ה. בשדה הדיפלומטיה הבין־לאומית - הידוק הקשרים באמריקה ובאירופה

עמוד:435

מודע לצרכיה החיוניים של המדינה , הציבור הישראלי מגלה עניין רב בעבודת צוות המחקר המשותף האמריקני-ישראלי , העומדת להתחיל עתה . יש כמה נסיבות וצירופי דברים המבשרים טובות לקראת שיתוף הפעולה האמריקני-ישראלי הזה , שהצוות שלכם יוזם : ( 1 ) ההחלטה של ממשלת ארצות הברית לפתח את עניין ההתפלה למען האזורים הצחיחים של העולם ; ( 2 ) הצורך החיוני של ישראל בהתפלת מים בעתיד הקרוב ; ( 3 ) סוג הכלכלה הקיימת בישראל , אשר אני תקווה , מצדיק - בתנאים מסוימים - את השימוש בקנה מידה רחב של מי ים הן לצרכים שאינם חקלאיים וגם למטרות אגרריות . ( 4 ) הימצאותם בישראל של כמויות גדולות של מים מליחים , אשר ניתן לשפרם על ידי מהילתם במי ים שעברו התפלה ; ( 5 ) הימצאותם בישראל של מהנדסים ומדענים במספר רב , שבכוחם לסייע בפיתוח הזה , תוך שיתוף פעולה עם מהנדסים ומדענים אמריקניים ; ואחרון אחרון חביב , ( 6 ) הידידות האמיצה הקיימת ועומדת בין ארצות הברית וישראל מאז הקמתה של מדינת ישראל - ירידות אשר מצאה אחד מביטוייה הרבים בהצהרה האמריקנית-ישראלית המשותפת בדבר שיתוף פעולה בפיתוח נושא ההתפלה . אני תקווה כי עבודת הצוות המשותף האמריקני-ישראלי תניב את ההחלטות המתאימות בדבר הדרכים והאמצעים להתפלה בקנה מידה רחב , אשר ישראל ממש משוועת ל ; כי אתם תגדירו קו פעולה אשר יאומץ בכל שלבי הפרויקט שלפנינו , כך שנגיע תוך זמן סביר למטרה המקווה ; וכי תצליחו להגיע להמלצות מוסכמות בדבר הצעדים המידיים אשר יש לנקוט בהם עם סיומו של השלב הנוכחי הראשון של המבצע המשותף האמריקני-ישראלי הגדול , והייתי אף אומר , המהפכני . ברצוני להדגיש כי הוסכם בין הנשיא ג'ונסון לביני כי הידע והניסיון שנרכוש מן התכנית המשותפת הזאת יהיה פתוח לכל המדינות הסובלות ממחסור במים . הנשיא ג'ונסון שוקד במלוא העצמה על רעיונו הנעלה והחדשני בדבר שיתוף פעולה בין לאומי בתחום החיוני הזה של שימוש במי ים לשם חיים ופיתוח . הוא זימן כעת ועידה בין לאומית לקידום מהלכי המחקר ושיתוף הפעולה בנושא . זכות יתרה נפלה בחלקה של ישראל להימנות עם המשתתפים במשימה ההיסטורית הזאת . רבותי , הנני מאחל לכם הצלחה בעבודה שלפניכם , ומצפה בתקווה לקבל את מסקנותיכם והמלצותיכם תוך שבועות מספר . לוי אשכול ( שני משמאל ) בעת ביקור במתקן הניסיוני להתפלת מים בשיטת זרחין באילת . מימינו המהנדס אלכסנדר זרחין , אבי השיטה , ושר הפיתוח יוסף אלמוגי , 30 באפריל 1964

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר