ג. מזכיר מועצת פועלי תל אביב ערב סיום מלחמת העולם השנייה

עמוד:202

בכל מקום עבודה , הן לא תבצענה את העניין . אל נשלה את עצמנו . אם כולנו לא ניהפך לוועדה אחת , אשר נרגיש את אותו הדבר הגדול , שהתקופה הזאת יכולה להיות לנו , ספק אם יצא מהרזולוציה הזאת יותר מאשר רזולוציה בלבד . על כולנו יחד להפוך לוועדה מבצעת , לוועדה מגייסת לכל שירותי הביטחון , ובראש וראשונה , מפני שזה הדבר אשר הזמן גרמו עכשיו : להשלמת החטיבה היהודית הלוחמת , אשר ניתנה לנו עכשיו , מותר להגיד בפעם הראשונה לאחר אלפיים שנה , עת ניתנת לנו אפשרות לגייס יחידה צבאית גדולה , אשר נושאת אופי יהודי . זאת תהיה הצעתי שאציע אותה אחר כך . . 65 אל "אוצר מפעלי ים , " תל אביב תל אביב , 2 בינואר 1945 הנדון : פיטוריו של החבר חיים קפון אדונים נכבדים , הבירורים שקיימנו אתכם בנידון לא שכנעו אותנו כי פיטוריו של החבר קפון הם מנימוקים משקיים גרידא . הוברר לנו כי מאחורי הנימוקים הפורמליים מסתתרת כוונה של מנהל העבודה שלכם "להיפטר" מפועל "בלתי נוח" לו . הננו בזה להודיעכם שבאם תוך 48 שעות לא יוחזר הפועל הנ"ל לעבודה בנמל , נהיה נאלצים לאחוז בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו . בכבוד , ל' שקולניק ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל מועצת פועלי תל אביב ויפו פועלים בנמל תל אביב מעמיסים תיבות פרי הדר לייצוא בשנות הארבעים

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר