ב. "הפרשה" - סולם לעליית אשכול

עמוד:371

אמרתי להם : אני רואה את העניין כמו שהוא , שאתם במפ"ם החלטתם לא ללכת לממשלה . הסבר שני שלי הוא שכנראה במפ"ם יש שלושה חלקים - יש חלק שבלי כל ספקות אומר לא ; יש חלק שהיה רוצה להיכנס לממשלה ; יש חלק שבעצם אומר לא , אבל יגיד כמה דברים שיעשו רושם שזה בעצם תלוי בך . אחרי זה היתה ישיבה עם אחדות העבודה - בן אהרן , בר יהודה , אלמוזלינו וכרמל . הם החליטו ללכת לממשלה . הם מוכנים "להתלבש" עלינו , אולי בכל זאת נעשה איזה ויתורים לקראת מפ"ם . צריך להיות ברור שאם הם הולכים לממשלה זו תהיה ממשלה שתהיה פתוחה ותחכה למפ"ם . הם לא ילכו לממשלה אם תהיה עוד מפלגה אחת פרט למפד"ל . לדעתי אילו היינו בממשלה אנחנו , אחדות העבודה , הליברלים והדתיים - יכול היה להיות לא רע , אבל הם אפילו מתרעמים : מה אתם חושבים - אנחנו נחליף את מפ"ם כליברלים ? אמרתי להם שאין זה עניין של החלפה . אנחנו עומדים ומתחננים לפני מפ"ם , אבל יש גבול לתביעות . מה כאן השאלה של החלפה ? שאנחנו רוצים בממשלה יותר חזקה . במשך כל הזמן הם טענו : מה אתם מדברים על 48 צירים של מפא"י ? למפא"י עצמה יש 42 צירים , יש עור 2 של פא"י ועוד 4 ערבים ויחד זה . 48 יחד אתם ועם הפועל המזרחי זה . 68 לא אמרתי להם דבר סופי , אבל אמרתי להם כי לי עצמי ישנם חששות וספקות גדולים מאור , אם הפרי ישווה לאור מה שעבר עלינו במשך השנה האחרונה והמאמצים להרכיב עכשיו ממשלה כזאת , אבל זו אצלם החלטה נחושה - לא ללכת לממשלה כאשר יהיו בה גם הליברלים , ולא רק זה : גם להבא , לאחר חודש-חורשיים-שלושה . אני שאלתי : נניח שאנחנו הולכים לממשלה , נקים ממשלה שיהיו בה מפא"י , אחדות העבודה והפועל המזרחי - אתם רואים אפשרות שבעור חודש-חודשיים-שלושה אתם ( מפ"ם ) תצטרפו ? לפחות שניים מהם אמרו שאינם רואים אפשרות כזאת . אחדות העבודה טוענת שגם להבא הרכבת הממשלה יכולה להיות רק בהסכמת כל אלה היושבים בממשלה . כמובן שכל אחד פה מבין שאני גם כן טענתי : הייתכן ? הרי רק עכשיו הייתם ב"מועדוך , ועכשיו אתם פוסלים לגמרי את הליברלים - הייתכן ? אבל זה מצב הדברים . ו ו עכשיו , אם אתם מעוניינים בכך , אני רוצה לומר את מסקנתי . בבירור הדברים טולטלתי מקצה לקצה יחד עם הנדנדה של המשא ומתן : בבוקר חשבתי שזה לא הולך ; בצהריים היה יותר טוב ; בערב היה איזה סיכוי . אתם יודעים שעשיתי את כל המאמצים , מפני שרציתי למצות עד תום את האפשרויות שאנחנו נלך לממשלה עם שני חלקי מפ"ם , לשם קיצור , ועם המזרחי . ואני בוודאי גם לא הזנחתי את הליברלים במשא ומתן , אם כי כולם ידעו שאנחנו מנהלים משא ומתן עם אלה ועם אלה , אבל אנחנו הצענו גם אותם . לי לא נראה שאני אציע או אמליץ בפני המזכירות ללכת לממשלה כזאת עכשיו , של , 68 זאת אומרת רק עם אחדות העבודה . והמחיר , כמו שתיארתי אותו קודם , סגירת הדרך הרמטית בפני הרחבה , או לקבל הכל מה שמפ"ם תרצה , ואז הם יבואו , ואם לא הם , אז לא מישהו אחר . אינני רואה בזה יותר מאשר ממשלת מעבר . אינני יורע כמה זמן קצוב לממשלה כזאת ; אינני יודע איך הציבור יקבל את הדבר . אני יודע שזה לא פשוט , לא קל . אני יודע שיהיה לנו קושי להביא לכך שהליברלים ילכו ; יהיה לא קל בענייני תיקים , אבל גם פה לא יהיה קל בענייני תיקים . כשאני שוקל את כל אלה יחד - המזכירות כמובן יכולה וחייבת להחליט , וזה הרגע האחרון לכך - אני אינני מציע זאת . הייתי מציע לעשות מאמץ נוסף . ללחוץ עוד פעם על אחרות העבודה בקשר לכך שבממשלה יהיו הליברליים והדתיים ( מ' סורקיס : ואם אחדות העבודה לא תסכים לכך - (? אז אינני רואה ממשלה כזאת בממשלה לאורך ימים . הרגשתי היא , וזו גם הרגשתו של בר יהורה , כי הגיע הרגע האחרון . מוכרחים לגמור ולהקים ממשלה . על זה מה שנחליט נצטרך אחר כך לשבת ולדון , ואם אנחנו מחליטים כמו שאני חושב וחושש , אז נצטרך לדון על תיקים .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר