ב. התאוששות כלכלית והתדרדרות ביטחונית

עמוד:305

תפקידיו של הבנק הממלכתי , שייקרא "בנק ישראל , " הוגדרו בהצעת החוק בסעיף 3 במילים הבאות : "תפקידיו של הבנק יהיו לנהל , להסדיר ולכוון את מערכת המטבע וכן להסדיר ולכוון את מערכת האשראי והבנקאות כישראל בהתאם למדיניותה הכלכלית של הממשלה ולהוראות חוק זה , על מנת לקדם באמצעים מוניטריים : ( 1 ) ייצובו של כוח הקנייה של המטבע בישראל ; ( 2 ) ייצוב ערכו של המטבע לצורך עסקאות כספיות בין לאומיות ; ( 3 ) רמה גבוהה של ייצור , תעסוקה והכנסה לאומית . " תפקידו של בנק ישראל יהיה לדאוג לכך שהספקת הכסף במשק תהיה גמישה ותמנע במידת האפשר את התנודות הבלתי רצויות והמסוכנות של אינפלציה או דפלציה . הבנק ישמש כלי ביצוע פיננסי של המדינה ולא יעסוק בעסקאות ישירות עם חברות או יחידים . לא יהיה מתפקידו ליטול חלק מנפח האשראי והפיקדונות , אלא שומה עליו להסדיר את היקפם והרכבם של המטבע , הפיקדונות והאשראי . זה יהיה בנק הבנקים ובנק הממשלה בלבד . הוא גם ינהל את ענייני מלוות המדינה . הבנק יעביר בסוף כל שנה את רווחיו נטו לאוצר המדינה - וזה כדי למנוע כל חשש שמא יכוון את פעולותיו מתוך רצון לצבור רווחים . שוללים ממנו את יצר הרווחים לעצמו , כי בין כך ובין כך יצטרך למסור את הרווחים לממשלה . הסמכויות המוצעות ל"בנק ישראל" אינן שונות מאלו של בנקים מרכזיים שנוסדו בארצות אחרות לאחר מלחמת העולם השנייה , אם כי הוכנסו בהן כמה שינויים קטנים כדי להתאימן למציאות בארץ . אף על פי שאמרתי שהבנק אצלנו יהיה דומה לבנקים מרכזיים בארצות אחרות , אדיר הוא חפצנו להשתית את הבנק הממלכתי החדש על יסודות שישוו לו מעמד רב משקל במדינה ויאפשרו לו לפעול לא רק על פי סמכויותיו החוקיות , אלא לא פחות מזה - ואולי בעיקר - על פי מעמדו הציבורי והמוסרי . בנק ישראל יפעל בדרכים העיקריות הבאות : ( א ) פעולות ישירות בשוק הכספים ; ( ב ) ניכיון משנה , רדיסקונט בלעז ; ( ג ) קביעת שיעורי הליקווידיות של הבנקים ; ( ד ) הכוונת האשראי . מלמעלה למטה : שטר של 10 לירות מסדרה שהוכנסה למחזור בשנת 1952 ועליו חותמת של "בנק לאומי' שטר של 500 פרוטה מהסדרה שהוכנסה למחזור בשנת 1955 ועליו לראשונה חותמה של בנק ישראל

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר