א. חודשים ראשונים ללחימה - התארגנות בצל קשיים צבאיים ומדיניים

עמוד:228

החלטנו על עצמאות , על ממשלה יהודית - והקימונו אותם . גם משום כך צריך לצייד את המוסד באותה הסמכות שהכרחית למוסד עליון שהוא מוסד מנהל ומבצע . לא פיצול האחריות , לא פתיחת אשנבים להתחמקות , לא דיבורי הסוואה על מתן זכויות למישהו בתוך המלחמה והצבא . גיוס וריכוז הכוחות , העמדת היישוב כולו תחת הרשות הזאת ! בוועד הפועל הציוני יושבים לא רק אנשי ארץ ישראל . וזוהי זכותנו הגדולה , זה מזלנו , שיש לנו תנועה עולמית , לא רק היישוב . אינני בא בטענות ברגע זה אם נעשו די מאמצים בעולם היהודי או לאו . התיאבון בא עם האכילה , הצרכים באים עם המלחמה . אינני יודע אם יש כאן מישהו אשר לפני חודשיים תיאר לעצמו בדיוק את הממדים , את ההיקף . אולם גם כיום עוד איננו יודעים מה הם הממרים , כמה רבבות נצטרך עור להכניס לתוך מרי ההגנה , ומה הם האמצעים והנשק הנחוצים לכך . ואל ירגישו את עצמם חברינו בעולם מוטרדים יותר מדי כאשר יום יום ושבוע שבוע תבואנה דרישות חדשות ונוספות . אני יודע שיש רוטינה , הנהלת קרנות ומגביות , והסכמים קונוונציונליים , ולא נוח ולא נעים לבלבל כל פעם את המוח שייתנו כסף . אבל אני מעז לחשוב שהמוני היישוב והעם היהודי מבינים יותר מה קשתה המלאכה . ראינו זאת בארץ , כאשר הוכרזה המגבית הראשונה של חצי מיליון לירות , ורבים מאתנו ידעו שזה מעט . היישוב נתן אז יותר . נחוצים אמצעים גדולים וכבירים . את הדבר הזה צריך הוועד הפועל הציוני לחרות על לבו ועל ראשו . יום תעזוב את המלאכה , יומיים תעזבך . ובמלחמה זה יכול להיות פטלי . לא ועדות נחוצות ואפילו לא מומחים , מתוך שכבות בוני החקלאות והתעשייה , המסחר והתחבורה היהודים , צמחו אותם הנהגים הנוסעים עכשיו בדרכים והפורצים את המחסומים . הם לא הובאו כמומחים — הם גדלו מכאן . ורק אלה שיגדלו מכאן יעשו את המלחמה . אינני רוצה להתנער מכל מוח וכל כוח שאפשר לרכז בעולם , הבה תביאו אותם . אבל לא ועדות חקירה כי אם עצה ותושייה , שכם ופעולה , כתף נאמנה , העמדת כל מאודנו וכל נפשנו לרשות העליונה שתנהל את המלחמה ותביא אותנו להישגים , אשר תוך המלחמה תכבוש ותיישב את הארץ . יום ושבוע וחורש שעוברים בזה שאנו עוסקים במלחמה בלבד ואיננו מוסיפים יישובים - הם כבר נסיגה בשבילנו . אני יודע שבמחשבות ובתכניות של האנשים הממונים על כך ישנה הדאגה להרחבת הגבולות . לזה נחוצים אנשים ואמצעים , ולא ועדות חקירה ובדיקה , ועדות של עשיית רושם על מישהו . רבותי , אולי תחשבו רגע . אתם הרי חושבים את עצמכם לפטריוטים - אם כן חדלו מזה . תנו כתף נאמנה להנהלת המלחמה , לביצוע עצמאותנו .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר