ב. "הפרשה" - סולם לעליית אשכול

עמוד:364

הרי תמיד יפחד אדם וחבר אשר מוקיר ומעריך למעלה מהכל עמידתך על יד הגה המדינה והתנועה , להגיע למסקנתו הוא בעבודתו אתך , מפחד שמא זו לא דעתך ! ולבסוף : "לא בחרתי לי דרך מסוימת , " לא ביקשתי הג'וב הזה . מזכירות המפלגה ביקשתני והטילה עלי בידיעתו ובהסכמתך לטפל בעניין . פעמיים ושלוש באמצע הפעולה הצעתי וביקשתי מאת המזכירות , וגם זאת בידיעתו , להחזיר לה המנדט לטפל בפרשה . בשיחותי אתך אתה נהגת תמיד להגיד דעתך המתנגדת בתוספת : "אין דבר , תמשיך ותבוא ברכה עליך . " אינני מסתלק מהאחריות ומהוצאת מסקנות , אבל המסקנות עלי להוציא ולא עליך . אתה , בן גוריון , כאדם ובמעמדו כראש הממשלה פסלת מסקנותי ולא להפך . עם הרמז הראשון שהדבר עשוי להועיל אני הולך , ועם נפילת הממשלה בוודאי וממילא אלך ותקים ממשלה חדשה . למה יצא קצפך על כל העם ועל כל המפלגה . ואינני מבין גם טענת האחריות הקולקטיווית שמונעת כביכול ממך להיות שותף להחלטות . האם לא נהוג אצלנו לעתים מתן חופש בהצבעה גם בעניינים שהם באמת מצפוניים ונוקבים ? ונניח שבמקרה זה עמוקים הדברים ממי ים , הרי התקנה היחידה והנבונה - הרכבת ממשלה חדשה על ידך . למה תכביד עלי באמרך כי אני דורש ממך "קבלת דיני , " הרי המצב הוא הפוך . ושוב אינני מבין עצתך לא להביא העניין למוסד מפלגתי . הכיצד ? אתה בן גוריון - ראש המפלגה ( ידעתי שאינך אוהב התארים הללו , אבל איך אבטא מקומך ומשקלו במפלגה ובתנועה , ( עומר להסתלק משליחותך ומאחריותך שהוטלה עליך על ידי המפלגה , ולא תבוא להסביר ולשמוע ולקחת לקח מפיה ? איכה נחיה חיי צוותא וחיי תנועה ? ועכשיו , באמת , ארכו הדברים , אם כי אפשר עוד להאריך בצקון לחש . אסיים בתפילה ובתקווה כי דברי רוויי דאגה וצער יעשו שליחותם . ייעשה נא מאמץ חברי עליון להתגבר על הקלקלות ועל הפגמים . המסור לך , . 118 דברים בישיבת מרכז מפא"י תל אביב . 4 בפברואר 1961 חברים , בטוחני כי אתם מבינים שלא ברוב ששון אני עומד היום להציע לפניכם את אשר אציע . אשמיע כמה פסוקים להסברה מדוע הגעתי למסקנה להציע הצעה זו . המפלגה הפקידה בזמנו את החבר לבון על אחד התפקידים הרמים ביותר בתנועה : להיות מזכירה של ההסתדרות בשמה . גם המפלגה ירעה מה קרה לפני חמש שש שנים . בשבילה לא היתה שום שאלה וכל ספק ביכולתו ובנכונותו ובהתאמתו ובהיותו ראוי לתפקיד . לבון , אין לי כל טענה כלפיו , חשב בלבו שיש לו על מה להיאבק בקשר למה שהיה אתו בתפקידו האחר , בעבר , בהיותו שר הביטחון וכי עליו להיאבק ולהוציא לאור צדקתו לפי מה שהוא רואה ומאמין . מזכירות המפלגה הטילה עלי ביום מן הימים ( ושוב אומר לא לשמחתי הרבה ) לטפל בעניין והכניסה אותי למוקד התבערה והלהבה שהתלקחה .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר