ב. הקמת המעברות

עמוד:263

כמו כן הכרחי מיד ממש למצוא דרכים להקים עד לעונת הגשמים הבאה לפחות עוד 20 , 000-15 , 000 צריפי עץ או בתים , נוסף לתכנית הבניין הקיימת של הממשלה . כי מה יהיה על המשפחות בעונת הגשמים והקור . לא בכל המקומות אפשר יהיה ולא כל העולים יוכלו לחרוף באוהלים . כל איחור וכל השהיה עלולים להיות פטליים וקטסטרופליים . ועל כולם תדרוש גישה זו לקבלת העולים הרחבה מידית של תכניות העבודה והתעסוקה . עובדת חוסר גג בנוי מעל לראש העולים , אינה פותרת ואינה מצדיקה אי המצאת עבודה להם , ואולי דווקא משום שלא הכינונו להם בתים יש לפחות לפצותם בתעסוקה . ( 8 ) ברור לגמרי שלא נוכל לבדנו להרים המשא הכבד הזה . לעומת זאת כל כספי התקציב הציוני המיועד לענייני העלייה והקליטה יועמדו לרשות המשימה , ויחד עם אמצעי הממשלה — אולי נוכל לה . בעליית עירק מדובר כבר קרוב לחודשיים וטרם נעשו כל הכנות רציניות מחוסר אמצעים . פתאום נעמוד תוך המבוכה והבהלה . הממשלה מתבקשת להיפנות מיד לבעיה ולמצוא אתנו יחד אמצעים ודרכים לפתרונה . בכבוד רב , לוי אשכול גזבר הסוכנות היהודית . 82 אל דוד בן גוריון , תל אביב תל אביב , כ '' ה בניסן תש"י , 12 באפריל 1950 מר בן גוריון היקר , הריני פונה בקריאת אזעקה בקשר למצב הביטחון בכפרי העבודה והתיישבות . אנו מעלים והולכים עשרות יישובי עולים חדשים בכל רחבי הפרוזדור , בגבולות הגליל ואזורים אחרים , מאות מטרים מגבול האויב . העולים הללו מטבע נדודיהם , תלישותם ורפיונם - הם כעלה נידף , אשר ירעדו בפני כל רוח שאינה מצויה . עוד יעבור זמן ער אשר יתרגלו ויתחנכו להיות בוטחים בעצמם ומגינים על יישובם . למען השיג זאת הכרחי מיום עלייתם הראשון ללוותם מעגל קסמים '' - אל תבכי 'חנקה' - בקרוב נחזור . הוא ימכור אותנו בחזרה לישראל" ( צויר בידי יוסף בס )

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר