ד. המאבק נגד הבריטים לאחר מלחמת העולם

עמוד:211

. 68 אל ראשי העצורים , מחנה לטרון * 1111 באוגוסט 1946 רגיל הייתי להתהלך גלוי ראש וללא כובע והנה עכשיו הטלתם עלי קצה אחד של כובע יונומק ןבודיונובקה ** ן כידוע כבד הדבר . ועכשיו עניין זה : תכנית הפדרליזציה מוציאה בין היתר החלק החשוב מהדרום : מגדל , עזה , רפה , עסלוג , באר שבע . זהו אותו השטח שהתרכזנו עליו בכל תכניות ההשקאה שלנו . שווה בערך שטח של 2 . 5 מיליון דונם , הצימוק העיקרי של הנגב . יתר המיליונים אינם נחשבים . וכנראה הממשלה מייעדת את השטח לערבים ורק אחרי שטח זה יתחיל הנגב האנגלי . והנה בשטח זה יש ליהודים ולקרן הקיימת קרוב למאה אלף דונמים . בסך הכל יושבות 9 ( תשע ) נקודות . הקרן הקיימת עם המחלקה להתיישבות הכינו עכשיו הצעה לעלות עוד 10 נקודות באזורים שונים בארץ . בתוכן יש 4 נקודות בנגב . התכנית בעצה והסכמה עם המרכז החקלאי . אני מערער . נראה לי שעלינו בכל מחיר ובכל מאמץ ובכל קרבן להעלות תוך שבועות מעטים לנגב עור 20-15 נקודות . באופן כזה נשב שמה ב 25 יישובים לערך . בשנים כתיקונן לא מלתא זוטרא ועניין פעוט . [ כמובן , אם לבן הארמי [ בריטניהו יבקש לעקור את הכל , יוכל לנו . אבל יכבד הדבר . ביליתי לילה עם בלאס הרצפלר מהרשק והם לוהטים לעניין . רק מתוך עייפות וייאוש השלים הרצפלד עם התכנית של 10 נקודות . תוספת 15 הנקודות לנגב יחד עם מפעל השקאה קטן שייתן לכל מקום מי שתייה והשקאה של עשרות דונמים תעלה כמובן בסכומים עצומים 600-500 אלף לירות ארץ ישראליות . נראה לנו שאפשר לרכז בארץ בהלוואות וכמגביות סכום ניכר . השאלה מי ירים את העניין . באתי עם הרצפלד לכלל עצה להביא לפניכם את הדבר . אם נראה לכם העניין בכל חריפותו וחריפותי עליכם לתבוע מהקרן הקיימת לישראל ומהסוכנות . נראה שאם מכם תבוא הדרישה ( או לו היה דוד ןבךגוריוןן בארץ וגם ייתכן שגם חיים ןוייצמןו היה לזה מטה שכם ) היו המוסדות נרתמים לעניין ואנו היינו בכל יכולתנו עוזרים כנגדם . בלי תביעה מכם תיבטל ותאכל אותנו הרוטינה . ייתכן שאפילו אליעזר וקפלן ] בלי סעדכם ישהה וידחה וכר . ' וייץ מתנגד מתוך נימוקים של פוליטיקה קרקעית כביכול . המחיר יעלה . לא הכל בידי הקרן הקיימת וכר . משונה עד לידי דמעות ומחנק . * המסמך המובא כאן הוא העתק מודפס של מכתב ללא חתימה . על פי מכתב תגובה של שרתוק אל שקולניק מ 16 באוגוסט 1945 ועל פי תוכן הדברים וסגנון הכתיבה אנו מניחים במעט בוודאות שהכותב הוא לוי שקולניק . כובע שבו השתמשו בצבא האדום . כרזה של מפא" המביעה תמיכה בהנהגת היישוב הכלואה במחנה לטרון , 1946

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר