ג. כלכלה בתקופת מלחמה

עמוד:317

. 99 אל נח זרחי , כפר סבא ירושלים , ט' באדר תשט"ז , 21 בפברואר 1956 חבר יקר , קיבלתי מכתבך מ 26 . 12 . 55 ולדאבוני לא התפניתי להשיבך אלא עתה . תסכים אתי כי חובתי המוסרית והעניינית כשר האוצר שהוצב במצפה הזה על ידי המפלגה להתריע ולשוב ולהתריע על הסכנות שהנני רואה מנקודת עמידתי זו . ברור כי אין עלי להיות נדחף בשאלות אלו על ידי רצונם של חברים שאינם רוצים ואף אינם חייבים להקיף בראייתם את מכלול הבעיות ודנים לכן על שאלת השכר מזווית ראות שונה משלי . הריני מנצל הזדמנות זו להציג לפניך בקווים אחדים מסכת השאלות הכרוכות בבעיית השכר . חברתנו שלא ככל חברה אחרת הנה צעירה ונמצאת בעצם התהוותה ובניינה , עדיין הננו חסרים דפוסי חיים תקינים ויציבים הקיימים בחברות אחרות הנמצאות עשרות ומאות שנים על אדמתן . אנו עומדים בתוך תוכי תהליך של כיבוש ארץ ויצירת עם - מאבק עם , על כל הקשיים והלבטים העצומים . לגבינו כל תפקיד - רופא , מהנדס , פועל בניין , איש משק ומדען הנו בחינת צורך ראשוני . אנו זקוקים למתיישב בספר , למהנדס בחיל האוויר , לפועל בניין בחבל לכיש ולמוסמך לספרות עברית באוניברסיטה , לחוקרי טבע ולחוקרי האטום וכר בעת ובעונה אחת , בלעדי אחר מכל אלו תיחלש תנופת יצירתנו . אנו שלא כאומות אחרות איננו יכולים לאמור כי הרופא בספר חשוב מהתושב שם או המהנדס מפועל החרושת . כתוצאה מכך גם מערכת התגמולים של פרסטיז'ה ושכר עבודה אינה דומה כאן לזו שבמקומות אחרים . לכן כל תנועת תוספת שכר לאיזו קבוצה שהיא בחברתנו לובשת מיד צורה של תביעה כללית לתוספת שכר שביסודה טמונה המחשבה : כלום נופל אני מרעי בחשיבות תפקידי , למה יקבל הוא ואנוכי לא ? איני בא להצדיק תביעה כללית כזו , אך רצוני להזכירה כעובדה קיימת - עובדה שההתרחשות המציאותית חוזרת ומדגישה אותה חדשים לבקרים . שר האוצר עושה מאמצי נפל למנוע העלאת שכר ועליית מחירים כאחד , נובמבר 1955 ( צויר בידי קריאל גרדוש ןדושו <

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר