ב. "הפרשה" - סולם לעליית אשכול

עמוד:369

. 119 דברים בישיבת מזכירות מפא"י תל אביב , 27 באוקטובר 1961 אינני בטוח אם אני צריך להאריך ולהקדים את כל פרטי המשא ומתן במשך כל הזמן . מיום ש"המועדון" שבק חיים לכל חי עד עכשיו עברו כ 20 יום . אני חושב . אנחנו עמדנו לכנס את ישיבת המזכירות . ובעצם כינסנו אותה , ביום ג בערב 231 באוקטובר . [ 1961 וזה היה אז בתום 15 יום . אלה היו 15 ימים של פעולה פחות או יותר אינטנסיווית , של שני תריסרים ישיבות ופגישות עם וערות של כל המפלגות . עם כל אחת לחוד . ושיחות עם אישים , עם בודדים , ביום ובלילה . במשך כל הזמן השתדלתי כמובן להחזיק בתוך העניינים גם את המיועד לראשות הממשלה . ומדי פעם בפעם ראיתי צורך , גם מפני שהנשיא ביקש זאת , לקיים פגישות עם הנשיא ולמסור לו דוחות על מצב הדברים . אנחנו עמדנו להתכנס באותו יום ג , אבל דחינו את הישיבה . ועכשיו כבר אפשר לגלות מה יכולתי להביא לישיבת המזכירות אז , ובעיקר מפני מה נדחתה . ציר הבירורים עם כל המפלגות הבאות בחשבון היה ועדת השרים לענייני ביטחון שאנחנו הצענו אותה בפגישה הראשונה ב"מועדון" וצריך היה להיכנס לפרטים ופרטי פרטים - במה תעסוק ועדת השרים לענייני ביטחון והוועדה לענייני ביטחון שבכנסת . היה לנו עניין שני - חוק האחריות הקולקטיווית שאנחנו תבענו . גם על זה דובר עוד ב"מועדון" וזה עבר לוועדה לניסוחים ; עניין חקיקת חוקי יסוד ; תקנון הקואליציה . בדברים הללו טיפלו עוד ב"מוערון" ועבדו על זה ועדות אחדות . ב 95 % ראיתי את זה כדברים המתקבלים על הדעת . בכל עניין ועניין נשאר עוד איזה דבר לסיום מיוחד כשנגיע לסוף הדברים . ואז , כאשר התחלנו לטפל עם כל מפלגה לחוד , לא דרך ה"מועדוך , בעצם צריך היה להתרכז על אותן הקצוות שנשארו בעניין ועדת השרים לענייני ביטחון ובעיקר ועדת הכנסת . בכל הבירורים היתה דרישה שוועדת הכנסת יכולה , אם היא רואה צורך בכך , להרכיב ועדת חקירה , וקיבלו את הטרמין שפעם שמעון ואני הצענו - ועדת בדיקה , אבל זו ועדת בדיקה שיש לה זכות לעשות חקירה להביא שרים וכל אחר צריך להופיע בפניה ובו . ' 1 1 ביום ראשון בלילה צריך הייתי לקבל תשובה מאחדות העבודה וממפ"ם . במשך כל הזמן היה לנו במקביל קשר עם המפלגה הליברלית , והליברלים ידעו שאנחנו מנהלים משא ומתן עם שתי מפלגות אלו . ואלה ידעו שאנחנו מנהלים משא ומתן עם הליברלים . היו גם התאוננויות בעיתונים שלהם , שמפא"י צריכה פעם להחליט עם מי היא הולכת ולמעשה זה כאילו משחק , שמפא"י בעצם רוצה ללכת עם הימין , אבל היא באה בדברים גם אתנו . ביום הראשון בלילה לא קיבלתי תשובה מאף אחד . מאחדות העבודה רק פנו אלי באיזה הבטחות והתחמקויות . אחדות העבודה הגיעה אלי רק ביום ב בצהריים . כאשר נפגשתי עם אנשי אחדות העבודה הם הגישו שוב רשימה של תביעות כלכליות וסוציאליות , ואם כי , לא רק פורמלית , מפני שסוף סוף אני מטפל הפעם בעניין שהוטל עלי על ירי הנשיא וזה מחייב איזה דיוק כזמן לתשובה , וזה לא היום הראשון של המשא ומתן . עם המועדון היה טיפול שארך 40 יום , ואני באמת התרעמתי על כך , כי אני קבעתי לפי לוח מסוים להגיד לנשיא משהו . בכל זאת נכנסתי עוד פעם למשא ומתן עם אחדות העבודה , למרות שהיה ברור שהם צריכים לתת תשובה . התחלנו להתווכח ולהתמקח על הרשימה שלהם . גוברין היה נוכח בשיחה הזאת אתם כאשר הם הביאו רשימה שלמה בענייני שכר והכנסה לחקלאים - כי אותם הדברים דרושים בסממנים להראות שהנה לא מפא"י נאמנה , אלא צריך להוציא ממנה דברים להגנת החקלאי העובד . הרשיתי לעצמי להגיד שלכל הדברים הללו לגופם יש סימוכין בקווי היסוד . במקום זה אני מודיע שבכל העניינים הכלכליים והסוציאליים של פועלי ישראל ושל החקלאות העובדת נעמוד בקונטקט מלא עם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר