ב. הקמת המעברות

עמוד:262

( 4 ) מצד שני כבר עלו הוצאות הסוכנות על המשוער ועתידות לגדול עוד יותר מכמה סיבות שאינן תלויות בנו , ואילו הן : ( א ) הבאנו בחשבון עלייה של 70 , 000 איש למחצית הראשונה של השנה השוטפת , למעשה הגיעו בתקופה זו כ 83 , 000 איש . ( ב ) קיווינו שבמחצית הראשונה של השנה הזו תעמיד הממשלה לרשותנו 30 , 000 יחידות דיור לשיכון עולים , תקווה זו לא התאמתה ומספר האוכלוסייה במחנות בסוף מרס , 1950 שהיה צריך להיות לפי תכניתנו 82 , 000 איש , הגיע למעשה ל 95 , 000 איש . ( ג ) כמו כן ציפינו לכך שהממשלה תבנה במחצית השנייה של שנה זו 30 , 000 יחידות דיור נוספות אולם כל הסימנים מעירים לצערנו שגם תכנית זו לא תבוצע במלואה . ( 5 ) כתוצאה מהאמור לעיל כבר עברנו על תקציב הוצאות לקליטת עלייה כסכום ניכר כחמשת החודשים הראשונים של שנת תש"י . ( 6 ) אפילו נניח שיעלה בידינו לקבל את כל ההכנסות שכללנו באומדנה התקציבית שלנו - דבר המוטל בספק - ונניח כמו כן שהעלייה לא תעלה על המשוער יותר מאשר עד עכשיו , והפיגור בשיכון הממשלה לא יגדל עוד יותר במחצית השנייה של שנה זו , נצטרך להוציא לקליטה עד לסוף השנה כ 3 מיליון לירות ישראליות - יותר מאשר הקצבנו בזמנו , על מנת להחזיק המחנות ולהקים אמצעי דיור פרוביזוריים כמקומות עבורה ( אוהלים , צריפונים וכר ( 7 ) . ( ' במצב זה אנו עומדים ערב עלייה רבת המונים מעירק . בדעתנו לנסות לגשת גישה חדשה לקליטה : להפסיק קבלת עולים שהם בגיל העבודה ומצב בריאות מספק למחנות הקליטה , במקום זה להקים ברחבי הארץ חבורות מעבר לעבודה ולהעביר העולים ישר מהאנייה לחבורות אלה . במידה שיעמדו לרשותנו בניינים מתוך תכנית הבניין של הממשלה נשתדל להקטין ולהוריק את מחנות העלייה הקיימים , באופן כזה נוכל אולי לשים קץ במידה רבה לאבטלת האנשים ולבזבוז באמצעים . גישה חדשה זו תובעת אמצעים כספיים לרכישת אוהלים , להקמת חבורות , לסידורי מים וסניטציה , להקמת מספר מתאים של צריפי עץ לצרכים ציבוריים שונים , לרכישת כלי עבודה , כלי בית וכדומה . יש להניח שצריך מיד להשקיע כהכנות אלה סכום של שני מיליון לירות ישראליות כחלקם הגדול כמטבע זר . עולים חדשים מועסקים בהקמת מעברה , 1951

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר