ב. "הפרשה" - סולם לעליית אשכול

עמוד:347

ב . "הפרשה" - סולם לעליית אשכול ל ; אחר בנובמבר ניצחונה 1959 הגדול נראה היה של כי מפא מעמדה "י בבחירות ומעמד לכנסת העומד בראשה חזקים מאי פעם ומבטיחים ארבע שנים של שלטון יציב וללא זעזועים . גם המצב הביטחוני והכלכלי היה משביע רצון . בגבולות נשמר בדרך כלל השקט , ואילו על מצב המשק אמר אשכול בנאום התקציב בכנסת בפברואר 1960 כי " בשנת 1959 התפתח המשק בצורה מניחה את הדעת במרבית תחומי הכלכלה . " קביעה זו נוסחה בלשון זהירה ומצטנעת - למעשה צמח המשק בקצב מסחרר . מדיניות ההתערבות של הממשלה במשק , בניצוחם של אשכול וספיר , הגיעה באותם הימים לשיאה . הממשלה כיוונה את המשק ותמכה בהשקעות גבוהות בתעשייה , בחקלאות ובתשתית ( מפעל ירדן-נגב , נמל אשרוד , מפעלי ים המלח , כבישים וביוב , ( ותמיכה זו הבטיחה את קצב הצמיחה המהיר . הממשלה שלטה למעשה בשוק ההון ומטבע החוץ , והתערבה בהקצאת האשראי הבנקאי . ההנהגה הכלכלית עודדה את החיסכון הפרטי והציבורי , באמצעות קופות פנסיה וקופות גמל שחויבו לרכוש איגרות חוב ממשלתיות או של הבנקים הממלכתיים , שהיו צמודות למרד או למטבע חוץ . כספים אלה ניתנו כהשקעה או באשראי לפירמות הפיננסיות שבבעלותה והושקעו במפעלי פיתוח ותעשייה ובמפעלי חברת העובדים . סכומים ניכרים הוקצו גם להשקעות של יזמים פרטיים בתעשייה ( כמו מפעלי פולגת של ישראל פולק בקרית גת . ( לאור הניצחון המרשים בבחירות והרגשת הביטחון ששררה במפלגה החליטו ראשי מפא"י שזה הזמן המתאים לטפל בצורה יסודית בבעיותיה הפנימיות . הדי המאבק בין ותיקים לצעירים טרם שככו , וספיחיו גלשו גם לסניפים ולא אחת נדרשה ועדת אשכול ליישר את ההדורים . בקיץ 1960 התקיימו במרכז מפא"י שורה של דיונים שנועדו לליבון שאלת מקומו של הדור הצעיר בהנהגת המדינה והמפלגה . בדיונים אלו בלטו טענותיהם של ותיקי המפלגה נגד דור ההמשך , שהתאפיין לרעתם בחוסר מעש וברדיפה אחר החיים הטובים . היטיב לבטא זאת הסופר וחבר הכנסת ס' יזהר , שקבע במהלך אחד הדיונים : "אילו הייתם מנסים להגדיר במשפט קצר ... מהו המוטו המשותף לרובו של הנוער בגיל זה , דומה שלא אטעה ולא אגזים אם אומר : לאן הערב . " ? אשכול הסתייג מן ההתרפקות על העבר והקטרוג על הנוער ודרש להתאים את דרכי הטיפול של המפלגה בצעירים לצורכי הזמן . "לפני 40-30 שנה היו אנשים מסוגלים לשמוע את טבנקין 4-3 שעות וחברות היו סורגות גב שלם . עכשיו זה קצת אחרת , " טען בפגישה עם חברי סניף מפא"י בירושלים . הוא התקשה לקבל את מלוא הביקורת של ס' יזהר , אך גם חלק על אשר ידלין , שטען כי "הניסיון לקרוא היום לדור הצעיר לכבוש את השממה , אני חושב אותו לניסיון נפל . " אשכול דבק בגישתו זה עשרות שנים , שהפתרון המתאים כמעט לכל משבר הוא חידוש ההתיישבות . הוא קרא להציב אתגרים בפני הצעירים ולהציע להם ליישב חבל ארץ גדול כמעט מראשיתו תוך שהוא מכוון כרזה של משרד האוצר לעידוד החיסכון

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר