ב. "הפרשה" - סולם לעליית אשכול

עמוד:370

בישראל וההסתדרות החקלאית בישראל . על ידי זה נכסה את הכל . אני חייב להודות שבר יהורה אמר שזה דיבור רציני מאוד וזה חשוב . כעבור 10 רגעים כרמל התאושש וניסה להגיד שבכל זאת אנחנו צריכים לדרוש שיהיה ברור שהנה אתם הסכמתם בעניין השכר וכוי , ומה יהיה בעניין הפיחות . לבסוף רצו אפילו להסוות את המלה " פיחות , " ואמרתי להם : מה זה עולה על דעתכם ? מפ"ם פתחה בעניין שכל נער בוודאי יודע , שמפא"י רוצה לפרק את כל הבעלות על המשק הציבורי ממלכתי , בקשר לבית חרושת לזבלים דווקא . בעניין זה היה נוסח שלא יימכר שום מפעל של משק ציבורי . דווקא כאשר החלטנו למכור את בית החרושת הזה , בן אהרן הצביע אתנו . פה העניין לא כל כך פשוט , אבל גם פה אמרתי : המשך המדיניות של בעלות לאומית על מפעלי יסוד , כגון ( זה בר יהודה סיפק לי ) ים המלח , מכרות , חברת "מקורות" - הדברים היסודיים . ויהי לאחר הדברים האלה , כאשר למחרתו , באיחור של יום וחצי , הגיעו חזן , ברזילי , ארזי ודומני גם בנטוב , היה לי הרושם שידעו אחד מהשני על מה דובר , אבל התחילו בכל העניין מחדש - על כל הרשימה של העניינים הכלכליים ומה שנשאר בעניין ועדת חוץ וביטחון , שהיא יכולה להקים ועדות חקירה , וענייני חוזי הנשק . אתם דיברתי קצת יותר "מגובש , " אולי כתוצאה של תרעומת שבמשך יום וחצי לא מצאו לנכון לתת לי תשובה . כאשר נפגשנו הם אמרו כי לאחר מה שהיה עם בר יהודה ולאחר מה שהסכמתי , הם רואים לצורך לכנס עור פעם את המוסדות שלהם , וזה יכול להיות רק ביום חמישי . אמרתי שלצערי אני קשור עם לוח וברגע זה אינני יכול להגיד דבר , כי רציתי עוד להתייעץ עם חברים . הוא אמר שבכל זאת יקרא למוסרות . יכולתי לקבל את הרושם שגם אצלם זז משהו . כן יכולתי להתרשם מהשיחה הזאת שהם קצת נבוכים וקצת מופחדים מכך שגם על דעת אחדות העבודה זה מתקבל . מכך היתה התוצאה שהוא אמר שהוא בכל זאת יקרא למוסדות שלהם . אצלי יכול היה להיווצר הרושם אם זה יסתדר עם אחדות העבודה - זה יסתדר גם אתם . ו ] בר יהודה לא אמר לי את ההן שלו , אבל אמר כי מחר בבוקר תהיה התשובה . ו ו והתשובה ניתנה ב . 3 . 15 היו בר יהורה וגלילי . היה בירור טוב ואם אתם רוצים גם עליז , אבל אני הרגשתי שאני מתעלף . שוב עשיתי פשרה . לפני כל ששת הדברים שהציגו . ניסחתי כך שבתוך ה 6 יש כל מה שדיברתי אתמול עם בר יהודה . עכשיו הסכמנו על 3 ונגמר העניין . אלו הן 6 הפתקאות שבידי שעל 3 מהן כתוב בחיוב ועל 3 בשלילה . לאחר שראיתי את קלסתר פניהם של אנשי מפ"ם בשיחה אישית , ולאחר שלמרות שאמרתי שהלוח שלי נסתיים הם אמרו שבכל זאת יקראו למוסדותיהם , ואם גמרתי עם אחרות העבודה על הפשרה הזאת — היה לי יסוד לחשוב שהדבר עשוי לקבל שינוי מהפכני ושתי המפלגות האלו יראו אפשרות ללכת אתנו לממשלה . ובינתיים גם עם הליברלים אנחנו מחזיקים את "הברזל מלובן" בתוך המשא ומתן . יומיים לפני זה אצלי היה מנוי וגמור שאין סיכוי ללכת לממשלה עם מפ"ם ועם אחדות העבודה , ואם להקים ממשלה הרי זה עם הליברלים . אם פה בא שינוי כזה , ראיתי לנכון לא להיכנס בישיבת המזכירות לפרטים שעלולים היו רק להזיק . ו ו יש גם טבע לדברים - שום דבר אינו עובר ללא פרסום , ואם אתה מסכים לעוד איזה דבר לגבי מפלגה אחת , מיד זה משפיע על מפלגה שנייה שהיא תלחץ . הפעם זה אולי היה מספק את אחדות העבודה אבל הפעם הדתיים היו מוכנים להגיש תביעות נוספות , כי "למה נתת להם " ? מודעה של "אחדות העבודה" לקראה הבחירות לכנסת

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר