ב. "הפרשה" - סולם לעליית אשכול

עמוד:361

. 117 אל דוד בן גוריון , י רושלים ירושלים , 28 בדצמבר 1 960 בן גוריון היקר , שמחתי לקבל מכתבך מיום * . 27 . 12 . 1960 באופטימיותי , ומישהו יגיד בטיפשותי , אני רואה במכתב סימן כי טרם ננעלו שערי בירור ושיקול חברי , טרם ננעלו שערי חברות ויחסים חברותיים , באותה מידה שהם הכרחיים לקיום שותפות בין אנשים אשר גורל אחד , מטרה אחת , איראה אחת ועבודה משותפת רבת שנים מקשרים אותם - קורטוב מאותה שותפות עליה דיברת בישיבת המרכז החגיגית בדגניה . הרשה נא לי ללכת בעקבות מכתבך ולנסות לברר יחסי לנקודות שעוררת בו . יותר מדי שרוי אני בצער עמוק בימים אלה שארצה סתם להתווכח ובייחוד אתך . לא לשם פולמוס אפוא , כי אם למען התקווה . אתה מציע לי במכתבך "לתאר בנפשי מקרה של" פרשה רומה על משרד האוצר וכר ... ' ידעתי אמנם כי רק במקרים נדירים מאוד רומה בהחלט המשל לנמשל וליצני הדור אומרים אפילו כי רק עם בוא המשיח ידמו המשלים לנמשלים , אבל כיוון שהמשלת משל זה בחינת "תדון חברך רק כשתגיע למקומו" אנסה בכל כנות הלב להזדקק לו , לנתחו ולהוציא מסקנות . ( א ) הממשלה החליטה , אמנם נגד דעתך , אבל אתה הודעת שאם המפלגה רוצה בוועדה לפי הצעת שר המשפטים , לא תתנגד לה ולא תעשה דבר להפר הקמתה . ( ב ) הוועדה שמעה היטב היטב את דעתך : בישיבת הממשלה , בפרסומי עיתונים בשמך ובדברים שנאמרו על ידך בוועדת החוץ והביטחון . הוועדה ידעה יחסך ודעתך . ( ג ) חברי הוועדה "הקרובים ביותר" וכותב שורות אלה בייחוד , שוחחו אתך פעמים רבות . ( ד < יושב ראש הוועדה דיווח לך פעמים אחרות ובוודאי שמע יחסך ודעתך . ידוע לי שהוא שוחח אתך , ששמע והקשיב . ( ה ) הנדון הוא מקרה שקרה בזמן שלא אתה כיהנת כשר הביטחון ולא כראש הממשלה . ( ו ) המדובר הוא בשניים , שלושה אנשים ובעיקר באיש אחד שאתה עצמך מסתייג ממהימנותו במשך כל הזמן , במידה גדלה והולכת . אין זו שאלה של "ויש חברים שמשום מה , בצדק או שלא בצדק אינם אוהבים" וכוי . ( ז ) המדובר הוא באיש או באנשים אשר נפסלו על ידי ועדת כהן אשר אתה הקימות . ( ח ) ואשר לאדם ששמו לבון שגם הוא היה שייך פעם למשרד הביטחון , הרי לא הסתרת לגמרי את יחסך השלילי והפוסל לגביו בכל הזדמנות ציבורית ופרטית , מתוך נימוקים והסברים ידועים וברורים לי . ( ט ) כאלה היו האנשים אשר הוועדה היתה צריכה לטפל בהם . כולם נפסלו על ירך לחלוטין והיו אלה עניינים שהתרחשו בתקופה שלא אתה היית שר הביטחון . ( י ) הוועדה זכתה בנקודה אחת מסויגת אחד מהאנשים שנפסלו על ידך לאורך קו ארוך , לאחר שעיינה היטב היטב בכל החומר שהומצא לה . חומר של עדויות וחומר של חקירות שתי וערב . הן תסכים כי מימי ועדת אןולשןן-דןורי ] התרחשו הרבה גילויים כתוצאה מוועדת החקירה , בית משפט וגביית עדות על ידי היועץ המשפטי וכר , ' אשר לפי מיטב הכרתם ומצפונם של חברי הוועדה שינו התמונה באופן יסודי . * אלי שאלתיאל , ( עורך , ( דוד בן גוריון ראש הממשלה הראשון , ירושלים , תשנ"ז , עמי . 501-500

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר