ב. "הפרשה" - סולם לעליית אשכול

עמוד:363

בן גוריון חברי הגדול , האמן לי , מכאיב לקרוא דברים אלו הנותנים Magna cana כזו של זכויות ושל אמון , בירעך כי אם רק תשתמש בזכותך הרי מאיימת סכנה של הפסקת חברות בביצוע משותף , פסקה אחריות הדדית , ותמה פסה הערבות המשותפת . איזה נער ונערה צעירים , רעננים , בעלי עיניים פקוחות ותמימות יקבלו מאתנו שיעור כזה בדמוקרטיה חברית ולא יתקוממו נגרו . ועכשיו , נניח בכל זאת שראייתך אתה את הנקודה המצפונית , במקרה זה היא הנכונה , ונניח כמו כן שראייתך אתה לנזקים למדינה ולביטחון היא הנכונה ויש להסיק מסקנות . הצעתי לך ואני עומד בהצעתי כי חברי המפלגה , השרים , חברי הוועדה , הם חייבים להסיק מסקנה ולהתפטר . ואם נחוץ לכפרת עוון שעוד מישהו מחברינו בממשלה יתפטר הרי זה נתון בכל רגע . גולדה [ מאירן מגישה פיטורין , אחרים על הסף . אני מעכב רק בכדי לא להגדיל המהומה והיד . ואם זה לא נראה לך משום מה , הרי קיימת האפשרות שתתפטר הממשלה כולה ושתינתן לך האפשרות להקים ממשלה חדשה בהרכב המתאים והנראה לך , ואשר ברובה תהיה נקייה מחטא המסקנות לגבי הפרשה . אם הצעות אלו לא נראות לך , הרי באמונה בן גוריון כאן בוודאי אין אף צל צלו של שמץ גרגיר של שאלה מצפונית . ייתכן שזה קצת לא נוח ( ואני מסוגל להבין זאת , ( אבל לעומתו עומדים עניינים כה חמורים וכבדים , אשר בהם תלוי באמת מצבה של המדינה ושל הביטחון הרבה יותר מאשר במסקנות על הפרשה . ארשה לעצמי להזכיר רק אחדים מהם : ( א ) יחסינו עם ארצות הברית שנהיו מתוחים עקב בניין המרכז השני לחקר האטום . ( ב ) התעוררות משוערת והתגברות החשדנות ואולי ההזריינות במחנה נאצר ויתר האויבים . ( ג ) קיום וטיפוח יחסינו עם צרפת . ( ד ) היחסים עם אדנאואר ומימוש הבטחתו . ( ה ) פיתוח הנגב בהשגת המלווה הגרמני . ( ו ) השפעת הסתלקותך על חוסנו ורוחו של הצבא וכל מערכת הביטחון כלפי חוץ וכלפי פנים . כאמור מניתי רק אחדים . בטוחני שידועים לך כל הנגלות וגם הנסתרות ממני . האומנם כל אלה ודומיהם אינם שקולים כנגד אי הנוחות בחילופי חברים בממשלה ? איך ליישב הסתירה המשוועת הזאת ? מי נער וזקן שיקבלו הדבר ? מי יאמין בחברות כזאת ? מי יעריך דמוקרטיה כזאת ? ואנא אל תאמר : אין המדינה קיימת על איש אחד ששמו בן גוריון . לגבי הנצח זה ודאי נכון . לגבי דורנו , תנועתנו , מפלגתנו בימים אלה אין צדק ואין אמת באמירה זאת . ארכו דברי ואני רק עכשיו מגיע לנתח דף שני במכתבך . אין לי מה להגיד לכל הקטע הגדול הראשון בדף . לבי שותת דם במשך כל השבועות הללו . מן הרגע הראשון שהחילותי לקרוא בהיותי בחו"ל בעיתונים ראשית ההתדיינות האומללה , הייתי מהלך אבל וחפר ראש . לא אני גרמתי לשפיכת דמים זאת ולחילול כבודנו זה . איך לתקן ? בהצעתך אין אף קורטוב של ארוכה . זו היא דעתי ואמונתי העמוקים וזו דעתם ואמונתם של רבבות חברים וירידים בפנים תנועתנו ומחוצה לה . רבים מתוך אלה שמוכנים להסכים לוועדת חקירה ולמשפט עושים זאת רק בכדי לעשות רצונך ולמנוע אסון התפטרותך . במשך הזמן תימצא בוודאי הארוכה לשבר שהושבתו . היא חיה וקיימת בחיק התנועה . היא תתגלה והיא תופיע . הדבר תלוי בכולנו ובראש ובראשונה בך . ולמה שלא תלוי בנו , בוודאי שאין לנו כרגע תרופה , אבל מובטחני כי נצח מפא"י יגבר . בן גוריון , אם אמנם אינך יכול לעבוד עם יס מנים , ואני בטוח בזאת , אינך רשאי למעננו ולמענך , לכבוד המפלגה ולכבודך לאחוז באמצעי שאתה חושב עליו . בימינו אלה , במעמדך ובמצבנו , איום ההסתלקות , זה וטו מתמיד ונצחי .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר