ב. פילוג במפא"י בעיצומה של המלחמה

עמוד:188

. 61 דברים בכינוס עולי מערב אירופה כפר ידידיה , 6 בנובמבר 1943 ו ו אנחנו עכשיו , כאשר אמרתי , נתבעים . וזה אולי החלק היסודי של כל תכנית פוליטית , של מלחמה מדינית . בן גוריון בדבריו תמיד קושר את זה . כאשר הוא מדבר על עליית מיליונים , כי מצב היהודים והתקומה מכריחים אותנו לזה , כי אותם המיליונים , אשר עוד נשארו - יהיו אלה אודים מוצלים מאש - אז צריך לחפש ולמצוא עכשיו , בימים אלה , אפשרויות להביא אותם לארץ ישראל , ואחר כך אפילו רק ניישב אותם . וצריך בשביל זה בסיס לעתיד . הדבר הזה מנסר במחשבות לא מהיום , כי אם עוד אולי מראשית המלחמה . אבל בזבזנו גם אנחנו קצת זמן . ואם המלחמה נמשכה כבר השנה החמישית , אז קרוב לשנתיים האחרונות אנחנו ניגשנו יותר בדאגה , ביותר טיפול מעשי לבדיקת ולהכנת תכנית . אינני יודע אם אני היום , מפאת הזמן המצומצם , אקיף את כל המקצועות ואת כל היכולת במקצועות השונים של קליטה בארץ ישראל . אני כדרכי או כטבע של ציוני , אתרכז היום בעיקר בכל זאת על החלק החקלאי , על החלק הקרקעי של ארץ ישראל כמו שהיא בגודלה : מה אנחנו רואים היום , מה אפשר לעשות ? כי בכל זאת , כאשר מדברים עם מדינאי על מדינה , אז צריך להתבסס על טריטוריה וקרקע . ואי אפשר להגיד שתהיינה לנו בארץ ישראל 5 ערים כמו תל אביב ותושביהן יעסקו במסחר , תעשייה ותחבורה וכל מיני מקצועות ביניים . כי אם כך , הרי זה באמת לא בית לאומי ולא מולדת . וכאן קצת מספרים , ברפרוף כמובן . כולנו יודעים מה גודלה של ארץ ישראל המערבית , שאנחנו חיים בה . הננו אומדים אותה ב 27-26 מיליון דונמים . האמת היא שמחציתה היא שממה . זאת אומרת שממה שגם אנחנו , עד הרגע הזה , איננו יודעים מה לעשות אתה : 13-12 מיליון רונם - זה מה שנקרא הנגב . זה באמת מדבר . ואם כי אנחנו כציונים היינו אומרים : "תנו לנו את הנגב , " אגלה לכם סוד , שאילו היו אומרים : "הא לכם את הנגב , " ! אינני יודע אם היינו יודעים מה לעשות אתו ... משה שרתוק , כאשר היה לפני חודשיים בביקור בקהירו , ונפוצו שמועות שהספר הלבן נפל בהשגתם של האנגלים ולא קיים יותר , הוא סיפר לנו גם ששם היתה לו שיחה עם אישים גויים , שיש טעם לשוחח אתם על גורל ישראל וארץ ישראל . ודובר שאם לא הספר הלבן ? מה יכול לבוא במקומו , וארץ ישראל היא כה קטנה ? אז אמר משה : הנגב ! אמרו לו : הנגב איננו שום כלום ואנחנו יודעים שאין שם גשמים . לו הייתי רואה את היישובים שהיו שם פעם , היינו אולי יודעים שאולי זה בכל זאת רק רועי לוט ואברהם , אשר אנחנו יודעים . שהארץ לא הכילה אותם . כזכור : "אם תימין - ואשמאילה . " הדרום הזה לא הכיל את מעט העדרים שלהם . והיה ריב בין רועי הצאן של לוט ושל אברהם בעד מעט המים ... ואנחנו היום יודעים , שבשביל פלחה הפשוטה ביותר , אנחנו צריכים 400-300 מילימטר גשם , וזה אין ... אנחנו יודעים שבבאר טוביה - המושב הדרומי שלנו , שהיה איזו שנים הדרומי ביותר , אנחנו יודעים שהחיים שם הם מרודים . חיים עניים של המתיישב . והן הרבה אדמה היה לכל אחד : 300-200-150 דונם ! וכל כמה שהיה יותר קרקע - היה זה הפסד גדול יותר . כי בכל זאת 300-250 מילימטר גשם באופן בינוני והרבה שנות בצורת . בערך כמחציתה של ארץ ישראל זה בכל זאת נגב כזה . אחר כך בא החלק השני . ואם לא אטעה , בשני שלישים שלו הוא הרים . ואנחנו בהרים עוד לא הכינו שורש . אם כי יש לנו יישוב אחר , שהוא גם כן בן 25 שנים - קריית ענבים - שהוא מן היישובים הראשונים , ויש לו ניסיון מה . אבל ידענו שקריית ענבים זה יישוב שבנוי בעצם לא על ההרים , אלא על ירושלים , כי יש לו מחלבה של פרות הולנדיות , שיכולה להיות גם לא בקריית ענבים , אלא במקום אחר . הם אמנם סבלו רבות וניסו רבות לנטוע עצים . קריית ענבים זה שדה ניסיונות . הם אולי קצת מטפסים יותר על ההרים . עכשיו יש מעלה החמישה , הה כבר הרבה יותר בנקל הלך . כאשר מאיסקי , לאחר ביקורו בקריית ענבים , עלה למעלה החמישה וראה שזה לא משק אחד לראווה ( כי

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר