ה. בשדה הדיפלומטיה הבין־לאומית - הידוק הקשרים באמריקה ובאירופה

עמוד:429

אלה שהיו שם נאחזו כאילו בדבר אחד , שהוא כל כך מגוחך ומחטיא את המטרה - באילו ישראל בונה רק על מדינה זו או אחרת או רק על ארצות הברית . כאילו ניתן לנו כל כך לבחור . זו מין רשת אחת שזורה ושלובה , ועם כל היחסים שלך - וכמובן לכל אחד יש יחסים - כל הזיכרונות ההיסטוריים מן העבר הרחוק או הקרוב - כוודאי בזד , כולנו שווים . אנחנו כולנו יכולים להשוות את ארצות הברית של היום מול גרמניה של העבר . אני נוכחתי , ונדמה לי שזו דעת כולנו , שצריך לעשות כל מאמץ מקיף כדי שנוכל להיעזר על ידי כל העולם , כל מי שרק רוצה לעזור לנו , ונהיה במצב כזה שאם במקרים מסוימים זה אפשר להשיג במדינה הזאת , מתוך סיבה אולי גם לנו מובנת - אפשר יהיה לעשות זאת במקום שני או שלישי . לא יצאנו מהביקור הזה , בשדה הביטחון , יותר חלשים מאשר היינו . בעניין זה נוצר גם עוד איזה דבר . כפי שאמרתי עצם הפגישה הזאת היא פגישה עם אדם העומד בראש מדינה , שמספר שנים יחלוש על גורלות . נקבע הקשר , נגיד , אולי האישי , וכל פעם נאמר : תוכל לפנות בכתב , ואם יהיה צורך איש זה וזה תמיר עומד להישלח , אדם שאני מאמין בו ואתם מאמינים בו . נוסף לזה נקבעה גם אפשרות של פגישות מזומנות אחת לכך וכך זמן , או אם ישראל רואה פתאום שיש לה צורך בהתייעצות , לאו דווקא עם הנשיא , עם אנשים בשירותים השונים - נקבע דבר כמעט קבוע , ואני מחשיב זאת החשבה גדולה מאור . תוך כדי בירורים , לפני כל פגישה ונסיעה המחשבה הזאת הושמעה בשיחה עם השגריר שלנו , הרמן . לא מספיק להציע , ואני פשוט ניסיתי "למכור" את הרעיון הזה לנשיא , שהנה אנחנו רוצים שתהיה לנו אפשרות מרי כך וכך חורשים שאנשים שלנו ושלהם יוכלו לשבת יחד ולדון על העניינים . הוא שאל את הרמן ואמר : זה רעיון , זה מתקבל על הדעת . מכאן אני עובר לשטח שאפשר "לשחות" בו יותר קל . חברים יודעים שאנחנו בענייני מים לא עוסקים ב"קטילת קנים באגם ... " יש מישהו מאחורינו , וגם בעניין זה של התפלת מים , שאנחנו שנים מטפלים בזה , וכבר השקענו כסף ועוד נשקיע , וכאשר נשיא ארצות הברית אמר פעם בעניין זה , במסיבה של מכון וייצמן - נאחזנו בזה , וכשהגענו לעניין הזה הגענו לתחום שאני על כל פנים לא תיארתי לעצמי יותר בפגישה הזאת בקואופרציה עם ארצות הברית , של נכונות להקים בישראל מכון רציני של עשרות מיליונים קובים . לנו פה היתה כבר איזה תכנית של 100 קוב מים , שזה צריך לתת בשנה , וכ 125 קו"ש חשמל , איזה כוח של טורבינות שחברת החשמל מוסיפה עכשיו כל שנה או שנתיים . טכס קבלת הפנים ללוי אשכול ורעייתו בפתח הבית הלבן בוושינגטון 1 , ביוני . 1964 משמאל לימין : עוזר מזכיר המדינה האמריקני גיורג ' בול ורעייתו , ליידי בירד ג'ונסון , הנשיא לינתן ג'ונסון , מריס אשכול , לוי אשכול

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר