ג. במשרד הביטחון

עמוד:413

הביטחוניות ליכולתה הכלכלית , או כפי שקבע בינואר 1964 בעת דיון בלשכתו על תקציב הביטחון : "צריך את הקאפוטה [ המעילו לתפור לפי האפשרויות . " עם זאת לא הטיל אשכול ספק בחשיבות ובעדיפות שיש לתת למערכת הביטחון ולכן פעל להגדיל את תקציב הביטחון ולהציב את הרכש הביטחוני ואת בניית הצבא בראש סדר העדיפויות , אך בה בעת תבע חיסכון וייעול במערכת הביטחונית עצמה ( על הרכש הצבאי ראה פרק עשירי , ג . ( אחד מן התחומים שבהם ביקש אשכול לחסוך ולייעל היה הפיתוח הצבאי והייצור הצבאי . הוא ייחס חשיבות לתעשיות הצבאיות וראה בהן מכשיר לפיתוח התעשייה הישראלית , ועם זאת שאף להעמידן על בסיס כלכלי יציב ולבחון את הכדאיות של כל פרויקט לעומת אפשרויות של רכש בחו"ל . הוא אף החליט לשים קץ לשיטה שעל פיה מפתחים אמצעי לחימה ללא שיתוף הצבא וללא וראות לגבי נחיצותם בעתיד . מדיניות זו נתנה את אותותיה במעמדה של הרשות לפיתוח אמצעי לחימה ( רפא"ל . ( בשלהי 1963 החליט אשכול להפסיק את פיתוחו של פרויקט ביטחוני גדול שהושקע בו כסף רב , ושהיווה מרכיב מרכזי בתכנית העבודה של רפא"ל . נוסף על כך החליטה הנהלת משרד הביטחון להעביר למחלקות הפיתוח בתעשייה האווירית ובתעשייה הצבאית מספר פרויקטים מתחום פיתוח הטילים שבהם עסקו עוברי רפא"ל , ולמנוע בכך כפילויות ובזבוז משאבים . בעקבות הצעדים הללו דרשו אשכול ופרס מהנהלת רפא"ל לצמצם את תקני כוח האדם שלה בכמה מאות אנשים . הצעדים הללו עוררו התנגדות נמרצת בהנהלת רפא"ל ובקרב עובדיה הבכירים , שראו בכך הבעת אי אמון בהם . במרס 1964 נפגש אשכול עם המנהל הכללי של רפא"ל , מוניה מרדור , ובפגישה טען הלה שהצעדים המתוכננים ואלו שכבר נעשו יביאו לפירוק צוותי מחקר שהוקמו והוכשרו במשך שנים , פוגעים במורל העוברים , ויובילו לחוסר ודאות שיפגע בכל תחומי פעולתה של הרשות . הוא ביקש מאשכול "שתסייע לי בפתרון העניין המורלי . " אשכול שב והציג בפניו את התמונה הכללית ואת רעתו שהתקציב הכללי מנופח ומסוכן . "תרשום שהולכים לקטסטרופה , " אמר , והמשיך : "אנו יכולים להגיע למצב שהיה בימי קפלן המנוח , שלא היה מטבע זר לקנות חיטה . " לפיכך טען שיש לדבוק בסדרי העדיפויות הנכונים , ועם זאת הביע הסכמה להיפגש עם העובדים ולהסביר להם את עמדתו . כשלושה שבועות לאחר מכן נפגש אשכול עם מרדור ועם כמה מבכירי העובדים ברפא"ל שעסקו בפיתוח טילים . אנשי רפא"ל טענו שפיתוח הטילים הועבר לתעשייה האווירית ולתעשייה הצבאית עקב סכסוכים פנימיים ולא משיקולים עניינים , ושמהלך כזה יגרום נזק לביטחון המדינה ולפגיעה קשה בעובדי רפא"ל . אשכול שב והסביר שהמהלך הכרחי משום ש"מחר זה עלול חלילה לקרות בגלל מחסור בכסף , ואז יהיה הכרח לצמצם יחידת תותחנים או טנקים . " בהמשך הוסיף נימוקים והסביר שקיימות "פרובלמות במדינה שיש עליה לחץ אינפלציוני וצריך לשמור על הדברים , ולא תמיד אפשר לזרוק מיליונים אפילו לדברים טובים וחיוניים כמו חינוך , צבא וכר" ( תעודה . ( 133 לוי אשכול בחברת מפקדים בעת תרגיל של חטיבה 7 בנגב . מימינו הרמטכ '' ל צבי צור

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר