ב. התאוששות כלכלית והתדרדרות ביטחונית

עמוד:304

אשר מתחת לו אין על מה להתווכח . אתם , שסייעתם לקימומה של מדינת ישראל , ועזרתם לנו בשנים האחרונות , חייבים לשאול את עצמכם את השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו . נוכל לנסות , בשם יחסי שכנות טובה , להסביר פנים לעולם הערבי , אבל בינתיים אנו עלולים לגווע ברעב . פשוט מאוד - רעב פשוטו כמשמעו . אתם עבדתם אתנו , ומיטיבים להכיר את דף המאזן , מהו צר ההכנסות ומה עדיין חסר לנו . ולמרות המחמאות בגין הישגינו הכלכליים , אתם מיטיבים לדעת שאנחנו עדיין רחוקים מן המטרה . לכל היותר נוכל לקוות ליישב 20 אחוז או 25 אחוז בחקלאות . 75 אחוז מן האוכלוסייה עדיין נשארת בענפי המסחר והתעשייה . אני מבין שזו השאלה הבסיסית העומדת בפניכם ובפנינו . נצא נא מן ההנחה שברצוננו לעשות מחווה , לאמור : "הבה ניתן לערבים את המים ונישאר עם 300 , 000 , 000 מטרים מעוקבים . " מה יקרה כעבור חמש שנים ? כיצר נתקיים ? זה אתם חייבים לשאול אותנו . אילו הירדן היה בעל ספיקה של 3 או 4 מיליארד מטרים מעוקבים במקום 600 או 700 מיליון מטרים מעוקבים של מים , היתה התשובה קלה יותר . אפילו אם היה הירדן בעל ספיקה של 2 מיליארד מטרים מעוקבים מים , למען דרכי שלום ושכנות טובה היינו משאירים לטובת עבר הירדן כל כך הרבה . אבל אם יש לכם עסק עם מצב שכאן זאת היא פרוסת הלחם הראשונה והאחרונה של האומה הזאת , המצב שונה לחלוטין . . 96 דברים בישיבת הכנסת ירושלים , כ"ז בסיוון תשי"ד , 28 ביוני 1954 אדוני היושב ראש , כנסת נכבדה . להסברת חוק בנק ישראל , המונח לפניכם , הרשוני לומר כמה דברים בקצרה : המשימות המרכזיות של מדיניותנו הכלכלית והכספית המיועדות לייצוב המטבע ולהכוונת אמצעי המרינה לפיתוח הארץ , להגברת הייצור ולקידום עצמאותנו הכלכלית - מחייבות הקמתו של בנק ממלכתי . אמנם הממשלה פועלת מאז 1951 בשטח הכוונת האשראי , אולם פעולה זו נעשית עד עכשיו בלא בסיס תחיקתי ובלא מכשיר פיננסי מתאים . בימי האינפלציה שקרמו לתקופת "המדיניות הכלכלית החדשה" הונהגו כזכור הגבלות האשראי הראשונות . לאחר מכן נעשו גם כמה פעולות להכוונה איכותית של האשראי , בעיקר לשם הגדלת חלקו של האשראי לחקלאות ולתעשייה . אולם כל המדיניות הכספית מורכבת מגורמים שונים - מלבר הדברים שבהם השתמשנו - ובכללם : הוצאת מטבע ; הכוונה כמותית ואיכותית של האשראי על ידי קביעת שיעורי הליקווידיות והנזילות ] ועל ידי ביקורת הרכבם של נכסי הבנקים ; ניכיון משנה ; פיקוח כללי על האשראי ופעולות פיננסיות אחרות . כל אלה חייבים להיות משולבים בשיטה אחידה ובמערכת פעולה אחידה לשם ביצוע המדיניות הכלכלית של המרינה . ורק כשבידי המדינה נמצא מכשיר מתאים לניהול המדיניות הכספית , כלומר בנק ממלכתי , ניתן להפעיל מערכת כזאת באופן תקין ויעיל . ואכן כמעט בכל המדינות קיימים כיום בנקים ממלכתיים , שהם מכשיר לניהול המדיניות הכספית והמטבעית של המדינה . הצורך בקיום מכשיר כזה גובר והולך עם צמצומם או ביטולם של פיקוחים מנהליים ישירים ברוב המדינות . גם בישראל מצטמצם היקף ההכוונה על ירי פיקוחים מנהליים , ורב הוא הצורך להקים מכשיר מיוחד לניהול מדיניות כספית . בישראל קיים עוד גורם המחייב הקמת מכשיר מרכזי לניהול מדיניות כספית . כל מה שגורמי הייצור - ובמיוחד האוצרות הטבעיים , ההון והכושר המקצועי של העובדים — מצומצמים יותר לעומת הצרכים , כן הכרחית יותר הפעלת סולם עדיפות סלקטיווית בשימושם של אוצרות אלה . מדיניות כספית ואשראית מוצלחת יכולה לתרום תרומה רבה לניצול יעיל יותר של גורמי הייצור המצומצמים העומרים לרשותנו .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר