ג. כלכלה בתקופת מלחמה

עמוד:318

והוא אשר היה - ועדת גורי המליצה על מתן תוספת שכר לעובדים הבכירים בשירות המדינה שלפי מיטב הכרתה קופחו בתהליך הזמן ביחס לכל שאר העובדים . המלצת תיקון זו הביאה בעקבותיה גל תביעות לתוספת שכר מכל יתר שכבות העם , שתביעתם כאמור התבססה על תחושה - הרי אנו חיוניים ביותר לבניין הארץ . מימוש תביעה זו לתוספת שכר כללית אינה אלא אשליה לפועל ונזק בל ישוער למשק הארץ . לפני שתי עשרות שנים ויותר האמינו אנשי המשק והכלכלנים השונים כי המחירים הנומינליים נקבעים בסופו של דבר לפי בסיס מסוים אליו צמוד ערך המטבע , בסיס שלעתים היה זהב לעתים כסף ולעתים שניהם כאחד . כיום הפך שכר העבודה בעולם לגורם החשוב ביותר במערכת המחירים במשק , היינו רק לאחר קביעתו של שכר העבודה נקבעים שאר מחירי המוצרים והשירותים השונים , לכן עלייה בשכר העבודה גוררת אחריה בהכרח עלייה כללית של רמת המחירים . העובדים השכירים והעצמאיים למיניהם מקבלים תוספת של מספר לירות מדי חודש בחודשו . תוספת זו שתי השפעות לה : ( א ) לציבור הצרכנים מספר שטרות כסף רב יותר והם רוצים להוציאו למטרות תצרוכת , אך כמות המצרכים והשירותים במשק לא גדלה בד בבד עם גידול מספרם של שטרות הכסף וזאת מאחר וכמות המצרכים במשק נקבעת לפי יכולת הייצור בראש וראשונה . על כן ברור כי אם כמות כסף גדולה יותר תרוץ לקנות אותה כמות מצרכים , תעלה רמת המחירים כמעט באותו היחס בו עלתה כמות הכסף . ( ב ) בעלי המפעלים השונים ושאר נותני העבודה יהיו חייבים לאחר עליית השכר להגדיל הוצאותיהם לשכר העבודה ; לכן יעלו מחירי מוצריהם עד שתכסה הכנסתם לפחות את גידול ההוצאה לשכר עבודה , ברם יתרה מזאת , הם ירצו להגדיל הכנסותיהם באותו שיעור בו גדלו הכנסותיהם של שאר הפועלים והעצמאיים במשק וינסו על כן להעלות מחירי מוצריהם במידה רבה יותר . מניעת עליית מחירים כזאת על ידי פיקוח ישיר אינה אלא אשליה - וזאת נוכחנו לא רק מניסיון ארצות אחרות אלא מניסיוננו אנו . הפקעת מחירים , שוק שחור , תורים ושאר מרעין בישין אינם מעוררים וממריצים להטלת פיקוח טוטלי . שתי ההתפתחויות שמניתי לעיל יכניסו המשק למצב של אינפלציה . עליית השכר תביא לעליית מחירים וזו תשוב ותביא לעליית שכר הן דרך תוספת היוקר והן על ידי תביעות נוספות לשכר וחוזר חלילה . אינפלציה זו תרע בראש וראשונה מצבו של הפועל השכיר בארץ , ועליית שכרו לא תהיה אלא עלייה במספר שטרות הכסף שברשותו אך לא בכמות המצרכים שיוכל לקנות . הדרך הפשוטה ביותר למנוע תהליך מסוכן זה של אינפלציה היא להשתמש במטבע הזר שברשותנו לשם ייבוא מצרכי תצרוכת - שמן , בשר , קמח ועור ולתת סובסידיות ליצרנים השונים במקום להביא בהם מכונות לתעשייה , טרקטורים לחקלאות ונשק לצבאנו . וכלום בזאת חפצנו , להמיר פיתוח ונשק במזון , וצעירה לקראת עצמאות כלכלית בתלות גוברת והולכת ? כלום כך נוכל לקלוט רבבות העולים המתדפקים בשערינו ? חכך נוכל למדינות ערב הרובצות לפתחנו ? דעתי כי קשה העניין להסברה לכל פועל ולכל עקרת בית החיים על תקציב הכנסה מצומצם מאור . כולנו בני מלכים וכולנו מוכנים ויכולים להוציא יותר כסף למחיה ותמיד יותר ממה שאנו משתכרים . ולולא היו הפועלים בין מעצבי המדינה עוד לפני היותה וגם עכשיו לאחר קיומה , שבא לנו בכוח החלוציות ב 3-2 דורות אחרונים ובכוח החרב בשנת מלחמת השחרור , אפשר היה אולי להתעלם מן האמת ומן המציאות המרה ולהיהפך רק ל"תובעים" ממי שהוא . אולם זכור ידידי שאנו הננו המדינה ללא יהירות וללא חדווה מיוחדת . מוטב אולי שיהיו חוגים אחרים - גדולים , חזקים ועשירים , שמהם כביכול יכול הפועל לתבוע , אך ההיסטוריה אחרת רצתה ואחרת גזרה . בדורנו

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר