ג. השנים האחרונות במשרד האוצר - "מדיניות כלכלית חדשה" נוספת

עמוד:384

דולר . ייבוא זה נעשה קודם לכן בלא כל היטלים , ולאחרונה בהיטל קטן של . 20 % במצב זה לא קל היה לתעשיית הציוד המקומית לעמוד בפני התחרות הייבוא ולפתח את ייצורה . מותר להניח ולקוות שהמצב עשו להשתנות לטובה . על בסיס השער החדש יש לצפות שהתעשייה המקומית תוכל להגדיל את הייצור המקומי של ציוד , ועל ידי כך נחסוך סכומים ניכרים במטבע חוץ ונגדיל את התעסוקה והידע כארץ . והוא הדין לגבי ההתפתחות הטכנולוגית - אם נוכל להיכנס יותר ויותר לייצור ציוד . זוהי הדוגמה הבולטת ביותר , אך בוודאי לא היחידה , לחיסכון הצפוי בייבוא . ניתן להזכיר גם את הייבוא לצורכי ביטחון בסכום של עשרות מיליוני דולרים , אשר בשער החדש ניתן יהיה להחליף חלק ממנו בתוצרת התעשייה המקומית . אני יודע שיש בייבוא חלק אשר עדיין איננו יכולים לחלום על ייצורו בארץ , אבל כאשר עושים את החישוב שדולר אינו 1 . 80 ל"י אלא 3 ל"י - זה עשוי לעורר ולעודד לחפש ולמצוא חלקים שמוטב להם להיעשות בארץ . יש דברים כאלה שנתקל בהם מי שמרבה לנסוע ; ופה יש רבים אשר נוסעים או טסים באווירונים - יסתכלו נא הם במזון אשר מקבלים אפילו באווירונים שלנו ויראו מאין בא המזון . אין אני רוצה חס וחלילה לעורר טענות או לבוא בטרוניות להנהלת חברת הטיס שלנו , אבל הם נמצאים במצב של התחרות ועושים חשבון איפה עולה יותר זול . זאת אני אומר רק en passant וכבדרך אגבו . אני רוצה בזה רק להדגיש שדברים שהם לכאורה סמויים מן העין , אם תימצא אפשרות לייצרם או לקבלם בארץ , הרי זה משובח . וכאשר אני מדבר על מזון אני מתכוון בכלל לתוצרת חקלאית — שלא הכל משתמשים בה על טהרת תוצרת הארץ שלנו . חיזוק כושר ההתחרות של תוצרתנו והוזלת מחיריה הן בשוקי חוץ והן בשוק הפנימי - הוא כורח המציאות בכל עת , ובמיוחד בשעת ההכרח לחפש דרכים ואפשרויות להשתלב בשוק העולמי , עניין שכולנו מרבים כל כך - ובזמן האחרון ביתר אינטנסיוויות - לדבר עליו . מאמצינו להגיע להסדר עם "השוק המשותף" לא היו בין הנימוקים האחרונים והלא חשובים להתוויית התכנית לייצוב המשק , אבל לא הוא בלבד ולא הוא היחיד , אם כי יש לו משקל . אני עצמי רואה בתכנית זו התקנת עצמנו בפרוזדור בטרם ייפתחו לפנינו שערי הטרקלין של "השוק המשותף . " בשידורי פניתי לשדרות הציבור השונות בקריאה ובתביעה לתת ידם לביצוע מלא של התכנית לייצוב המשק . הריני חוזר ומדגיש מעל במת הכנסת : שעת כושר גדולה לנו עתה . כולנו נתבעים לעשות הכל - וחוששני : למעלה מן הכל - כדי לבצר את המשק מאחורי השער החדש ; לעשות הכל לחיזוק כושר ההתחרות שלנו ולמען קידום עצמאותנו הכלכלית . . 122 אל פנחס ספיר , ירושלים ירושלים , כ"ח באב תשכ"ב , 28 באוגוסט 1962 אני עומד לצאת בעוד זמן קצר לשבועות מספר לארצות הברית , ולאחר שובי דומני שאתה עלול לנסוע - ותוך כדי כך יעברו וראי 9-8 חודשים , מאז ה 9 לפברואר , עת הודענו על י"ח הסעיפים הידועים . מבין כל הסעיפים הללו נראה לי שסעיף ד על צמצום הגנת יתר על תוצרת הארץ , הוא החשוב ביותר וחשיבותו אינה נופלת לדעתי מזו של איחוד השערים לייעול הייצור המקומי ולהוזלת המחירים לצרכן . דבר זה מקבל משנה חשיבות לקראת המאבקים הצפויים לנו בענייני שכר ותוספת יוקר . אין לי ספק שלא נצליח למנוע העלאות שכר אם לא יהא ברור לכל שאכן מטפלים אנו באותה מידה של מרץ ותקיפות גם בתחום של הוזלת מחירים ומניעת הגנה מופרזת ליצרנים המקומיים . אפשר שהגיעה השעה לסגור או לצמצם הייצור במפעל שאין לו כושר תחרות , "למען יידעו וייראו . "

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר