ב. פילוג במפא"י בעיצומה של המלחמה

עמוד:185

ספרותית - לכל גוש , כי אז היו פני הדברים במפלגה אחרות . אפשר להניח שבתקופה מסוימת מתגלית מלחמת משמרות בפנים , אבל אם באה השתמטות ויצירת במות לחוד , הרי זה הורס לגמרי את המפלגה . [ 1 אין דבר בלתי צודק מן האמרה : מי לא הניח לכם לעשות ? כלומר : מי לא נתן למרכז החקלאי לעשות ? הרי עוברה מהימים האחרונים . באחת האספות אמרתי בוויכוח עם השומר הצעיר , שכל מה שעשתה תנועתנו עד עכשיו היא עשתה לתנועת הפועלים ; כל מה שהיא עשתה , כל קניין שרכשה , כל נשמתה , היא הביאה לכלל . היא יצרה התיישבות , הקימה מוסדות - ואת הכל הביאה לכלל . שונה מזו היתה דרכו של השומר הצעיר ; עד עכשיו הוא רק בונה את עצמו . השומר הצעיר יצר מכשיר לענייני התעשייה . כלום לא יכול היה מישהו ליצור את "ניר" בשביל חבר הקבוצות בלבד ? מי היה אומר "לא ? " לנו אין עד עכשיו מוסד לענייני תעשיית פועלים ; יש לנו משהו בקואופרציה , אך מכשיר שלם ומקיף אין לנו . ואם נזדמן לו להשומר הצעיר לעשות פעם משהו בעצמו , עשה זאת רק לטובתו . לא זו בלבד שהקים בתי חרושת פה ושם , אלא הקים מכשיר שלם , אפרט שלם , לטיפול בענייני התעשייה . דבר זה לא הרשו לעצמן המפלגות בשנים האלו כלפי ההסתדרות . כל מה שהיה לנו , כל הצעה או מחשבה שבצבצה במוחו של חבר בפינה נידחה , ועל אחת כמה וכמה אם זה היה בא כוח הציבור , היו אלה מובאות לפניו ומתמזגות בתוך מערכת היזמות של הכלל . אם באים וטוענים כלפי ההסתדרות והמפלגה ! מפני שאתן לא עשיתן , עשינו אנו , הרי זה עושה רושם של משחק ב"חטוף ועשה . " אפשר להביא כמה דוגמאות של קורסים וסמינריונים שהגושים הקימו אשר אין להבין על שום מה היו צריכים הללו להיות רק בשביל חלק אחד בציבור הפועלים ולא בשביל כולם . על כך עונים בשאלה : מדוע לא עשיתם ? אני מוכן להגיד , שבקיבוץ המאוחד התרכזה סלתו של ציבור הפועלים ; שבכל שלושת הגושים התרכז הטוב והמיטב של תנועתנו והיא מלאה איניציאטיבות כרימון . אך מה שעושה גוש אחד הריהו עושה רק לעצמו . הגוש מתקין קורס רק לרפתנים ולמנהלי חשבונות כאלה הנמנים עם הגוש ; דוגמה אחרת : קורס להדרכת חוגים דרמטיים . כלום יש הכרח כי זה ייעשה בתוך מסגרתו של גוש ? הוא הדין בקורס להדרכת מקהלות . הדוגמה הבולטת יותר היא השומר הצעיר , שהוא גם גוש וגם מפלגה ; זהו בעצם הפרוטוטיפ בשביל כולם . חוששני שהדרך מוליכה מגוש למפלגה . וכל הגושים הולכים בדרכו של הפרוטוטיפ הזה . יש הכרח שתימצא בהסתדרות איזו אינסטנציה עליונה אשר תראה לפניה את ההסתדרות כולה . יש להתחיל מן הצמרת או מן השורש . צמרת פירושה חיי הרוח והתרבות ; השורש - אלה חיי משק וכלכלה . אני רואה במפלגה עשרות משקים קבוצתיים והם מחולקים לשתי רשויות . בראשית היו פעולות כלכליות נפרדות , קרנות מיוחדות . אבל אחר כך מסתעף העניין ועובר לשטחים אחרים : נוצרות מקהלות נפרדות , בא "צרור המכתבים" ו"מבפנים" ו"ניב הקבוצה" ו '' אגרת , " אחר כך יש ועידות לחוד , מועצות לחוד , והדברים מתגלגלים ומגיעים עד לכתר המלכות . מאליהן נוצרות שתי מסיבות תרבותיות רוחניות , שתי מפלגות . במצב זה אני חדל לראות תוכן למפלגה ואינני יורע למה היא מתקיימת . אני רואה לפני שתי מפלגות . ולא בזה הרע , שיש חילוקי דעות ביני לבין אחר בעניין מסוים ; חילוקי הרעות בין הפועל הצעיר ובין אחדות העבודה היו הרבה יותר יסודיים ואף על פי כן התאמצנו לגשר עליהם ולהתאחד . עכשיו אני רואה תהליך של פילוג . במצב כזה נפגם טעם קיומה של המפלגה . נפגם והולך כוחה היוצר , ומן ההכרח שיועם כוחה הכובש . ואם עור היום חניכים של תנועת הנוער "מחנות העולים , '' שהיתה מזוהה עם '' הקיבוץ המאוחד , " במחנה קיץ , 1945

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר