה , הגיעה שעת בדיקה . עוד לפני היות המשא ומתן בשאלה זו בין שתי המפלגות , לחצו בכיוון זה אנשי מפא"י במשרד החקלאות , בכנסת ובקרן הקיימת לישראל , אנשי מפא"י מובהקים כהרצפלר ואחרים . והדבר בא לידי ביטוי בחוות הדעת שלהם בתוך הוועדה שהוקמה לחקירת העניין : זו היתה ועדה רצינית שהוקמה לפני כשנה למניעת התעשרות ספסרית בקרקע הלאום , שיש עמה ייקור השיכון ובדרך זו גם ייקור הייצור . עוד בעת המשא ומתן עם מפ"ם שהתנהל לפי ררישתכם , היה שר החקלאות , משה דיין , לפה לעמדה זו מצד מפא"י . בתקופת כהונתו היתה לו המלחמה על דחף גדול לפיזור האוכלוסייה , ומתוך כך לריסון ההצטופפות והספסרות בקרקעות בשרון , לעיקר גדול בפעולתו . ציערתני , יצחק , בעצם החשד שמפא"י אמונה על קרקע לאומית פחות מכם . עברה וערכיה היו צריכים להניא אותך מהטלת דופי כזאת . אוסיף רק כי לאו דווקא מכירה פורמלית בלבד הביאה לידי ספסרות בקרקע . אסור לך , אסור לאיש מאתנו , להתעלם מן הספסרות המבישה שהשתוללה בקרקעות עירוניות חכורות מידי הקרן הקיימת . די אם תטייל טיול קצר בסביבות רחוב הקרן הקיימת לישראל-בן יהודה בתל אביב , ותמצא כמדומני כי רק בתים מעטים מאוד מתוך גוש גדול של בתים על אדמת הקרן הקיימת לישראל , נמלטו משיני הספסרות . במקום בתי פועלים שנבנו שם , כפי שאתה זוכר בווראי , קמו בתי קומות , כשבעל הבית הראשון מקבל תמורה גדולה , ואולי גם לעבר הקרן הקיימת לישראל נזרקת עצם . מה עשינו ומה עשו חבריך וחברי מפ"ם , היושבים ברציפות ובהתמדה במוסדות המנהלים של הקרן הקיימת לישראל , כדי לבלום את הדבר ? שוב - אם חטא הוא , הרי עשינו זאת כולנו יחד . ואין זה אלא שקשה מאוד לסתום את כל פרצות הספסרות בעיר מתפתחת ובארץ עלייה , שכסף רב זורם לתוכה בלי אפשרות הכוונה מלאה . ובינתיים חוקקנו , דווקא משום כך , חוק על מס שבח מקרקעין , שכל טעמו ריסון הספסרות והחזרת חלק מכריע מרווחיה לקופת המדינה - לציבור . ובוודאי תתעניין לדעת שכאשר ביקשתי להטיל את המס רטרואקטיווית , למן התאריך הראשון שבו נודעה הכוונה להטילו , הכשילו את הדבר ( אוי לאוזניים שכך שומעות ) דווקא חברינו ממפ"ם . ועוד : איני יודע על סמך מה מייחס אתה למפא"י את הדעה ש"הפקדת כספי המרינה בירי היזמה הפרטית תביא תועלת רבה יותר לקופת המדינה , מאשר לו ניתנו הכספים למשק ההסתדרותי או הקיבוצי . " לוי אשכול ויצחק טבנקץ , 1964

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר