ד. איחוד ופיצול בתנועת הפועלים

עמוד:421

. 135 אל עמוס עוז , קבוצת חולדה ירושלים , ח' בסיוון תשכ"ד , 19 במאי 1964 לעמוס עוז שלום , אני כותב אליך בתגובה שנתאחרה קצת על הריאיון אתך שנתפרסם ב"ידיעות אחרונות" מיום . 8 . 5 . 64 אומר לך את האמת - הצטערתי לקרוא קצת מן הדברים שאמרת , אם דייק הכתב במסירתם . ארשה לעצמי לגמול לך מידה כנגד מידה ולהעיר לך כאשר אתה אינך צודק לפי דעתי . איני טוען על שאתה רוצה דווקא בתפקיד של "טרדן פוליטי . " זו עשויה להיות פונקציה חשובה לא פחות מעשייה פוליטית . אבל תפקיד כזה מחייב את בעליו לא פחות מתפקיד אחר - החיים והמוות ביד הלשון . הטרדה כזאת חייבת לינוק את חיותה מן הסמכות המוסרית של בעליה , וסמכות זו נפגמת ונשמטת כאשר מפנה הוויכוח על דעות את מקומו לזלזול פסלני שאיננו בוחר בסגנון . התשת לא פעם כי מפא"י היא ביתך . תמהני אם יש מי שמתיר לעצמו לשון שנקטת לגבי בני ביתו . הנה למשל מסתייג אתה מ"פוזה של עליונות מבטלת לגבי העסקנות הציבורית" הנהוגה בין "אנשי הרוח הצעירים בישראל ; " ניחא . אולם מיד אתה מסמיך צידוק ל"פוזה" שפסלת לכאורה , באמרך כי במפא"י פונים לעסקנות "אנשים ברמה נמוכה ביותר" וכך אתה מיידה אכן סיטונית בכל העוסקים כצורכי מפלגתך כיתך . תמיהני עליך שעשית זאת ודווקא בשיחה עם כתב עיתון ערב . אילו לפחות השמעת דבריך בבירור פנימי , וגם זה לא בלשון כזאת . הדברים מחמירים והולכים כשאתה עובר להתקפה אישית על חברים . בטוח אני כי שליטתך הסגנונית ויחסך האמתי מספיקים כדי למצוא דרכי דיבור מכובדים יותר על דויד בן גוריון מאשר "בגד בערכים יסודיים ביותר של מנהיגות נאמנה . " יצא בוודאי לכמה וכמה מאתנו לחלוק עליו בעניין זה או אחר . במפלגה כשלנו אסור שיהיה איש שאי אפשר לחלוק עליו במשהו . אבל לדיבורי זלזול דרך ארוכה חלקלקה ומסוכנת מאור . האומנם תצדק מלפני מי שקרא את דבריך על בן גוריון ? האם זו דמותו , ואפילו בעיניך ? הלוא תזכור איך דיברו עליו באוזני שנינו חברים שחלקו עליו בחייהם לא מעט . אזכיר לך את דברי גולדה [ מאירן ואף את דבריו של נתן רוטנשטרייך שאתה רואה עצמך כתלמידו . והרי בן גוריון הוא , בחשבון אחרון , מגדולי ישראל לדורותיו . כשאתה מדבר על חברים צעירים יותר , משה דיין , שמעון פרס , אין בפיך בשיחה זו מילה אחת של ויכוח עם דעותיהם . הייתי רוצה לדעת אם טרחת ואם היו לך הזדמנויות מתאימות להכיר את החברים הללו יותר מהיכרות שטחית , אם ניסית לעמוד על דעותיהם תוך ויכוחים ובירורים . האם מתירות לך תוצאות השיחות הללו "להרביץ" בהם בזלזול כזה בשער בת רבים . האם זוהי בעיניך הדרך ליצור אווירה וסגנון של חברות כמפלגה גדולה שהיא ביתך ? שמת לב בוודאי שאיני נכנס בוויכוח ענייני לא בנקודה זו ולא בנקודות אחרות שעוררת . אילו נאמרו דבריך לגופם של עניינים הייתי יכול להיזקק להם כמתווכת , או להחריש . כפי שהם - הם מעוררים בי חרדה עמוקה להשלטת סגנון זר לנו בחיינו , סגנון היוצר קרקע שעליה לא יצמחו פרחים . סלח לי אם היה עלי לומר לך כמה דברים קשים . קבל נא אותם באותה רוח טובה שבה אני כותבם . ואם נפגעת - קבל זאת כפצעי אוהב . שלך בידידות לוי אשכול

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר