ב. פילוג במפא"י בעיצומה של המלחמה

עמוד:191

על הגאוגרפיה היהודית , ככה אנחנו מנסים עכשיו לחפש דרך איך להתגבר על גאוגרפיה ועל טופוגרפיה ולהביא את המים הרבים הגלויים שישנם בארץ ישראל ( שמעו נא : מים גלויים ורבים שישנם כי הלוא גורלנו וחתכנו על זה שארץ ישראל היא ארץ חרבה , ואף כי יש בה ביצות , אבל היא ארץ חרבה . ( ... ואנחנו עכשיו אומרים להתגבר על כל מה שצריך להתגבר ולרכז מים גלויים אלה שישנם בארץ ישראל ולהביאם למרחקים , על מנת להשקות ארץ רבתי אשר בנגב . אל תחשבו שיש לנו איזה נהרות סתר . ידוע לכולם מה הם המים הגלויים בארץ ישראל . יש כל הסיסטמה הזאת של הצפון - של זרועות הדן , הבניאס והחצבני , אשר מהווים את החולה , אשר עושים את ביצת החולה , את מי מרום , את הירדן והכינרת , עור הפעם את הירדן , ער שמגיעים לים המלח . זה לא נהרות חדשים . אבל יקרה - וקורה לעתים , שאתה יכול עשרות בשנים לעבור על יד איזה דבר , ואתה מביט ואינך רואה , מביט על העניין אבל אינך רואה אותו , לא הערכת אותו ולא חדרת למשמעותו וליכולתו . כמובן שיש לזה הרבה סיבות : כי לא החוש הקולוניזטורי שיש לנו היום כמו זה שמלפני 50 שנה . לא הכמיהה למים היום כמו לפני 50 שנה . גם לא היכולת למדוד את ארץ ישראל כמו אז ( הלוא גם רבים לא היו אזי . ( בינתיים והממשלה עשתה איזו חתיכה של פעולה : רשת של כבישים ומדידת ארץ ישראל , אשר תשמש לנו עכשיו , מבלי שהיא תתכוון לזה , שימוש ציוני גדול . לא יכולנו במפות הקודמות של ארץ ישראל להגיע לתכניות קולוניזטוריות כאלו , אשר מתכוונות להעביר מים , בלי אותן המדידות . כל זה אפוא מסביר אולי מדוע אנחנו שנים ראינו נהרות וימים : את זרועות הירדן וים כינרת וים החולה ומי מרום , וידענו שזאת רק מאירת ביצה וקדחת . אחר כך בא רוטנברג וניסה לרתום את העסק הזה קצת לענייני חשמל . אז אולי גם כן באה תקופה שיכלו לכתוב ולאמור : הנה מים רתומים לאיזה דבר - הם מייצרים חשמל . והקדוש ברוך הוא ברא את ארץ ישראל שהמצב בה יהיה כזה שבמקום שישנם המים הרבים - אין שטחי קרקע להשקות . בכל אופן , הרבה יותר מים מאשר שטחי קרקע . כי משני הצדדים הרים גבוהים , ויש איזה גבול לרנטביליות למחירי מים . והשטחים שישנם - אפשר להשקותם . אבל יש עוד מים שאפשר לעשות בהם איזה דבר , אילו היה קרקע . ואותו הבורא יצר את הנגב עם שטחים רחבי ידיים , שאפשר לעשות עליהם איזה דבר , אילו היו מים . כמובן זה בראש וראשונה רעיון של מהנדס אחד ושמחה בלאסו , של אדם אחד , אני בטוח גם כן קורם כל מתוך אינסטינקט ציוני והכרח ציוני , אשר אמר שתכנית כזאת היא נתונה להגשמה . ועוברים על זה עכשיו מהנדסים רבים , בהכנת התכניות . והמהנדס הזה טוען , ואם זה יאושר על ידי מומחים בכל העולם , יאמינו בזה כולם , כי זה נתון כאילו מששת ימי בראשית : פה יש מים ואין קרקע ; פה יש קרקע ואין מים . ואז צריך להעביר את המים האלה לקרקע הזה . הלוא אנחנו חיים במאה העשרים עם כל היכולת הטכנית הכבירה שלה . הייפלא אפוא כדבר הזה ? האומנם לא נוכל דבר זה לעשות ? והוא מעלה מפה על השולחן ומתחיל מזה . שיירת גמלים נושאת חומר בנ"ן לבית אשל , אחד משלושת המצפים שהוקמו בנגב . דצמבר 1943

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר