ג. השנים האחרונות במשרד האוצר - "מדיניות כלכלית חדשה" נוספת

עמוד:381

מטבע הדברים הוא שהנהגת שער חדש למטבע עשויה ליצור תגובות של חשש ואולי אף בהלת מה ; ואמנם אם כי פה ושם נתעוררו סימני שאלה ותהייה , הרי התגובות בדרך כלל מעירות על מידת האמון שרוחש הציבור בכלל לתכניתה של הממשלה . בחנויות לא בוצעו בדרך כלל קניות בלתי רגילות ולא הורגש מחסור במוצר כלשהו . מרביתם של המחירים נשארו ללא שינוי . האספקה החקלאית זרמה לערים בקצב הרגיל ובמחירים יציבים . בבנקים לא בוצעו עסקאות היכולות להעיד על חששות כלשהם ; ארגונים ציבוריים מרכזיים הביעו נכונותם לתת ידם לממשלה בביצוע התכנית . הריני לציין בסיפוק מיוחד את החלטת הוועדה המרכזת של ההסתדרות שנתקבלה אתמול בזו הלשון : "ההסתדרות מתייצבת מאחורי הממשלה בביצוע תכניתה הכלכלית , בהיותה מכוונת לייצוב המשק הכלכלי ולקידומו . " התאחדות בעלי התעשייה והתאחדות הסוחרים , לאחר שנועדו עם חברי שר המסחר והתעשייה , החליטו להורות לחבריהם לבל יעלו את המחירים , פרט להעלאות מועטות שהן תוצאה הכרחית משינוי השער . גם ארגוני השיווק כמו "המשביר המרכזי , " " תנובה" ואחרים תורמים חלקם למגמה הכללית של ייצוב המחירים . אני מצפה כי מידה זו של בגרות אזרחית תתגלה גם להבא במבחנים העומדים לפנינו בתקופה הקרובה . רבותי חברי הכנסת , בצעדים הראשונים של ביצוע תכנית הייצוב של הממשלה נתעוררו בעיות מספר אשר ידועות היו לנו יפה גם קודם לכן , אולם מפאת הצורך להגביל מאוד את מספר האנשים שעסקו בהכנת התכנית , לא יכולנו לקיים בעניין זה מגע עם גופים ציבוריים הקשורים בכך . אולי משום כך עלולות להתעורר אי הבנות הטעונות תיקונים אשר יבואו במשך הזמן . הפג : ת המונים נגד ה"מדיניות הכלכלית החדשה , " פברואר 1962

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר