ד. איחוד ופיצול בתנועת הפועלים

עמוד:418

לעונש , " אך "העונש שהטילה המפלגה על פונחסו ל 1 בון , [ בצדק ועל פי הצעתי , לא הוטל לעולמים" ( תעודה . ( 134 בהמשך הסביר מדוע יש למנוע את פרישת אנשי מן היסוד ממפא"י וסיים בהבעת תקווה "שמא יסירו דברי אלה רוגז חינם וימנעו פגיעה בחברות הטובה שבינינו - והיה זה שכרי . " בעקבות מכתבו של אשכול אל חברי מן היסוד החליטו הללו שלא לפרוש לפי שעה ממפא"י . אולם סירובו לבטל את הדחת לבון עורר מורת רוח בקרבם והם המשיכו לראות בו ובבן גוריון את האחראים להדחה . בריאיון לעיתון " ידיעות אחרונות" הציע עמוס עוז , שנמנה עם ראשי הקבוצה , ושהיה אז בראשית דרכו הספרותית , שתוקם מנהיגות שתורכב מאשכול , מוותיקי מפא"י ולבון , וללא בךגוריון והצעירים . אשכול ענה לו ב 19 במאי , ולמרות המחלוקת עם בן גוריון מצא לנכון להגן עליו לאמור : "בטוח אני , כי שליטתך הסגנונית ויחסך האמתי מספיקים כדי למצוא דרכי דיבור מכובדים יותר על דוד בן גוריון מאשר ' בגד בערכים יסודיים ביותר של מנהיגות נאמנה "' ( תעודה . ( 135 בשלהי 1963 ובחודשים הראשונים של 1964 חלו תמורות בחייו הפרטיים של אשכול . קשריו עם דליה כרמל הלכו והצטמצמו וההתכתבות ביניהם הלכה ודעכה . "נתתי לך בזמנו / 'First priority כתב לה בדצמבר , 1963 והוסיף : " אפילו הבינותי והשלמתי בסירובך העדין והחמוד אפילו לא נעלבתי . " באותם ימים התהדקו קשריו עם מרים זליקוביץ , ספרנית בכנסת שהכיר זה שנים כשכנה וידידה שלו ושל אלישבע המנוחה . במרס 1964 נישאו מרים ולוי אשכול בטקס צנוע . באפריל 1964 שבה והתרחבה משפחתו של אשכול בארץ עם עלייתו של אחיו הצעיר , בן ציון שקולניק , מברית המועצות . השלטונות הסובייטיים התירו את עלייתו כחלק מהקילוח הדק של עלייה וגם כמחווה אישית כלפי אשכול . לוי אשכול ומרים זליקוביץ ביום נישואיהם , 3 במרס 1964

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר