ד. איחוד ופיצול בתנועת הפועלים

עמוד:417

הדיונים בכניסת מפ"ם לממשלה . מנהיגי מפ"ם העלו תביעות סוציאליות רבות , דרשו לבטל את הממשל הצבאי וביקשו לקבל ייצוג נאות בממשלה . אף שאשכול השתדל להשביע את רצונם בתחומים שונים , כמו הממשל הצבאי וחיסול משכנות העוני , לא הגיעו הצדדים לעמק השווה ומפ"ם נותרה לפי שעה מחוץ לממשלה . בה בשעה החל אשכול בצעדים שנועדו לפייס את אנשי מן היסוד ולמנוע קבלת החלטה על פרישה מלאה ממפא'יי בוועידתם הקרובה . אשכול הבין שביטול הדחתו של לבון משמעותה עימות ישיר עם בן גוריון . מאז כניסתו לתפקיד ראש הממשלה ידע שנושא "הפרשה" ומסקנות ועדת השבעה בוערים כאש בעצמותיו של בן גוריון , ותלויים כחרב מתהפכת מעליו ומעל ממשלתו . לפיכך דחה את דרישת אנשי מן היסוד לבטל את הדחתו של לבון , ועם זאת נאות , לאחר התייעצות עם ראשי מפא"י , לשלוח ב 1 במאי 1964 מכתב אל לבון ( מכתב חולדה ) וחבריו שבו נאמר שההחלטה להדיח את לבון בשנת 1961 מתפקיד מזכ"ל ההסתדרות " זה היסטוריה וכי להחלטה זו אין היום עוד משמעות כלשהי . פתוחה האפשרות לפניכם ולפני החברים הקרובים לכם לחזור לפעילות סדירה בתוך מפא"י ומוסדותיה , כחברים שווי זכויות וחובות . " מכתב זה עתיד היה להוביל להתנגשות בין אשכול לבן גוריון . אשכול העריץ את בן גוריון וראה בו את אביו הרוחני . בתקופת המנדט שררו בין שני האישים הערכה הדדית עמוקה ותמימות רעים בשורה של נושאים חשובים . ההערכה ההדדית הפכה לשיתוף פעולה קרוב בימי מלחמת הקוממיות , בימי העלייה הגדולה , בעת שאשכול היה מופקד על ההתיישבות החקלאית , ובשנות כהונתו של אשכול בתפקיד שר האוצר . רק ועדת השבעה , שהוקמה בעקבות " הפרשה , " תקעה טריז ביניהם , אם כי נראה היה בשעתו כי מדובר במשבר זמני בלבד ביחסיהם . מאז מינויו של אשכול לתפקיד ראש הממשלה וככל שחלפו הימים החל בן גוריון לגלות חוסר שביעות רצון מכמה מפעולותיו ובכלל זה ממאמציו להעלות את עצמות דבוטינסקי , אך הוא הבליג תחילה ולא הגיב באופן פומבי . אולם מכתבו של אשכול לאנשי "מן היסוד" הכעיס מאור את בךגוריון , והוא החליט לשבור את שתיקתו . הוא סירב להשתתף בישיבת מזכירות מפא"י שנועדה לדבריו "לדון ב'הרחת ההדחה , "' והוסיף ש"נדמה לי ש'הקומריה' הנוספת הערב היא מיותרת . " אשכול מיהר לכתוב לבן גוריון ב 6 במאי והסביר לו את המניעים לצעדו . "אין בלבי שום חרטה על מה שעשיתי" בשנת , 1961 כתב , "פנחס לבון היה ראוי לוי אשכול בחדר האוכל של דגניה ב זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד ראש הממשלה , . 1953 יושב מולו זאב רם , לוחצת אה דו גיטה פרומקץ

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר