ד. איחוד ופיצול בתנועת הפועלים

עמוד:420

וממה שאין במכתבי למה שיש בו : לגופו של עניין - העונש שהטילה המפלגה על פונחסו ל 1 בון , [ בצדק ועל פי הצעתי , לא הוטל לעולמים ולא נאמר בו שאין לו סייג וסוף . פ 1 נחס | לובוןן לא הוצא מן המפלגה . לא נשללו ממנו זכויות לצמיתות . לדעתי - אין זה מקרה שלא הוצא . היתה אז במפלגה הרגשה של כאב וצער גם על העונש החמור שהוטל עליו . קולות המהססים והמצטערים היו בלי ספק מרובים מקולות התובעים עונש חמור יותר . התנועה לא רצתה להרחיקו מן השורות . החלטת המרכז בוצעה . הוא התפטר , ונציגי המפלגה ליוו את התפטרותו בדברי הערכה . בזה , בעצם , תם העונש . יתר על כן , למשמעות המצמצמת של ההחלטה ניתנה גם גושפנקה רשמית במפלגה : פונחסו לובוןן קיבל כל הזמן הזמנות לבוא לישיבות המזכירות , שלא הוצא ממנה . ייתכן כי אילו היה בא לישיבות היה העניין נשכח מזמן . טוב או רע - יש בלבי משהו הנוטה ללימור זכות על אנשים בצרה , ובפרט שהייתי אתם ביחסי חברות . דעתי כי צריך להביא את העניין לידי סיום נובעת מגישה יסודית זו . בוודאי אין הדבר חדש לך : הרי ניסיתי להסביר לך זאת פעמים רבות עוד בשעה שלא הייתי ראש ממשלה . רבות ביקשתי להניעך להקשיב לרעת רבים רבים מטובי חברינו חבריך בנידון זה . ושוב עלי להדגיש כי אין כל האמור מתייחס אלא לפרשת מעשיו של פונחסו לובוןן בשנות 1961-1960 בעיתונות ובוועדת חוץ וביטחון , שלגביהם הוחלט להקים ועדת בוחן , היא לא קמה , והמרכז פסק את דינו של לבון במישרין . בכל עניין אחר איני נוגע . מה הניע אותי אפוא לגלות דעתי בשעה זו ובצורה כזאת ? לא אכחד , כי נוסף למה שהסברתי דחף אותי הרצון למנוע פרישתה של קבוצת "מן היסוד" מן המפלגה . לפי הערכתי אין בכוחה של מפא '" לשאת פילוגים או פרישות , ולו גם קטנים . יש לחשוש כי פרישה גוררת פרישה . יש אותות מבשרים רעה ומשבר גם ברחבי "האיחוד" והדבר מחייב ע רנות מתמדת . שנית , חרדתי להשפעתה של פרישה כזאת על סיכויי הליכוד בתנועת הפועלים . ממה נפשך : אילו הוקמה קבוצה מדינית עצמאית המורכבת מאנשי "מן היסוד , " היו המועמדים להתאחד אתנו , ולו גם איחוד חלקי , דורשים לצרפם , אם לגופו של עניין ואם כקרן לנגח אותנו . לעומת זאת אילו היו אנשי "מן היסוד" מצטרפים ל"אחדות העבודה" ( ויש סברה שהדבר הזה היה מתרחש כעבור חודשים אחרים , ( היו מביאים לנו את אנשי "מן היסוד" כנדוניה לכל איחוד או התלכדות . מה הועילו אפוא חכמים בתקנתם ? בלי ליכוד בתנועת העבודה צפויים אנו לימים קשים . לחץ דתי , בורגני , צכיסטי , אנוכיי וכדומה עד למחנק . על רקע זה יש לראות גם את סכנת איבוד הרוב שיש לנו בהסתדרות . נפגשתי באחרונה עם כמה וכמה מאנשי "מן היסוד" בהזדמנויות שונות . יש בהם חברים רבים שאינם מן הפחותים במחננו ושלא אני ובוודאי גם לא אתה לא היינו רוצים בפרישתם . מן השיחות אתם התברר לי כי הם מחפשים דרך להיאחז בחברותם במפלגה . התברר לי כי אין הם עומדים על ביטול "ההדחה , " אף שרוממות הביטול בפיהם . התברר לי בשלב ידוע כי די להם בכך שאתן פומבי לדעתי הגלויה והידועה ברבים , וגם לך , מכבר . אני חוזר ואומר : רעתי שלי . נועצתי בחברים והוברר לי שחברים רבים חושבים כמוני . הסתייעתי בהם בניסוח דברי , אבל איני צריך לומר שכל אחריותם עלי . גם לאחר מעשה מקבל אני הדים רבים מאנשים שונים , חברים ושאינם חברים , ותוכנם ברכה ועידוד . סבור אני כי רוב חברי המפלגה שמחים לצעדי ולפרישה שנמנעה . מסתבר שרבים רוצים ומתפללים לשלומה של מפא"י ורוצים בטובתה . ואנו זקוקים מאוד לרחמי העם , לאהדתו ולאהבתו . אין להעלים עין ואין לאטום אוזן לשוועתו . ולבסוף . האמן לי כי הידיעה שאיזה מעשה שלי גורם לך עגמת נפש , מדכאת ומכאיבה לי . אך גם העובדה , בן גוריון היקר , שמחוץ לענייני פרקמטיה יומיומיים אינך נוטה לקבל עצה ודעה מפי חבריך הנאמנים והמסורים , מצערת שבעתיים . ניסיתי להסביר מדוע לא ראיתי את עצמי בן חורין להתחמק מן האחריות הציבורית , כפי שהבינותי אותה , ולפעול כאשר פעלתי לפי תפיסתי ובמצפוני אני . שמא יסירו דברי אלה רוגז חינם וימנעו פגיעה בחברות הטובה ובידידות שבינינו - והיה זה שכרי . לוי אשכול

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר