ב. "הפרשה" - סולם לעליית אשכול

עמוד:357

דיברנו על כימייה ועל אופטיקה . על ים המלח , הפוספטים , הנחושת , המלח וכר . ' אינני בטוח שהכל נכנס למוח וללב . לעתיוםן עושה רושם קהה ומגושם . אגב , מאז ראיתיו הזדקן וכנראה יותר מן הזקן שלו . בשיחה השתתף רק מזכיר שלו פרטי . על ההזמנה לבקר בארץ ענה כמה פעמים שאינו רואה את הזמן למתאים . הזכיר הבחירות שלהם . בקרוב ייסע לאירן . סיפרתי על אירן ואנחנו כפי שאומרים בנוער העובד . אמרתי ואמרנו לו על אפשרות מצד המערב לאפשר לנו לעזור לאחרים : אירן , אפריקה ואחרים . לא הראה ערנות מיוחדת . אולי בעצמו רוצה לחזור שמה . כדוגמה של עזרה קטנה שאלתיו אם אפשר שיזמינו אצלנו מיליון טון תזקיקים - זאת אומרת מוצרי בתי הזיקוק . לא נקלט הדבר , נדמה לי שאמר שבעצמו זקוק לדבר וכוי . דובר הרבה על השוק המשותף . כאן הראה סימני התעוררות והתרגשות רבים . כל הזמן , הוא אומר , התפלאתי על שתיקתה של ישראל . מסתבר כמובן שהוא נגד ההסדר של שישה ונגד ההסתגרות ומעוניין בהוכחות ובתביעות מצר מדינות אחרות ומצר ישראל . כמובן , אם יש הסכם של שישה הוא יקיימו אבל זה לא צודק , לא נבון וכר . ' יעץ בנידון זה פעולה ששנער ימסור לכם עליה . הוא מצדו מוכן לכל . טרם ידוע לו ולנציגיהם על השיחה בין בן גוריון ובין דה גול בנידון וכי צרפת הבטיחה לתמוך . כנראה שבנידון זה המעורפל מרובה על הברור ואחד מטיל האשמה על חברו ותולה הקולר באחר . צרפת על גרמניה , שניהם על איטליה וכוי . בכל אופן בעניין זה מוכן לעמוד לימיננו . היה פחות זהיר מאשר בעניין הקודם . נזכרתי שביקש הצעה בהיקף קטן — להתחיל בעניין המלווה , למשל בסך 50 מיליון . אמרתי שמוכן אצלנו כבר ל 300 מיליון . הודה בצחוק על רוחב הלב שלנו ומסופקני אם יש למה להגיש דבר קטן . נראה ונחכה עד לאחר ושינגטון ולאחר גישושו של שנער עם אחרים . צריך יהיה לטעון וללחוץ על כך שלנו נחוצה תכנית למספר שנים ולא מן היד אל הפה . אני מסיים , זה לא רפורט כי אם רשמים במכתב של ראשי פרקים . בטוחני שיובן העניין . טוב תעשה אם תדפיסו ותמסור תמצית לבן גוריון ולגולדה [ מאירן . קיבלתי המכתב בדבר קידוח הנפט . תודה . יוסלה כאן . יראה לו היום את ברונו . . 115 אל משה שרת , ירושלים ירושלים . : 3 באוקטובר 1 960 משה היקר , בזאת תקבל חוות דעת היועץ המשפטי על מסקנות ועדת כהן . הן מדברות בעד עצמן . בן גוריון עומד על ועדת חקירה . אני וספיר מתנגדים . דעת יתר חברינו טרם התגבשה . מחר נקיים ישיבת המזכירות . איאבק בכל כוחי נגד ועדת חקירה חרשה . בינתיים מסתבר שגבלי פנה בדרישה לקיים ועדה משפטית . צריך יהיה גם על זה להתגבר . בדבריך צריך יהיה להגיד : ( א ) החומר החדש , לו היה ידוע לך בזמנו , היה משחרר את לבון מחשד בעסק הביש . ( ב ) לא היה מונע אותך מלקבל התפטרותו שנבעה מדרישותיו האולטימטיוויות לפיטורי מנהל משרד הביטחון ושינויים אחרים שהוא דרש אז . ל"א

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר