ב. התאוששות כלכלית והתדרדרות ביטחונית

עמוד:309

בוודאי ייתכן שכל העולם התחרט על שהקים את מדינת ישראל , ומוקדם או מאוחר ינסו להחניק אותה . אבל אם אנו נעמוד , ייתכן שיכירו כי יש חשש לעשות זאת . אני יורע שכרוכה בדבר שרשרת של סכנות קשות מאוד . אולם אם אנו מחליטים לעשות זאת , יש לעשות זאת בהפתעה . אני מאמין שמחוץ לחדר זה אין איש יודע על התכנית . אם כי בדרך כלל מתחילים אצלנו תמיד דיונים רבים . שאלו מה יהיה אם ילכו לחברון , האם לא ירגזו ? מאחורי אותו הגבול יש עוד 100 , 000 ערבים . אבל ברצועת עזה יש למצרים "אומרי קריש שכירים . " אם יקרה משהו בינינו ובין עבר הירדן , אנו שווים מבחינה ידועה , פה אזרחים ושם אזרחים . אמנם גם ביחס לגביהם לא שווים , כי אצלנו היחס לארם הוא חרדני יותר . בכל זאת אילו זה קרה בינינו ובין עבר הירדן , היינו נתקלים בתושבי עבר הירדן . תושבי רצועת עזה אינם מצרים . רוב המצרים הם קופטים או בני פרעה היושבים להם בדירותיוהום במצרים , ולהם לא יקרה דבר , רק לנו . הביאו עכשיו חטיבה אחת לשם , יביאו חטיבות . אז נעשה מלחמת צבא בצבא . מה אכפת להם אם יקרה איזה דבר לערבים היושבים שם ? על השטח שלהם אפשר לשמור טוב יותר . איני יודע מתי יהיו התנאים טובים יותר לפעולה כזו . יש דברים שעושים אותם כשהחרב החדה מונחת על הצוואר . זה מאותם הדברים שאם אתה מוותר עליהם יום יומיים ושנה , מי יודע מתי תוכל לעשותם ? מתי יהיה כדבר הזה , שהאוצר יהיה מלא מיליונים ? מתי יהיו לנו מחסנים לשנה ? יש להניח שיותר שהם יסתדרו בינם לבין עצמם , יהיה לנו קשה יותר לעשות את הדבר . כוחות הזיון שלהם יגברו , הם יקבלו עוד מאמריקה . אני מבדיל הבדלה עצומה בין רצועת עזה ובין אורך הגבולות . יש לנו גבולות עם סוריה , עם עבר הירדן ועם לבנון . זה עניין אחר . אבל פה ישנה איזו מעמסה כזו שצריך באיזה אופן שהוא להקיא אותה . אני חושב שיש אפשרות לכך ושתהיה תפיסה והבנה אחרת לצעד כזה מצדנו . ואני מתאר לעצמי שאפילו ברגע האחרון או כתוצאה מפעולתנו יהיה משא ומתן והסדר כזה שיסדר את העניין והדבר לא יופיע בצורה כזו , שאם אנו מתגוננים מגנים אותנו . אנו נשמור על הרצועה הזאת כמו שהיא , ואו"ם יפרנס אותם . ( השר י' רוקח : לא תצרף אותם לארץ (? איני יורע . עכשיו איני קובע זאת . אני יודע שהדבר מסוכן , אבל כפי שהעניינים התפתחו , אני מעדיף שראש הגשר הזה יהיה תחת דגל ישראל ויהיה שם איזה משטר צבאי כזה , ואז אפשר יהיה להעביר את השטח גם לאו"ם ולעשות מיליון דברים . אני בוחר להחזיק את סכינו של השורד ואת ידו בידי מאשר יתהלך באופן חופשי על ידי ויעשה מה שהוא רוצה . זוהי מכה שתעלה לנו בדם . היא עולה לנו כבר עכשיו בנפש וברכוש . והעניין מתפתח והולך ומחמיר . תראו בכמה קרבנות זה עולה לנו במשך חורשים . וכמה זה עולה ברכוש מיותר , בהוצאות על גידור ותאורה . זה עצום . ( השר י' ספיר . לעומת מלחמה (? במלחמה יש דם , נפש ורכוש . נעשה חשבון מה זה עלה לנו ומה זה עוד יעלה לנו בדם ובנפש . על הרכוש אני יודע .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר