ב. התאוששות כלכלית והתדרדרות ביטחונית

עמוד:306

בארצות בעלות שוק כספים מפותח משפיע הבנק הממלכתי בעיקר על ידי פעולות ישירות בשוק הכספים , כלומר על ידי קניות ומכירות של ניירות ערך ממשלתיים . לפעולה זו יש באופן יחסי משקל מצומצם במדינות חסרות שוק כספים מפותח , וישראל בכללן . במדינות אלה רב יותר ערכה של קביעת שיעור הליקווידיות והכוונה כללית של האשראי . בהצעת חוק בנק ישראל נכללו גם מספר סמכויות פוטנציאליות , כלומר סמכויות שהמחוקק יורע , רואה ומבין שהבנק לא ישתמש בהן מיד , אבל ניתנת אפשרות חוקית לממשלה להעביר סמכויות לבנק ישראל בשעה שהיא תמצא לנכון . כאלה הן הסמכויות המפורטות בסעיפים 43-38 של הצעת החוק , הדנות בפעולות במטבע חוץ . מובן שיעילותו והצלחתו של הבנק כמכשיר לניהול מדיניות כספית אינה נקבעת על פי החוק בלבד . בנקים מרכזיים פועלים בעיקר בעזרת העמדה המיוחדת שהם זוכים לה במרוצת השנים בשוק הכספים . הסמכויות החוקיות משמשות מסגרת כללית בלבד להסדר פעולותיהם , ואנו מקווים כי בטיפול וטיפוח מתאים ונאמן יעלה הבנק למעמדו הרם . אחת השאלות החשובות של כל בנק ממלכתי היא הסדר היחסים בין הבנק לבין הממשלה . במאה התשע עשרה שלטה הדעה שבנק ממלכתי ראוי שיהיה מוסד בלתי תלוי לחלוטין בממשלה , השייך לבעלי מניות ומשמש מעין גורם של שיווי משקל כלפיה במדיניות הכספית . תפיסה זו אינה עולה בקנה אחד עם העקרונות של מדינה דמוקרטית מודרנית , בה הכרחי שילוב המדיניות הכלכלית של המדינה עם מדיניות הבנק הממלכתי . משום כך כפופים הבנקים הממלכתיים המודרניים בצורה זו או אחרת לממשלותיהם . בבנק המרכזי של ארצות הברית מתמנית ההנהלה על ידי הנשיא ולא על ידי בעלי המניות , והיא אחראית כלפי הקונגרס . מצב דומה לזה קיים גם במדינות אחרות . מבנה מעין זה מקנה לממשלה את ההכרעה בשלב הסופי של מהלך העניינים , אך לבנק הממלכתי ניתנת מידה גדולה של עצמאות בקביעה מדיניותו ובביצועה , אבל באיזה קצה יש לממשלה האפשרות להכריע ולכוון את העניינים . עצמאות זו של הבנק מבוססת על בסיס התורה התחיקתית של שיווי משקל בין הרשויות השונות של המדינה , כלומר על תורת n checks ami baiana-s בתחום הכספי , בדומה לחלוקה בין רשויות מחוקקות , מבצעות ומשפטיות בתחום המנהלי והמדיני . גישה זו מצאה את ביטויה גם בהצעתנו , בהצעת חוק זו , בסעיפים הקובעים את מבנה הנהלתו . על פי הצעה זו תהיה הממשלה מוסד עליון להכרעות בשאלות של מדיניות בעלות ערך עקרוני חשוב , והיא תמסור בוודאי את סמכותה לוועדת שרים מצומצמת . הצעת הסדר זו דומה לסידור הנהוג בבנק המרכזי של איטליה , והוא נתקבל משום שהמדיניות הכספית חייבת להיות משולבת במדיניות הכלכלית הכללית , ולשתיהן אחראית בסופו של דבר הממשלה . עם זה אני חוזר ואומר שיש לשוות לבנק הממלכתי מעמד ציבורי בעל משקל מיוחד ולמסור בידיו סמכויות העשויות לסייע לו להיות המצפן - ואף המצפון - הפיננסי של המדינה , שיש ביכולתו להשפיע על עיצוב המדיניות הכספית . איזון זה בין עצמאות הבנק ותלותו הסופית בממשלה מובטח בחוקי בנקים מרכזיים בדרכים שונות . למעשה נתרקמו במרוצת הזמן כמעט בכל המדינות יחסי גומלץ בין הבנקים המרכזיים ובין המשרדים הכלכליים של הממשלה המאפשרים שילוב ופעולה הרמונית למען טובתה הכלכלית של המרינה . נקווה שגם אצלנו יקוימו יחסי הגומלין הללו .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר