ב. פילוג במפא"י בעיצומה של המלחמה

עמוד:192

1 . 62 מאמר בעיתון "הפועל הצעיר' כ"ה באייר תש"ד , 18 במאי 1944 לסיומה של פרשה לאחר ההצבעה המכשילה בוועד הפועל של ההסתדרות על התכנית המדינית המוסמכת של התנועה הציונית , בקשר למשלחת ההסתדרותית לקונגרס הפועלים הבין לאומי ולקראת מועצת ההסתדרות נ"א , מצאנו לנכון לנסות להפעיל עוד פעם את " ועדת הוותיקים . " הנחנו שההתעוררות והזעזוע שעברו על הציבור לרגל הצבעת חברי סיעה ב בוועד הפועל יניעו את החברים ויאפשרו "לוועדת הוותיקים" לעשות מאמץ לקראת מועצת ההסתדרות ולמצוא מוצא מהמצב האומלל והמכשיל בו נכנסו והכניסו אותנו חברי סיעה ב בהצבעתם יחד עם השומר הצעיר . רצינו בהזדמנות זו לנגוע גם בשאלה השנייה , בשאלה הארגונית . לפי החלטה מועצת המפלגה היינו צריכים להביא למועצת ההסתדרות הצעה להקדים את הבחירות בהסתדרות . על כן ניסינו למצות לפני כן כל שארית של אפשרות וכל זיק תקווה שמא יש עוד יכולת לשמור על שלמות המפלגה . 1 ו הופתענו קשות ומתת כאשר במקום תשובה חברית פשוטה וגלויה , מחייבת או שוללת , דוחה או מקרבת , לאחר משא ומתן ממושך , מותח ומייגע , באה לאחר כינוס הסיעה בחיפה וכתוצאה ממנו הפסקה פתאומית של המשא ומתן ללא תשובה מסבירה או שואלת לנתיבות חרשים . במקום תשובה לנו הזדרזה הסיעה להריץ מכתב חוזר לחבריה רצוף הסברה והנמקה המבוססים על הנחות ועוברות שאינן אלא אמת לחצאין , והלוא ידוע שאין דבר יותר מסרס ומסלף מאשר אמת כזו . מחברי המכתב החוזר לא נחה דעתם עד שקבעו ופסקו כי "סיום המשא ומתן בהצעות אלו של מרכז המפלגה מוכרחות להציג את מאמצי השלום כתכסיס שקוף , המכוון למלחמת הבחירות . " צר מאוד על חילול רגשי חברות , אחריות , התרגשות אמת , חתירה מתוחה ואינטנסיווית במשך שבועות אחדים יומם ולילה . היו אלה ימי אמונה ותקווה , עלייה , ירידה ושוב עלייה עד אשר האמנו כולנו - כל חברי הוועדה משני הצדדים , ומסביבנו גם רבים אשר גונב אליהם מצב הדברים והמשא ומתן . זה עלבון מחלל , שלא על נקלה יישכח . 1 1 אחת הישיבות של הוועדה הוקדשה במיוחד לניסוח סופי של סעיף , 4 הדן בדבר ועידת המפלגה ולמען הגיע לכלל סידור בסעיף על שיתוף המיעוטים . מתוך דיון של שעת רצון הציעו החברים גלילי , ווניהו כהן מוצא על ידי כך שכל אחד יוותר על סעיף אחד . ונשאלנו לבררה הרצויה לנו . אחרי התייעצות רבת שיקול הסכמנו לוותר בסעיף הדן בשיתוף המיעוטים ודרשנו ניסוח ברור ומלא של הסעיף על הוועידה . עמדנו על כך דווקא והסברנו שוב כי בשבילנו הסעיף הזה הנהו מסמר המשא ומתן וכי בקיום מפלגה שלמה אחידה ומלוכדת ניתנים הרבה עניינים לסידור יותר קל ואפשריים ויתורים . מחמת השעה המאוחרת ולפי בקשת חברי סיעה ב , הפסקנו את הישיבה וניתנה שהות לחברים להתייעץ עם שולחיהם . למחרתו התכנסנו שוב , החבר בי רפטור , שהשתתף גם הוא יחד עם החכרה חנה למדן כישיבות אחדות , פתח ואמר : " החלטנו לעשות את הדבר . " החבר גלילי עוד הוסיף שחבריהם התרשמו התרשמות חיובית רבה לרגלי נכונותנו לוויתור בסעיף של שיתוף המיעוטים , כאות לנכונות כנה לחתור לקראת איחוד מקיף והודיעו שהם מסכימים ללשון הסעיף על ועידת המפלגה בנוסח המלא והמחייב שלנו . מצדנו הודענו כי לשם מניעת אי הבנות וטענות , נציע פירוט שלם של שיתוף המיעוטים . מאז נקבע סעיף הוועידה כאבן פינה בבניין ההסכם , אשר אין להזיזה או לעקרה . הסכמת חברי סיעה ב לנוסח

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר