ב. הקמת המדינה בעיצומה של המלחמה

עמוד:233

. 73 אל שאול מאי רוב , אי רופה תל אביב , י"א בסיוון תש"ח , 18 ביוני 1948 לשאול , את הרוח ליום 10 . 6 . 48 קיבלנו ואישרנו את קבלתו במברק . לי לפחות זה נתן תמונה מקיפה . חסר לי עכשיו דוח כספי מבראשית . ייתכן שהוא ישנו כאן ואין יודעים ? ייתכן שבן גוריון יודע הכל . אני אינני יודע . איך הוצאו שתי רבבות ואולי יותר מיליונים הדולרים עד עכשיו ? מה עם 8 מיליון הדולרים של אלון ויהודה ארזיו . מה התמורה שקיבלנו וכר . ' ומכיוון שהגענו לאלון , ברצוני להביע לך את דאגתי וחששתי לבל יבולע לכושר עבודתו . אני יודע שהוא "מסוכן , " מסובך ועלול לסבך אבל הוא כלי גדול לכל מיני עניינים מעין זה . הוא בכל זאת הראשון ולפי שעה היחידי שהביא את הכלים הגדולים . איך לשמור על היין במצב שצריך קצת לשבור את החבית . ומה זה בכלל לשבור קצת ? לכאורה תרתי ד ס ת ר י ואני חושש שמא תפסיד אותו לפעולה . אנא בדאגה ובחרדה . ועכשיו לכלים גדולים . בהם תלוי הכל . בכלל אנו מאחרים בכל לאסוננו קצת . הראשונים בטנקים מופיע האויב , הראשונים בתותחים מופיע האויב . באווירונים האויב ? הם עולים עלינו במספר ארבע עשרות מונים ואם גם יתרון טכני להם , אנה אנו באים . הלגיון הוא כוח . הוא צבא ממושמע מודרך ומאורגן וכר . עלינו בבת אחת לקפוץ קפיצה נחשונית מעל לראש . נחוצים טנקים ויותר גדולים מאלה שקיבלנו . דעת מומחינו - בני 33 טון שרמן , פנטר ודומה . נחוצים הרבה ויותר גדולים גם גדולים מבני 75 מילימטר . נראה שלאויב ישנם גם כאלה . נחוצים כלים על הים מצוידים ומזוינים , נחוצים כנפיים , נחוץ דלק . לאכילס שלנו הרבה עקבים . מפעם לפעם מזדקר ומתבלט עקב אחרת . ומי יודע אם לא הדלק הוא העקב ? המסוכנת ביותר . שולמן דיבר אתי על 4-3 אנשים מנהלי חשבון ומשק . העליתי בדעתי את גוריון מגבע כאחד מרכז . מה דעתך ? אתו טרם דברתי . איך הוא יסתדר עם עדה ופישמןו , מאוד לא הייתי רוצה להכניסו לאטמוספרה מתוחה ועוינת . אחכה לתשובתך בנידון זה . ושוב לתותחים . נחוצים כמובן הרבה תותחים אנטי אוויריים . מי יודע מאיזו נקודה תתחיל המלחמה עם תום ההפוגה או הפסקתה באמצע . ונחוץ חומר נפץ במשלוחים קבועים תמידיים ותדירים . ייתכן שנזמין בחו"ל ( ונבקשך לשלם . ( חומרים כימיקליים שונים במאות טונות שאפשר להביאם כזבל כימי כשר ואפשר להשתמש בהם כתערובת לטנ"ט . זה קל להביא וזה יוזיל בהרבה את חומרי הנפץ שלנו . התעשייה שלנו מתפתחת . מייצרים כבר כדורים 303 בכמות של חמשת אלפים ביממה . זה גודל והולך . מייצרים יפה את הפיאט — נשק אנטי טנקי . מייצרים לרבבות מוקשים מכל המינים , פגזים לפיאט , פצצות לאווירונים . מרגמות שלושה אינץ' ייצרנו 200 חתיכות חדשות ונמשיך עוד 3-2 מאות . מנסים ליצור מרגמה בת שישה אינץ . ' צרות וקושי . מנסים לחקות ולבנות את המרגמה 120 מילימטר ועל כולם הפגזים לכל אלה . אני מנסה להכניס את סלבין לכל אלה מחוץ לדברים שהוא מטפל בהם עד עכשיו . [ אברהם ] רוטונוברג , נשר , כור רוצים להירתם ליצירת נשק . מתאמץ לשדל את סלבין לתת כתף לזה . ולא להצר עין ולב ... אמש הייתי ברגניות על יד קברי האחים של לוחמי המשק . ראיתי את אנשי כינרת , דומני מרחוק ראיתי גם את שרה ןמאירובו . העמק הזה נאבק קשות . שרה ויוכל עד עכשיו . הוא אמנם שותת דם וזקוק להרבה עזרה כאנשים ובציוד .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר