א. חודשים ראשונים ללחימה - התארגנות בצל קשיים צבאיים ומדיניים

עמוד:226

הוטלה עלינו משימה לא קטנה . אינני יורע ואם ישן עם אשר התנסה כניסיון כזה תוך תקופה כה קצרה : לבנות מתוך מעטים , מתוך אותם כוחות ההגנה השורשיים שהם מאות ואלפים מעטים - צבא בן רבבות , לגייסו , לאמנו , לציידו . ותוך כדי כך גם ליישב ארץ . וגם על זה אולי תיאמר מילה . כל שבוע וכל חורש שעובר מאז לייק סאכסס ואיננו מוסיפים נקודות חדשות - הפסד הם לנו . חברי הוועד הפועל הציוני , אנא הבינו : אין זו אותה שגורןה שתמיד תבענו ונתבע התיישבות , שזה היה סם חיינו להוסיף יישובים . הפעם כל יישוב שבתכניתנו להוסיף זה יישוב גבול , יישוב ספר , מבצר . הזכיר כאן אתמול בן גוריון את מעט היישובים בנגב ואת צינור המים . בלעדם לא היתה לנו עכשיו שום דריסת רגל בנגב . אם תסתכלו במפה תראו מעבר צר בין יהודה והגליל לבין הנגב , אנו קוראים לו הצוואר . שם קל להחניק אותנו , אל תפתח פה לשטן . שם נחוצות לנו נקודות מבצר אחדות , צריפים , חוטי תיל ואנשים . ועוברים שבועות מבלי שנעשה בזה , מפני שחסרים לנו דברים חומריים - לא רוח ולא נפש ולא גוף האדם . אלפי יקרים ונכבדים הולכים לזה ללא שאלה . הכרחי להקים רוח בארם וביישוב , ולא רק ביישוב , של "בכל נפשך ומארך , " אני שם את הדגש על "בכל מאדך . " הנפש של אלפים ורבבות - היא ישנה , בתוך הרוח ישנה . ישנה גם סבלנות רבה ללכת ללא בגדים ונעליים ונשק ואספקה , מתוך תקווה וציפייה , שיבוא יום , והוא קרוב , וזה יותן . ההרגשה היא ברורה : יותנו לנו הכלים - והמעשה ייעשה . ואני יודע שאין היום די מכוניות בארץ ישראל להביא אספקה לירושלים ( אני סומך על כך שהישיבה היא סגורה ;( אני יודע שאין די חומר לשריין ואז נשמעים קולות , אשר לשמחתנו מעטים ביישוב . לחברים רוויזיוניסטיים בוועד הפועל הציוני אני רוצה להגיד : אתם דורשים ועדות חקירה בטרם כל . יהיו לנו כהנה וכהנה כישלונות וגם כהנה וכהנה ניצחונות . ואתם תתחילו בתקיעת סכין בגב על כל מחסום שנפרץ במצבנו כיום ? בזה אתם אומרים להמוני היישוב : תתגייס , תן את נפשך ? זוהי רוח האחווה שאתם תובעים מאתנו לשם לאומיות צרופה ? זוהי רוח האחווה לאיש במערכה ? שאלו את הרבבות - ועדות חקירה נחוצות להם או בגדים ונשק ? ( קריאת ביניים : למה לא הכינותם זאת מראש (? ועור דבר אומרים לנו . אמר זאת כאן ותיק הציונות בצורה נאה ושקטה , אבל אני רוצה לפענח את תוכן דבריו של ד"ר בוגרשוב . לכאורה מדברים ברוח כל כך כלל ציונית : עכשיו נחוצה משמעת אחת , כולנו לדגלי לב מי לא ירעד למשמע הדברים האלה ? מי רוצה אחרת ? אולם אני אומר לד"ר בוגרשוב שאולי בלי יודעים הוא פועל את הפעולה ההפוכה ממה שנחוץ . אשאל אותך , ד"ר בוגרשוב : מה נחוץ אחר מלבר הבנה כללית פשוטה , אינה נוטה לשום צד ? נניח שישנה כלל ציונות אינטגרלית . מה נחוץ אחר לדרוש מהיישוב , מהנוער , מאשר דגל אחד , שבועה אחת , פקודה אחת , נאמנות אחת , נשק אחד ? ( קריאת ביניים : וצבא אחד — (! כמובן , צבא אחד . אני מקבל את זה , אני מתחיל מזה : מה נחוץ אחר לעם במאבקו ובמלחמתו בימים כאלה אם לא צבא אחד ? עוד לא ראיתי כל כך אפילו בארגונים אזרחיים , לא צבאיים , רחבות כזו שאפשר לכלול בה הכל מכל כל , פקודות שונות , החלטות שונות . על אחת כמה וכמה לא ראיתי זאת בצבא ובימי חזית ! מה הדיבורים הללו ? כאשר מתחילים לדבר על דבר הסכם , זה עושה עלי אותו רושם , להבדיל , כמו כאשר הגויים מדברים על שביתת נשק בינינו ובין קאוקג'י . כאילו אנחנו הזמנו אותו הנה ... מדוע לא יתגייס כל בחור ביישוב לדגל , לצבא אחד ? האם לא קראנו קריאת גיוס לכולם ? והאם אינך חושב , ד"ר בוגרשוב , שדברים אלה נותנים הכשר , כי הם באים במקום דברים פשוטים וברורים , שכל בחור בגיל מ 18 עד 25 צריך להתייצב ולהיכנס לצבא ? האם שמעתם פעם שהמוסדות ערב הפיכתם לשלטון ובהפיכתם לשלטון תובעים איזה תביעות מיוחדות , מציעים הענשה ? האם לא אמרו : מה שהיה היה , מה שעבר - חלף . וכל אחד נקרא עכשיו לדגל !? אם יש לך בנים שובבים , ר"ר בוגרשוב , והם חוטאים כלפיך - אתה צריך לדאוג שייתוספו עליהם מאות ואלפים כאלה ? אתה צריך לדאוג להם לנשק נוסף , לכסף נוסף , או שאתה צריך לתבוע מהם להתכנס לשורה אחת עם כולם , ללא זכויות וללא חובות מיוחדות , שווה בשווה עם כל אחד ? היש דבר אחר יותר פשוט , יותר ישר למוח כלל ציוני אינטגרלי , לו היה כזה ? הדיבורים המוסווים האלה , שאינם נאמרים ער הסוף ואשר מצרפים אליהם יהודים ברחוב , בשמעם שד"ר בוגרשוב אומר אותם - נותנים הכשר טורקי , מין רישיון לבחורי אצ"ל להתהלך ולהגיר : אני אצ"ל , אני בינתיים אינני צריך להתגייס ,

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר