א. ה"מדיניות הכלכלית החדשה"

עמוד:285

. 90 אל אריה שנקר , תל אביב ירושלים , כ"ה בחשוון תשי"ג , 13 בנובמבר 1952 מר שנקר היקר והנכבד , קראתי בעיון רב מכתבך מיום . 5 . 11 . 52 אני מקווה שהנך מניח כי אין בינינו חילוקי דעות עקרוניים להלכה ולמעשה בכל הנוגע לחשיבות התעשייה בישראל , חיזוקה , פיתוחה וקידומה , ומותר לי לאמור כי אין כל חילוקי דעות כאלה בינך ובין כל יתר חברי הממשלה בשטח זה . יכול אני אפוא לחזור ולהבטיחך נאמנה בשמי וגם בשם חברי הממשלה כי לא ייעשה דבר בשטח השילומים העלול לפגוע בתעשייה הישראלית , ואם יהיה הכרח לעשות צעדים העלולים להיראות לאנשים העוסקים בהנהלת מפעל השילומים כפוגעים באיזה מפעל תעשייתי קיים , לא יינקטו צעדים כאלה בלי התייעצות מוקדמת עם הנהלת התאחדות בעלי התעשייה . אשר לבקשתך לשתף בא כוח ההתאחדות בהנהלת החברה , הרי מי כמוך ידידי יודע מהמציאות הישראלית כי הדבר לא ייגמר בכך , וכי מיד יהיה הכרח לשלב באי כוח חוגים וגופים אחרים , דבר שיעשה את הנהלת החברה לגוף מסורבל ובלתי יעיל מבחינת ביצוע . נאמנים עלי , ואני מקווה כי גם עליך , אנשים כמר שנער ומר דן , שענייני הארץ ופיתוחה נהירים ויקרים להם , כי יעשו מלאכתם בצורה כזו שלא ייפגע שטח כה חיוני בתעשיית הארץ . אינני צריך לחזור ולהדגיש כי כל כיוון הרכישות בשטח השילומים יהיה מכוון לפיתוח החקלאות , התעשייה והתחבורה בארץ , בעיקר לפיתוח תעשיות יסור , וכי נימנע במידת האפשר להפוך חברת השילומים לגוף העוסק במיקח וממכר . מצדי הנני מוכן להמליץ בפני הנהלת החברה כי איש או אנשים מומחים מהתאחדות בעלי התעשייה ישמשו כיועצים בשטחים ספציפיים להנהלה . אשר לפרשת טרון המוזכרת במכתבך , הרי ידוע לך בוודאי כ דווקא אנשים מחוג ידוע של תעשיינים ומפלגות אופוזיציוניות הרימוהו על נס והפכוהו לדגל . אין אני וחברי בממשלה חיים רק מפיו , ואין אנו בולעים כל דבר מדבריו כבכורה בטרם קיץ . ולבסוף הריני חוזר ומדגיש כי במידה שהדבר תלוי בי ובמשרדי , לא ייעשה דבר שיביא נזק לתעשייה , להפך , כל העזרה תינתן מצדי לפתח התעשייה בהיקפה הגדול והרחב , וחלק ניכר מכספי השילומים יתרם לפיתוח זה . ואשר לי , הריני כתמיד עומד לרשותך ולשירותך . בברכת ידידות נאמנה , לוי אשכל שר האוצר

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר