ג. השנים האחרונות במשרד האוצר - "מדיניות כלכלית חדשה" נוספת

עמוד:385

אני יודע שעד עתה טיפל משרדך בשלושים מוצרים לערך , אך מסופקני אם רישומם יהיה ניכר להגברת הייבוא המתחרה ולהשפעה על רמת המחירים בארץ . אם אינני טועה , אמרת לי שעד לסוף השנה ייערכו בדיקות לגבי מאתיים מוצרים ויוחלט מה ייעשה לגביהם . שים נא לב כי תוך כל החורשים הללו טרם הובא קילוגרם סחורה מחו"ל בהתחרות עם תוצרת הארץ . והרי אין ויכוח בינינו על כך שהייצור לשוק המקומי נחשב לא לפי 3 ל"י לדולר , כי אם הרבה הרבה יותר . האם מצב זה אינו עלול ובצדק לרמוז לתעשייה ולמסחר שאין מה לחשוש וכי הכל יתנהל כמקודם ? לו הוזלנו באמת עשרות מוצרים , הרי זה היה משפיע כבר על האינדקס לטובה . עיכבתי משלוח המכתב מתוך רצון להימנע ככל האפשר ןמן"מצב רוח . " סהדי במרומים : אני מוקיר ומעריך את מצב רוחך ואת היחסים , אבל המצב חמור ובמידה רבה תלוי בנו העניין . שלך בנאמנות ובחברות , לוי אשכל . 123 איגרת אל לואיג'י פרטי , רומא * ירושלים , 29 באוגוסט 1962 זכורני היטב שיחתנו מחורש מרס ברומא כשהעליתי בפניך הבעיות החמורות הניצבות בפני ישראל עם הקמת הקהילייה הכלכלית האירופית . הצבעתי על הצורך במציאת פתרונות מידיים לבעיות אלו . המשך תהליך גיבוש הקהילייה ובמיוחד הכניסה לשלב השני של תקופת המעבר והפעלת המדיניות החקלאית המשותפת אשר תוצאותיהן כלפינו מורגשות עתה יותר ויותר בכל חומרתן - משווה לעניין של יחסי ישראל עם השוק המשותף משנה דחיפות . מגעינו עם השוק נמשכים כבר שנים ובחודש מאי השנה התקיימו בירורים מפורטים בין נציגי ועדת השוק [ הנציבות ] ופקידים ישראלים בכירים . אני מבין שכתוצאה ממגעים אלה הכינה ועדת השוק דין וחשבון מפורט בצירוף המלצות להסדר בין השוק המשותף ובין ישראל במסגרת הסכם מסחרי . נמסר לנו בזמנו כי מועצת השוק בישיבתה ביולי תדון בדין וחשבון זה ותחליט ברוח המלצותיו . העידוד וההבטחות שקיבלנו בדרגי שלטון גבוהים במדינות החברות בקהילייה לא היו משתמעים לשתי פנים ונתנו יסוד להניח כי אכן קיימת תקווה מבוססת היטב להגיע להסדר אשר יספק את צרכינו העיקריים ויפתור על ירי כך הבעיה , אשר מהווה , כאשר ציינתי בעת שיחתנו , בעיה מרכזית של עתידנו . הופתענו לשמוע כי מועצת השרים בישיבתה בסוף יולי מצאה צורך לדחות ההכרעה בענייננו ובמקום זה להעביר העניין לידי הנציגים הקבועים במגמה לערוך בדיקה נוספת . לא ברורה לנו תכליתה של דחייה זאת , הלוא נעשו כבר בעבר מחקרים יסודיים ומעמיקים של הבעיה והיא נלמדה במשך תקופה ארוכה . אני פונה אליך , עמיתי הנכבד , לא רק כשר אל שר אלא גם כחבר לדעה בבעיות הבין לאומיות העיקריות , בבקשה כי תושיט את עזרתך הפעילה כדי שתתקבל החלטה בהקדם בסיוע ממשלתך ברבר פתיחת משא ומתן לקראת הסדר מסחרי בין * טיוטה בעברית שלפיה חובר המכתב באיטלקית .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר