ב. סגנון חדש בענייני פנים

עמוד:411

. 132 אל הרב מרדכי קירשבלום , ניו יורק ירושלים , כ"ג בשבט תשכ"ד , 6 בפברואר 1964 לרב מרדכי קירשבלום שלומות , שמחתי על תגובתך והערותיו ברבר ביקור האפיפיור בישראל . גם בלבי מצטייר הרושם כי מפגש היסטורי זה הוסיף כבוד למדינה ולכל עם ישראל . בעניין האנייה "שלום" אינני רואה טעם לחזור ולפרט מחשבותי שהרי הן ידועות ובהירות לך בוודאי מחילופי המכתבים הקודמים בינינו . אולי אעיר רק כי אין ספק בלבי כי אם ייעשה חשבון הנפש - יימצא כי ברוב הסוגיות הדתיות השנויות במחלוקת בין מדקדקים ולא מדקרקים במצוות — נעשה הוויתור כדי להניח דעתם של המדקדקים . אפשר להניח כי הרוב המכריע של תושבי מדינתנו אינו נמנה על מחנה האורתודוקסיה . והנה מערכת חוקי המדינה וההסדרים השונים המתייחסים לבעיות דת מקוימים כולם מתוך הבנה והתחשבות ברגשות שומרי מצווה , גם אם הם אינם לרוח הציבור בכללותו , וזאת מתוך רצון כנה להרחיק מאתנו ככל האפשר סכנה של מלחמת תרבות . בינינו לבין עצמנו , אין עניין המטבחים רק שאלה של קופה וכדאיות מסחרית . אפשר בתום לב להאמין שהפתרון ההגון וההגיוני בקשר לאנייה המשרתת לא רק את חופי ישראל אלא בעיקר חופים זרים - וזה בחלק גדול של השנה - הוא , שיהיו שני מטבחים : אחד כשר למהדרין והשני לאנשים שאינם מדקדקים ולאלה שחלות עליהם רק מצוות בני נח . אמרתי לפני זמן מה לעיתונאי יהודי כי הדרך היחידה לדו קיום מלא היא על ידי ויתורים הדדיים . אני תקווה כי תסכים שבעניין האנייה "שלום" מותר לצפות להבנה גם מצד שומרי המצוות אשר אנו רוצים בכל לב לאפשר להם לקיים את מצוות הכשרות מבלי שהדבר יהיה כרוך בכפיית תפריט כשר על הזולת . הזכרת את דברי הנשיא בעת ביקור האפיפיור . אפשר לפרש את הציטוט שהביא אז כדלקמן : "איש בשם מצפונו , רצונו ומסורתו ילך . " בברכה _ לוי אשכול שוטרים מפזרים בזרנוקי מים הפג : ה של חרדים בירושלים נגד פתיחת מעבר מנדלבאום בשבת , 20 באוקטובר 1963

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר