ז. ביקור באמריקה ערב מלחמה

עמוד:170

מקורות אם לא מאוחר הדבר רוצני לבקשך לא להבין הפעם את דברי המתנגד או הצד השני , במקרה זה רידלנד . דע לך שמקורות אשר ביקרת זה הוא מפעל היסטורי ונצחי . יכולתי להגיד כדברי לרמונטוב [ פושקיןן 51 naMHTHHK ואני אנדרטה . [ שפרינצק , מים זה הדופק ומרוץ הדמים של היישוב . יצאנו פעם מעסק החשמל הזנחנו עסק גדול . החקלאות צריכה להיעזר על ידי העיר וזו היא אחת הדרכים . הא לך בצורה מעשית הגשמת רפורמה סוציאלית חשובה . לא תיתכן חלוקה כזו שאחד ייתן מים לכפר אשר זקוק למים זולים והשני ייתן מים לעיר ויקבל מחירים גבוהים לטובתו ולתועלתו . בשביל תנועת פועלים הרי זו פרוגרמה סוציאלית כמו הלאמת קרקע , בנקים , מכרות , בתי חרושת לזיון וכוי . אל תשים לב לצד שני . אל תסמוך גם על קפלן . תחת לחץ סימון ומתוך הטלאת שקים שוכחים את עיקר הפרנסה . בוועידה ביקרו את "ניר" בעד ריבית גבוהה . מחר יבקרו את מקורות בעד מחיר מים גבוה . ואותו צבי יהודה אשר התלהב למקורות ול"ניר . " זו היא דרך להוזלה . זו היא דרך למהפכנות משקית כלכלית מיסודו של רעיון קרן הקיימת לאדמה . קרן הקיימת למים זו הפרובלמה לימים הבאים בארץ חרבה . נו , אפסיק כי עוד מעט יבואו עיתונאים כל צרותי וחלומותי הרעים על קרקודם . בעבודתי אני מרגיש מצוין . אני מדבר ויהודים ויהודיות בוכים אין עס איז ןוןליהודים ושמחה וששוןן . כאמור , אני מקווה בקרוב לשוב הביתה ולא אצטרך לכתוב מכתבים ארוכים . אודה לך מאוד אם תראה את מכתבי זה לאלישבע . שלום לך , לחנה ולנכדים והוריהם . ל . שקולניק לוי שקולניק עם עובדי "מקורות" בקידוח מים בשנות השלושים

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר