ב. "הפרשה" - סולם לעליית אשכול

עמוד:362

( יא ) אשר לנקודה האחת , בה זיכינו אחד מן המתדיינים , הרי זו היא הנקודה שאתה תבעת בישיבות הממשלה לחשוף וכה בלבד להתרכז בעיקר . ( יב ) נשאלת השאלה : מרוע אתה ובחילופי הנפשות הפועלות כפי שאתה מציע , מדוע אני , אראה בהחלטה של הוועדה : משוא פנים , עדות [ עיוות ] דין ובעיקר מדוע אראה סכנה למשק המדינה ולתקציב החיוני וכר' ומדוע אראה סיבה חברית מוסרית ומדינית להוציא מסקנות של הסתלקות מתפקידיך . ( יג ) אני מרכז להישבע ולהעיד עדים בדרך כלל נאמנים גם עליך ובמקרה כזה היית אתה מפעיל כל כוח השפעתך , ובצדק , להניאני מצעד לא מובן ולא מוצדק זה . איני חושש אפילו לומר שהיית מצליח במאמציך , פרט אם היו לך סיבות אחרות לקבל התפטרותי והסתלקותי . דוגמאות והוכחות מן העבר לרוב , לא תחסרנה . אתה אומר "אין זכות מוסרית לכוף אותי לפעול בניגוד למצפוני בדבר שאני רואה קיום המדינה - עניין הביטחון . " בשיחתנו שלשום אמרתי לך : זכויותיך במדינה , בעם , במפלגה , הן כה גדולות שחובותיך כלפיהם עוד עולים עליהם . ייתכן שזו הכבדה גדולה וייתכן כי כבד מאוד לשאת במעמדך הרם ( בטוחני בך שלא תחשירני בחנופה , ( כבד מאוד לשאת בחובות המוסריים הנובעים מן הזכויות הגדולות שיצרת ורכשת . אני אמנם שמח על כך , אבל לא אשמתי בכך . ואומר גם זאת . הפתגם האנגלי אומר : "חוק צריך לא רק להיות צודק הוא גם צריך להיראות צודק . " כוונתי למושג "מצפון . " מה נורא המושג הזה , אשר בשמו ותחת גלימתו אפשר "לאהוב את רעך כמוך" ואפשר לקיים עשרת הדיברות , ואפשר לעמול ולהקריב רבות למען להקים מלכות שדי עלי אדמות ואפשר כמובן בשמו גם להחריב יחסי אדם , יחסי עמים ולהשמיד ש"י עולמות . האומנם אפשר , האומנם מותר לכל דבר ולכל צורך להשתמש בחרב המתהפכת הזאת של "מצפון . " איזה עניין מצפוני יש כאן ? היתד , ועדה של שבעה קרואי העדה ושר המשפטים של ממשלת ישראל בראשם . כל השבעה אינם מן הפחותים בעם , ואינם שייכים לכת מחוסרי מצפון מפורסמים . על מצפונם המסקנה ולא על מצפונך . אתה מסתייג ממסקנותיהם של השבעה . זכותך היא . אתה מפרסם דעתך ברבים . זכותך היא . אתה פסלת ופוסל אותם פומבית ( אולי גם זו זכותך , אם כי לפי עניות דעתי , גם כאן יכול המושג הנורא והקנא "מצפון" לתבוע עלבונו . ( במקרה אחר אתה מתרעם ובצדק שנמצא מישהו שזלזל או לגלג על מסקנות באותו עניין של אדם שהוא אמנם זקן השופטים , אבל במסקנותיו פעל כפרט ולא כבעל מעמד . בן גוריון יקר , הרשני גם להגיד כי לא בכל דבר אפשר ולא מותר לתלות קיום המדינה ועניין הביטחון . לא נפגע , לא נחלש , ולא נפגם עניין הביטחון בגלל מסקנות הוועדה . אולי להפך . כשם שלא היה מתחזק יותר ומתעלה יותר עניין הביטחון לו נוכחנו לדעת שיש להגיע למסקנות אחרות . ומה כאן קיום המדינה ומה כאן תהילתו , רוחו ותואר מידותיו של הצבא , במה מזדעזע הביטחון כגלל המסקנות ? בן גוריון , היו בממשלות החלטות גורליות ובוודאי מצפוניות הנוגעות ישירות לצבא ולביטחון ושהיו לא לרוחך . את זאת שמעתי מפיך פעמים רבות ברמז ובמפורש . השלמת אתם , אם כי הם כמעט בכייה לדורות וחותכות בבשר המדינה וקיומה . במכתבך אתה כותב שאין לך טענה שלא שמענו בקולך . אתה אפילו מכיר בזכותנו על כך . כמו כן אין לך טענה שגויס לשם כך רוב של המיעוטים בממשלה ( מה נורא הביטוי הזה . ( אתה אומר שאינך חושד בפנייה לא הוגנת . אתה בטוח שעשיתי מה שעשיתי מתוך רצון טוב ומניעים ישרים .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר