ז. ביקור באמריקה ערב מלחמה

עמוד:169

מלווה במכתבך נגעת במצב הכספי הקשה . אני מניח שהמגבית הגדולה המאוחדת כאן תשיג את מטרתה וקרן היסוד תקבל את חלקה . אבל ידעתי גם ידעתי שאין זה מספיק . בשבועות הראשונים לשבתי בניו יורק ללא עבודה התחלתי לרקום תכנית של מלווה לקרן הקיימת ולפאז"א [ חברה להתיישבות חקלאית בארץ ישראל ] זאת אומרת לרכישת קרקע ולכיבושה . אני משוכנע שאפשר להשיג באמריקה כסף מלווה אבל צריך לזה לעבוד ולא דרך אגב וצריכה סמכות . פעמיים כתבתי לקפלן ללא תשובה . מגרנובסקי קיבלתי רק בשבוע זה תשובה , בה הוא מודיע שמתכונן לדרך לחפש כסף . מודה לי כעד ההתעניינות והרצון לעזור . אבל לפי שעה לא כלום . בינתיים בהשפעת המשא ומתן שלי כאן החליטה הקרן הקיימת כאן לגשת לגיוס מיליון דולר בתור מלווה . ההחלטה גם כן נעשתה קצת באופן משונה . לנו לא הודיעו כי אם להפך - ד"ר גולדשטין דוחה כל הזמן ואומר שמחכה לתשובה מירושלים . בינתיים אני כבר מזמן לא בניו יורק . אשוב רק בעוד 5-4 שבועות ואראה . מקפלן אין תשובה . כאן התקבל רישיון מהממשלה להפיץ אובלעציות פאז"א ואין מי שירים ידו . ד"ר אשר כאן . התחלתי להכניסו לעניינים אבל מי שמני ? אין בעל בית , אין מי שיחליט על תנאים וכר . ' לנדאואר מנהל פאז"א ואינו מתעניין ואינו עונה ואינו מחפש דרכים . כסף לא ייפול כיונה צלויה מן השמים . וגם יונים לא נופלות . זכורני לפני שנה שוחחתי עם קפלן בנסיעה באנייה על עבודתו הוא ואמרתי לו כי אין עניין בשבתו בירושלים לשמור על אי נתינת כסף . את זאת ימלא בהרל . צריך איש שיתמסר לחפש כסף . יש באמריקה כסף בשבילנו . צריך לחפשו ולגייסו . ועכשיו כשברנדיס התפטר בוודאי אפשר היה להיעזר בהרבה על ידו . אגיד לך את האמת . יש לפעמים ואני חושב שקפלן אוהב שלא יהיה לו כסף למען שלא יצטרך להוציא ולתת . הייתכן שבימים כאלה לא ייעשו שום צעדים או ניסיונות לצעדים רבולוציוניים בחיפושי כסף ? ואם לא עכשיו אימתי . יהודים רוצים לתת כסף . צריך לבוא אליהם . צריך להציע וצריך יהיה לסגל את עצמנו לדרישות של ביטחון וריבית וכוי . אי אפשר עכשיו להיות אבו קבק . תסלח לי בעד הביטוי . אתה תבין אותו והוא רק לשימוש פנימי . אינני מבין מה יש לקפלן לשבת בארץ . מדוע לא יבוא הנה לחפש כסף . היה כאן זיף [ זיו ] ואפשר היה אולי לרתום גם אותו ולהגיע לחלונות גבוהים . ואם קפלן צריך להיות שנה אזי צריך מי שהוא אחר אבל בעל סמכות מלאה לבוא הנה לחתור ולחפש . האם מיניסטרי גרמניה ואיטליה יושבים בבתיהם או שהם מתרוצצים לחפש שווקים והסכמים וחוזים וכר . ' אני לוקח אותם לדוגמה באשר גם מצבם הכלכלי שלהם קשה והם אנוסים לחפש . אגב בזמנו קיבלתי מברק מהוועד הפועל אשר אינו נותן תעודת בגרות והבנת מצב למחבריה . מה חשבו המחברים . בפעולת דיקנשטין לחתום את אמריקה לפעולת גיוס כספים לארץ ישראל לשנתיים ! ובכן מאין יכולה לבוא עזרה . החושבים הם באי אלה עשרות לירות ארץ ישראליות מניות לבנק ובמגבית הג [ ווערקשאפטן | קןמפייןן להושיע למצב ? ידעתי אמנם שלא היתה ישיבת ועד פועל שתחליט על המברק אבל עניות רעת רבה היא ... דיקנשטין ובהשפעתו בוודאי גם ברודני בגדלות המוחין שלהם תיארו לעצמם שכוונתי להשיג מה שהוא ל"ניר" לרעת הבנק . לא הזכרתי ולא העליתי על דעתי את "ניר . " הטרם ידעו כי אני אוותר תמיד על כל ענייני "ניר" תמורת 1 מיליון דונם אדמה ועשרות נקודות יישוביות חדשות ? ועכשיו מכיוון שעד עכשיו לא קיבלתי מקפלן תשובה ומגרנובסקי קצת השתמטות , אנסה בשובי לניו יורק מה שהוא ל"ניר" אבל בדרכי הבנקים והבורסה . אולי יעלה מה שהוא בידי אבל בינתיים זמני יחלוף ואני רוצה לשוב .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר