ב. פילוג במפא"י בעיצומה של המלחמה

עמוד:193

שלנו בסעיף הוועידה עודרה וחיזקה אותנו באמונתנו , כי רצינית ואחראית הגישה מצד כולנו . ידענו אמנם , מתוך השיחות הממושכות עם החברים , כי גם בחיק הוועידה תלין סכנה , וכי בתקופת המעבר כולנו נתבעים למאמצים גדולים , ארגוניים ורעיוניים , נפשיים וחבריים למען סתום מתוך רצון טוב ונפש חפצה את הפרצים . כולנו חייבים מחדש לגלות ולמצוא בתוכנו את הכישרון למפלגת חברים גדולה . מתוך רוח בדוחה ניסחנו פעם את הצעד הזה כצעד של נישואים ישראליים בניגוד לנישואים - לניסיון מחד גיסא ונישואים קתוליים מאידך . נישואים ישראליים אשר יודעים גם את הגט , אבל ההליכה לחופה מלווה רטט וחרדה ותקווה בלב להקים בית שלם בישראל . לא תוכל להיות חזרה על ועידת כפר ותקין . החברים מודים עכשיו בזכותה לקבוע , להחליט ולחייב . הצבת עשויה , היא תחלצנו מן המצר מוקדם או מאוחר , כי היה ויכוח על משך תקופת המעבר . מובן ומוסכם כי ועידת המפלגה תתכנס לפני ועידת ההסתדרות . מועד ועידת ההסתדרות נתון וקיים . ברור שאין לדחות . ורק בלית בררה נטינו להסכים לחפש במשותף דרך להמשך תקופת המעבר כדי 4-3-2 חודשים . אותו המועד אשר ביקשו מאתנו חברי סיעה ב בימים שבהם נוצר ועלה הסעיף על ועידת המפלגה . באופן כזה כאילו מצאנו מועד טבעי לוועידה ללא קביעת "תאריך מעליב" וללא דרישת "כניעה . " את הסעיפים העיקריים המוסכמים הנ"ל הבאנו לישיבת מרכז המפלגה , אשר קיבלם מתוך היסוסים וספקות , חרדה ותקווה , והטיל עלינו לסיים את המשא ומתן . הבאנו את מסקנת מרכז המפלגה לחברינו במשא ומתן בבוקרו של אותו יום שני בשבוע שבו נתכנס הכינוס הארצי של סיעה ב בחיפה . תוך השיחה החלה מחדש עמידה על ניסוחי דברים ועל תוספת חודשים לתקופת המעבר וכוי , דברים שבמשך כל זמן המשא ומתן לא שימשו ואינם משמשים גם עכשיו סלעי מחלוקת . במקרה נשאלה השאלה מה פשר המרות . הובן והוסכם כי הכוונה היא לפירוש שניתן בזמנו להסכם בית ברנר , שנחתם על ידי א' ציזלינג ואידלסון . הודגש בין היתר דבר שהיה מובן כמשך המשא ומתן , כי בתקופת המעבר צריכה פעילות הסיעה לקטון וללכת וכי אין לגרוס המשך הופעות פומביות ונבדלות וכר . ' שוב עלתה לבירור שאלת ועידת הבלתי מפלגתיים , אשר משום מה היא לא נראתה להם , אם כי הודו שאינם יכולים לאסור עלינו כינוס ועידה כזו וכי במשך כל הזמן הודענו על כך , בלי לעורר התנגדות ברורה . כמעט שלא נשאר שום דבר לוויכוח בפרשת שיתוף המיעוטים , כי תכנית השיתוף שלנו הניחה את הדעת . נפרדנו ובלבנו פיעמה תקווה כי עברנו את ההר התלול והגבוה . מכאן ואילך מתחיל מישור רחב ידיים . חברינו למשא ומתן נסעו לחיפה לכינוס ארצי של סיעה ב ואתם המצע המוסכם ואי אילו סעיפי משנה ממדרגה שנייה ושלישית השנויים אולי בהבדלי סברה מסוימים ובלתי מסוכנים בהחלט . חיכינו לתוצאות חיוביות של הכינוס בחיפה . למחרתו נועדה בגבת המועצה החקלאית . שמועות מדאיגות החלו מגיעות , המספרות על דחיית הצעת ההסכם בכינוס סיעה ב . עצבות גדולה ירדה על כל המקווים והמאמינים . אחד מן המשתתפים בכינוס מסר לי כי בעיקר נזעקו שם על שני סעיפים , והם : מועד הוועידה שהוא קרוב יותר מדי , וזהו הליקוי העיקרי . הדבר השני שחריפותו היתה פחותה , היה : התנגדות לוועידת הבלתי מפלגתיים בחודשים אלה . מששמעתי זאת , רווח לי כמקצת . חיכיתי לתשובה של חברי למשא ומתן מסיעה ב ולהמשך משא ומתן , אם גם מתוך דרישה להכניס שינוי זה או אחר . שהרי כל זמן שאין מערערים את היסוד , עדיין יש תקווה . למושב המועצה החקלאית הגיע גם החבר וי כהן מעין חרור - שהיה שותף במשא ומתן . לשווא חיכיתי לדברי תשובה ממנו באותו ערב . למחרתו , עם הפסקת הצהריים , ניגשתי אליו והזמנתיו לשיחה . מראשית השיחה נדהמתי בהיווכחי לדעת שאמנם הסיעה דחתה את הצעת ההסכם דחייה טוטלית ועיקרית . אין הדבר תלוי בתיקון זה או אחר . נאמר לי כי אי אפשר לייחס ערך עצמי ומכריע כזה לוועידת המפלגה , שהרי עוד במשא ומתן בוועדת הוותיקים הראשונה בירושלים לא הסכים החבר יןצחקו טבנקין לקביעת תאריך להתחסלות הסיעה . אופיה של הוועידה הוא יותר אופי של אקט חגיגי , אשר יברך על המוגמר , בתנאי שבתקופת המעבר תיווכח הסיעה , ורק לפי שיקול דעתה היא , שאכן אין לה צורך להתקיים .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר