ג. השנים האחרונות במשרד האוצר - "מדיניות כלכלית חדשה" נוספת

עמוד:383

הביתי בקרוסין מן השימוש בסוגי דלק אחרים , הייתי בחפץ לב מפחית עוד יותר את המכס על הקרוסין הביתי שמשתמשת בו עקרת הבית . אולם בחנו את העניין כמה פעמים , וגם היום ישבתי על מדוכה זו , ומצאנו כי יש תחליפיות גדולה בין סוגי הדלק השונים , וכי הוזלת הקרוסין היתה גוררת שימוש יתר בו לצרכים אחרים , וכך נוצר היה הפסד גדול מאור בהכנסות . הדלק מן הסוג בו משתמשת התעשייה מחירו לא עלה . לא מצאנו אפשרות להוזיל את הקרוסין לשימוש ביתי , אם כי זוהי כמות לא כל כך גדולה , וההפסד היה מתבטא ברבבות לירות בלבד . אתם יכולים להאמין לי שלא הייתי עומד על סכום זה לו אפשר היה לבודד את הקרוסין הזה מן המערכת הכללית של שימוש בדלק . אם לא היינו עושים כך , היה הדבר גורר הפסד של מיליונים רבים של לירות , ומותר להגיד : עשרות מיליוני לירות בשנה . אני מקווה ומצפה להבנתה של עקרת הבית ולהשתתפותה אתי בצערי בקשר למקרה זה . אני מיצר בצערה של כל העלאה , בייחוד כאשר המדובר במצרכים ביתיים , שהעלאת מחירם משפיעה מיד על מצב הרוח , אם כי אין הדבר מתבטא בסכומים גדולים כל כך . בעניין זה ואף בעניינים אחרים היה גם איזון התקציב בגדר שיקול מסוים , אם גם לא מן המרכזיים והמכריעים . לגבי הקרוסין לשימוש ביתי , הייתי ברצון מוותר על רבבות לירות , כי סכומים אלו לא מעלים ולא מורידים לגבי התקציב שלנו כמות שהוא . אבל הכנסות הממשלה ואיזון התקציב אינם רק עניין של גביית כסף לשם סיפוק צרכיה של הממשלה . בז'רגון שלנו נוהגים לומר : הממשלה תחסוך ; אין זה עניין של צורכי הממשלה . אולם לא אדבר עתה על התקציב ועל שירותיו , כי זהו נושא לוויכוח בעור שבוע-שבועיים . איזון התקציב הוא תנאי למניעת אינפלציה של ביקוש . תקציב בלתי מאוזן פירושו במילים פשוטות : הדפסת כסף . והרי עיקרה של התכנית לייצוב המשק הוא מניעת אינפלציה . לשם כך יצאנו למאבק הזה . מלבד החשש לאינפלציה של הוצאות , יש למנוע אינפלציה של ביקוש . יש חשש להזרמה ניכרת של כסף לשוק , שיבוא מהמרה של הפיצויים האישיים בשער החדש וכן מן הגידול ביתרות מטבע חוץ . גם אם נצפה למניעת עלייה בהיקף ההמרה , הכרח כלכלי ומשקי הוא להבטיח איזון מלא של התקציב . אלמלא כן יתרם כסף נוסף למשק , וכתוצאה מכך יועלו המחירים , אף אם יימנעו העלאות ביציאות הייצור . איזון התקציב הוא אפוא גורם ראשון במעלה לייצוב המחירים ולחיזוקן של המשק על בסיס השער החדש . בהזדמנות זו הנני לציין כי שינוי השער יתבטא בהקטנת ההכנסות של האוצר מביטול היטלים ומהפחתת מכס בסכום של כ 100 מיליון לירות לעומת ההכנסות שהיו צפויות לשנה הבאה , לפי הצעת התקציב שאושרה על ידי הממשלה . ויידעו נא זאת לפחות אלה הטוענים : קודם כל תעשה הממשלה , ואל תרוץ להטיל מסים . ועתה רצוני להעיר הערות מספר לגבי התכנית לייצוב המשק ומשמעותה , כמילואים לדברים שכבר אמרתי בשידורי אל הציבור . העניין המרכזי שעומד לפנינו הוא הגברת כושר ההתחרות של המשק . מנקודת מבחן זו יהיה עלינו בעזרת הציבור לגזור דינם של עניינים רבים . אני תקווה ואמונה שהעמדת ערך הלירה על הבסיס החדש תורגש בקרוב בהגברת הייצוא בענפים שונים . השער החרש נותן לייצואנים בדרך כלל תוספת של תמורה כספית בעד הייצוא , ואנו מצפים שדבר זה כשלעצמו יגביר היקפו . עם זאת , אומר בגלוי , נוסף לכך אנו מצפים לתרומה רצינית מצד כל הגורמים להגדלת היעילות ופריון הייצור , לשם הוזלת תוצרתנו גם בשוקי חוץ וגם בשוק המקומי . הדברים אמורים לגבי בעלי המפעלים והמנהלים , לגבי השירותים השונים , לגבי הפועלים ולגבי כל יתר גורמי הייצור . כבר קיימנו אתמול דיונים ראשונים עם ההסתדרות ועם התאחדות בעלי התעשייה ואנשי המרכז החקלאי על הדרכים הממשיות להגברת הייעול והפריון , ובדעתנו להתמיד בכך ; זהו האתגר המרכזי שלנו , ואני קורא לכל חלקי הציבור , על ארגוניו , לבל יחמיצו שעת הכושר לפעולה רבת היקף וערך בכיוון זה . השער החדש עתיד לפעול גם להחלפת ייבוא בייצור מקומי . אמנם במצב הנוכחי יש ענפי ייצור הנהנים מהגנת יתר , על ידי שאין אנו נותנים כלל רישיונות לייבוא מוצרים מתחרים , או שאנו מטילים עליהם מכסי מגן גבוהים מאוד . זאת ברצוננו לבטל בהדרגה . לעומת זאת יש ענפים אשר עד עתה עמדו מול ההתחרות של ייבוא כמעט בלי הגנה , והשער החדש עשוי לעודד הרחבתם . אזכיר למשל את ענף ייצור הציוד . אנו מייבאים עתה מחוץ לארץ ציוד בהיקף קרוב ל 150 מיליון

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר